Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE Projektu przestrzeń wokół nas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE Projektu przestrzeń wokół nas"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE Projektu przestrzeń wokół nas
,,segregacja odpadów jako element dbania o środowisko i nowy cel działania’’ Wykonanie Kamila Pirot Gabriela Ledwójcik Źródła grafiki: Clipart

2 Produkujemy coraz więcej odpadów
Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka, stały się problemem globalnym. Naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie przygotowałyśmy projekt i debatę, dzięki którym wspomożemy działanie. Naszym celem, który sobie postawiłyśmy jest ochrona środowiska, a co za tym idzie pojemniki na śmieci, których w mieście Suchedniów jak i w gminie Łączna jest znikoma ilość.

3 Każdy z nas lubi mieć porządek w swoim domu
Każdy z nas lubi mieć porządek w swoim domu. Pamiętajmy o tym, że naszym domem jest przede wszystkim Ziemia - planeta bez której w ogóle by nas nie było. Skoro tyle jej zawdzięczamy, dlaczego odpady z naszych gospodarstw domowych, czy działalności gospodarczych lądują na dzikich wysypiskach śmieci ? Wysypiskach, które nie spełniają nawet najmniejszych norm europejskich ? Gdyby każdy z nas w drodze do pracy lub szkoły przechodził obok pojemnika z napisem: szkło, plastik czy papier jesteśmy pewni, że wyrzucalibyśmy tam śmieci. Segregacja odpadów nie jest trudna, nic nas nie kosztuje. Trzeba tylko chcieć i mieć możliwości. Powstanie pojemników na każdej ulicy w Suchedniowie oraz w Łącznej byłoby wspaniałym działaniem ochrony naszej planety.

4 Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem,
którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.

5 Struktura wagowa odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje

6 Jak widać na rysunku, blisko połowa zawartości przeciętnego kosza na śmieci w Suchedniowie i w Łącznej to: papier, szkło i plastik, a także metale(głównie aluminium). Około 35% stanowią odpady ulegające biodegradacji (organiczne), czyli wszelkie pozostałości żywności, a także odpady zielone ( liście, trawa). Niecałe 3% zajmują tekstylia. Pozostałe to m.in. Odpady mineralne, odpady budowlane, drewno i opakowania z drewna. Większość z wyżej wymienionych przedmiotów i substancji mogłoby być wykorzystanych ponownie.

7 Niestety wszystkie odpady z naszych domów trafiają do jednego kontenera, a stamtąd na składowiska. A gdyby tak postawić cztery podstawowe pojemniki na każdej ulicy ? Oczywiście wiąże się z kosztami, ale na pewno będzie służyć przez wiele lat.

8 POJEMNIK NIEBIESKI TU NALEŻY WRZUCAĆ: opakowania z papieru i tektury
gazety, książki, zeszyty, papier kartony, pudełka DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ? Przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa, ale również energię Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew Tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu. Oczyszczanie wymaga dodatkowego zużycia energii - nie jest efektywne ekologicznie. Często brakuje też odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu

9 POJEMNIK ŻÓŁTY TU NALEŻY WRZUCAĆ: odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych i metali butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. ZANIM WRZUCISZ: opróżnij, zgnieć - aby zmniejszyć objętość DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ? Rozkładają się tysiące lat, zaśmiecając planetę, można wykorzystać powtórnie. Z odpadów z tworzyw sztucznych można wytworzyć polar, czyli bluzy i kurtki polarowe.

10 POJEMNIK BIAŁY TU NALEŻY WRZUCAĆ:
szklane, bezbarwne odpady opakowaniowe: butelki i słoiki, itp. DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ? dzięki recyklingowi szkła ograniczamy zużycie surowców takich, jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza segregując szkło przyczyniamy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów

11 POJEMNIK ZIELONY TU NALEŻY WRZUCAĆ:
szklane kolorowe odpady opakowaniowe: butelki, słoiki, itp. DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ? dzięki recyklingowi szkła ograniczamy zużycie surowców takich, jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza segregując szkło przyczyniamy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów

12 WPŁYW ODPADÓW NA ŚRODOWISKO
Większość mieszkańców Suchedniowa i Łącznej myśli, że problem odpadów znika sam wraz z samochodem, który zabiera kontener spod naszego domu. Jednak odpady nie znikają, a ich niewłaściwe zagospodarowanie może doprowadzić do poważnych szkód w środowisku. To, jaki wpływ na środowisko mają odpady zależy przede wszystkim od nas. Pomimo podpisania przez Polskę zobowiązań unijnych, zgodnie z którymi 50% odpadów ma podlegać procesom recyklingu i odzysku, większość z nich trafia nadal na składowisko. Niewłaściwa konstrukcja , niewystarczające zabezpieczenie i źle użytkowanie powodują, że składowisko może stać się nieszczelne. Przez co bardzo niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntownych i poza teren składowiska. Woda atmosferyczna, przenikając przez składowisko, powoduje powstawanie odcieków, zabierając ze sobą szereg niebezpiecznych i toksycznych związków. Odcieki wód przenikają do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, co może doprowadzić do skażenia obszaru większego niż zajmowany przez środowisko. Kolejnym zagrożeniem są różnego rodzaju frakcje pylaste i lekkie odpady, które mogą być roznoszone przez wiatr i zwierzęta. Wraz z pyłkami przenoszone są drobnoustroje, których składowisko jest siedliskiem. W związku z dużą ilością odpadów organicznych na składowiskach zachodzą także procesy gnilne. W wyniku rozkładu biologicznego zmieszanych odpadów powstają biogazy i nieprzyjemne odory.

