Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła grafiki: www.google.pl Clipart. Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła grafiki: www.google.pl Clipart. Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie."— Zapis prezentacji:

1 Źródła grafiki: www.google.pl Clipart

2 Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka, stały się problemem globalnym. Naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie przygotowałyśmy projekt i debatę, dzięki którym wspomożemy działanie. Naszym celem, który sobie postawiłyśmy jest ochrona środowiska, a co za tym idzie pojemniki na śmieci, których w mieście Suchedniów jak i w gminie Łączna jest znikoma ilość.

3 Każdy z nas lubi mieć porządek w swoim domu. Pamiętajmy o tym, że naszym domem jest przede wszystkim Ziemia - planeta bez której w ogóle by nas nie było. Skoro tyle jej zawdzięczamy, dlaczego odpady z naszych gospodarstw domowych, czy działalności gospodarczych lądują na dzikich wysypiskach śmieci ? Wysypiskach, które nie spełniają nawet najmniejszych norm europejskich ? Gdyby każdy z nas w drodze do pracy lub szkoły przechodził obok pojemnika z napisem: szkło, plastik czy papier jesteśmy pewni, że wyrzucalibyśmy tam śmieci. Segregacja odpadów nie jest trudna, nic nas nie kosztuje. Trzeba tylko chcieć i mieć możliwości. Powstanie pojemników na każdej ulicy w Suchedniowie oraz w Łącznej byłoby wspaniałym działaniem ochrony naszej planety.

4 Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.

5 Struktura wagowa odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje

6 Jak widać na rysunku, blisko połowa zawartości przeciętnego kosza na śmieci w Suchedniowie i w Łącznej to: papier, szkło i plastik, a także metale(głównie aluminium). Około 35% stanowią odpady ulegające biodegradacji (organiczne), czyli wszelkie pozostałości żywności, a także odpady zielone ( liście, trawa). Niecałe 3% zajmują tekstylia. Pozostałe to m.in. Odpady mineralne, odpady budowlane, drewno i opakowania z drewna. Większość z wyżej wymienionych przedmiotów i substancji mogłoby być wykorzystanych ponownie.

7 Niestety wszystkie odpady z naszych domów trafiają do jednego kontenera, a stamtąd na składowiska. A gdyby tak postawić cztery podstawowe pojemniki na każdej ulicy ? Oczywiście wiąże się z kosztami, ale na pewno będzie służyć przez wiele lat.

8 TU NALEŻY WRZUCAĆ: opakowania z papieru i tektury gazety, książki, zeszyty, papier kartony, pudełka DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ? Przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa, ale również energię Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew Tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu. Oczyszczanie wymaga dodatkowego zużycia energii - nie jest efektywne ekologicznie. Często brakuje też odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu

9 TU NALEŻY WRZUCAĆ: odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. ZANIM WRZUCISZ: opróżnij, zgnieć - aby zmniejszyć objętość DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ? Rozkładają się tysiące lat, zaśmiecając planetę, można wykorzystać powtórnie. Z odpadów z tworzyw sztucznych można wytworzyć polar, czyli bluzy i kurtki polarowe.

10 TU NALEŻY WRZUCAĆ: szklane, bezbarwne odpady opakowaniowe: butelki i słoiki, itp. DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ? dzięki recyklingowi szkła ograniczamy zużycie surowców takich, jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza segregując szkło przyczyniamy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów

11 TU NALEŻY WRZUCAĆ: szklane kolorowe odpady opakowaniowe: butelki, słoiki, itp. DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ? dzięki recyklingowi szkła ograniczamy zużycie surowców takich, jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza segregując szkło przyczyniamy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów

12 Większość mieszkańców Suchedniowa i Łącznej myśli, że problem odpadów znika sam wraz z samochodem, który zabiera kontener spod naszego domu. Jednak odpady nie znikają, a ich niewłaściwe zagospodarowanie może doprowadzić do poważnych szkód w środowisku. To, jaki wpływ na środowisko mają odpady zależy przede wszystkim od nas. Pomimo podpisania przez Polskę zobowiązań unijnych, zgodnie z którymi 50% odpadów ma podlegać procesom recyklingu i odzysku, większość z nich trafia nadal na składowisko. Niewłaściwa konstrukcja, niewystarczające zabezpieczenie i źle użytkowanie powodują, że składowisko może stać się nieszczelne. Przez co bardzo niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntownych i poza teren składowiska. Woda atmosferyczna, przenikając przez składowisko, powoduje powstawanie odcieków, zabierając ze sobą szereg niebezpiecznych i toksycznych związków. Odcieki wód przenikają do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, co może doprowadzić do skażenia obszaru większego niż zajmowany przez środowisko. Kolejnym zagrożeniem są różnego rodzaju frakcje pylaste i lekkie odpady, które mogą być roznoszone przez wiatr i zwierzęta. Wraz z pyłkami przenoszone są drobnoustroje, których składowisko jest siedliskiem. W związku z dużą ilością odpadów organicznych na składowiskach zachodzą także procesy gnilne. W wyniku rozkładu biologicznego zmieszanych odpadów powstają biogazy i nieprzyjemne odory.

13

14

15 Zgodnie z pierwszą zasadą 3R, czyli Reduce, najlepszym rozwiązaniem problemu śmieci jest powstępowanie, w wyniku którego do naszego kosza będzie trafiało jak najmniej odpadów, a więc ograniczyć. Problem odpadów powoduje wysoki wzrost konsumpcji. Kupujemy coraz więcej produktów gotowych i coraz więcej wyrzucamy. Problem rosnących gór śmieci wynika nie tylko z faktu kupowania opakowanej żywności. Każde składowisko to także swoiste muzeum przedmiotów niepotrzebnych, niepraktycznych, uznanych za stare lub niemodne.

16 Kolejną zasadą 3R jest zasada Reuse, to postulat powtórnego wykorzystywania przedmiotów. Idealnym przykładem jest przyrządzanie domowych przetworów w słoikach, które w innym wypadku mogłyby być potraktowane jako opakowanie jednorazowe i trafić do kosza na śmieci. Wystarczy jednak poszukać w Internecie, jak można wykorzystać śmieci. Tutaj możecie Państwo zobaczyć przykładowe próby wykorzystania odpadów:

17 Ostatnia z zasad 3R, czyli zasada mówiąca o ponownym wykorzystaniu odpadów jako surowców, z których powstają zupełnie nowe produkty. Rozwiązaniem jest segregacja oraz selektywna zbiórka odpadów jako surowców, z których powstają zupełnie nowe produkty. Rozwiązaniem są segregacja i selektywna zbiórka odpadów, dzięki której możemy ponownie wykorzystać papier, szkło, plastik, a także metale i aluminium jako surowce w procesie produkcji. Dzięki recyklingowi oszczędzamy zasoby naturalne i pozwalamy odpadom na włączenie się – choć częściowo – do obiegu, jakiemu podlegają wszystkie substancje naturalne i pierwiastki w przyrodzie. Recykling pozwala na powtórne wykorzystanie odpadów jednak nie powinien być traktowany jako jedyne rozwiązanie problemu odpadów. Proces odzyskiwania surowców to także proces pochłaniający dużo energii i emitujący zanieczyszczenia w tym ścieki. Nie bez powodu recykling wymienia się jako ostatnią z zasad 3R.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Pobierz ppt "Źródła grafiki: www.google.pl Clipart. Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google