13

14 Jak radzić sobie z odpadami ?

15 REDUCE (ograniczyć) Zgodnie z pierwszą zasadą 3R, czyli Reduce, najlepszym rozwiązaniem problemu śmieci jest powstępowanie, w wyniku którego do naszego kosza będzie trafiało jak najmniej odpadów, a więc ograniczyć. Problem odpadów powoduje wysoki wzrost konsumpcji. Kupujemy coraz więcej produktów gotowych i coraz więcej wyrzucamy. Problem rosnących gór śmieci wynika nie tylko z faktu kupowania opakowanej żywności. Każde składowisko to także swoiste muzeum przedmiotów niepotrzebnych, niepraktycznych, uznanych za stare lub niemodne.

16 REUSE (użyć ponownie) Kolejną zasadą 3R jest zasada Reuse, to postulat powtórnego wykorzystywania przedmiotów. Idealnym przykładem jest przyrządzanie domowych przetworów w słoikach, które w innym wypadku mogłyby być potraktowane jako opakowanie jednorazowe i trafić do kosza na śmieci. Wystarczy jednak poszukać w Internecie, jak można wykorzystać śmieci. Tutaj możecie Państwo zobaczyć przykładowe próby wykorzystania odpadów:

17 RECYCLE (przetworzyć)
Ostatnia z zasad 3R, czyli zasada mówiąca o ponownym wykorzystaniu odpadów jako surowców, z których powstają zupełnie nowe produkty. Rozwiązaniem jest segregacja oraz selektywna zbiórka odpadów jako surowców, z których powstają zupełnie nowe produkty. Rozwiązaniem są segregacja i selektywna zbiórka odpadów, dzięki której możemy ponownie wykorzystać papier, szkło, plastik, a także metale i aluminium jako surowce w procesie produkcji. Dzięki recyklingowi oszczędzamy zasoby naturalne i pozwalamy odpadom na włączenie się – choć częściowo – do obiegu, jakiemu podlegają wszystkie substancje naturalne i pierwiastki w przyrodzie. Recykling pozwala na powtórne wykorzystanie odpadów jednak nie powinien być traktowany jako jedyne rozwiązanie problemu odpadów. Proces odzyskiwania surowców to także proces pochłaniający dużo energii i emitujący zanieczyszczenia w tym ścieki. Nie bez powodu recykling wymienia się jako ostatnią z zasad 3R.

18 również ekologiczną lekcje w Zespole Szkół w Gminie Łączna
Przeprowadziłyśmy również ekologiczną lekcje w Zespole Szkół w Gminie Łączna

19

20

21 Wzór zaproszeń na przygotowaną
przez nas debatę.

22 A tak debatowaliśmy:

23

24

25

26

27 KTÓRE ZOSTAŁY ZADANE NA DEBACIE
PYTANIA KTÓRE ZOSTAŁY ZADANE NA DEBACIE

28 Czy uważają Państwo, że segregowanie śmieci jest trudne ?

29 Jakie korzyści wynikają z segregacji odpadów?

30 Czy segregacja śmieci wpływa na nasze życie codzienne?
(Jeśli tak, to w jaki sposób ?) (Jeśli nie, to dlaczego ?)

31 Jakie zagrożenia mogą być spowodowane niesegregowaniem odpadów przez większą część Społeczeństwa ?

32 nakłonić ludzi do dbania o środowisko i segregowania odpadów ?
Co można zrobić, aby nakłonić ludzi do dbania o środowisko i segregowania odpadów ?

33 do segregacji na wszystkich ulicach
Czy jest możliwość wprowadzenia pojemników do segregacji na wszystkich ulicach Suchedniowa i Łącznej ?

34 dokonać w Suchedniowie i w Łącznej,
Jakie działania można dokonać w Suchedniowie i w Łącznej, aby chronić przestrzeń, w której żyjemy ?

35 Pytanie do dyrektora gimnazjum w Suchedniowie
Czy można wprowadzić nakaz segregowania śmieci przez uczniów w naszej szkole ? Ponieważ posiadamy odpowiednie pojemniki, a i tak większość odpadów wrzucana jest do jednego worka.

36 ocenić segregację w Suchedniowie ?
Czy mogliby Państwo ocenić segregację w Suchedniowie ?

37 Czy mogliby Państwo ocenić
segregację odpadów w gminie Łączna ?

38 Dlaczego pojemniki, które są ustawione przy bloku
w Łącznej mogą być tylko używane przez jego mieszkańców?

39 Wnioski opracowane w wyniku debaty:
DLA MIASTA: Zakupienie pojemników do segregacji odpadów i ustawienie ich w parku oraz w pobliżu cmentarza Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, żarówki, baterie, będą odbierane w 3. roboczy piątek kwartału. Gabaryty będzie można nieodpłatnie przekazywać w każdy dzień roboczy do specjalnych punktów. Przeterminowane leki będzie można oddawać w aptekach na terenie Gminy. Zorganizowanie kampanii reklamowej oraz warsztatów dotyczących segregacji odpadów dla mieszkańców naszego miasta. Zorganizowanie przez szkołę happeningów dla młodzieży, na których będzie odbywać się propagowanie dbania o naszą lokalną przestrzeń. Zainwestowanie w kosze na śmieci przy poszczególnych ulicach na terenie Suchedniowa i gminy Łączna. DLA SZKOŁY: Nakłanianie uczniów do wrzucania odpadów do pojemników ustawionych w naszej szkole. Kontynuowanie akcji zbierania nakrętek oraz baterii. Organizowanie projektów sprzątania lokalnej przestrzeni Wykorzystywanie wszystkich kartek w zeszytach, drukowanie wszystkich dokumentów dwustronnie Rozpowszechnianie zgniatania puszek oraz opakowań plastykowych oraz unikanie przedmiotów jednorazowego użytku.

40


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE Projektu przestrzeń wokół nas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google