Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do ASP.NET Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Arkadiusz Popa Serwery Aplikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do ASP.NET Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Arkadiusz Popa Serwery Aplikacji."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do ASP.NET Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Arkadiusz Popa Serwery Aplikacji

2 Co na wykładzie … o Omówienie architektury platformy.NET o CLR … wspólne środowisko uruchomieniowe o Różnica … statyczne a dynamiczne www o ASP.NET … omówinie ogólne o ASP.NET … wymagania o Developerskie o Klienckie o ASP.NET … omówienie działania o Gotowe komponenty … Web forms o Obsługa zdarzeń … Event Handling o Jak odciążyć serwer … Validators o Użycie Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

3 Omówienie architektura platformy.NET o Czym jest platforma.NET? o Oprogramowaniem łączącym informacje, ludzi, systemy, urządzenia (def. Microsoft) o Platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. (def. Wikipedia) o Zintegrowane środowisko do tworzenia, kompilowania, testowania, zarządzania i utrzymania aplikacji spełniających wymagania klienta Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

4 o cd … Czym jest platforma.NET? o Środowisko wspierające różne języki programowania: C++, C#, VB i inne, z zestawem bibliotek do wykorzystania na różnego typu platformach systemowych, o Środowisko posiadające rozbudowane nowe API (Application Programming Interface) Omówienie architektura platformy.NET

5 Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Omówienie architektura platformy.NET o Różnice w API o Stare API o aplikacje kompilowane do kodu maszynowego, komunikujące się z systemem poprzez zestaw funkcji (WIN32) o problem z przenośnością między różnymi procesorami, albo nie wykorzystanie ich możliwości o problem z przenośnością między różnymi wersjami systemów Windows o Nowe API o kod pośredni – CIL o kompilacja metod klasy w momencie pierwszego wywołania. Zmiana w budowie bibliotek klas.

6 Architektura.NET Framework o Cechy platformy.NET (czyli co zrobiono dla developerów) o Programowanie obiektowe – pełne wsparcie o Garbage Collector - zarządzanie czasem życia obiektów o C++, C#, J#, VB, … -możliwość programowania w wielu językach … nawet w ramach jednej aplikacji!! o.NET Class Library - zbiór dostarczanych klas podstawowych Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

7 Architektura platformy.NET Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ WIN 32 Message Queueing IISWMICOM + CLR Class Library ADO.NET + XML Web FormsWeb SercicesWindows Forms C#C++VBC++ ….NET Framework - Budowa

8 CLR o Wspólne środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime, w skrócie CLR) to podstawa całego systemu.NET Framework. Wszystkie języki środowiska.NET (na przykład C# czy Visual Basic.NET), a także wszystkie biblioteki klas obecne w.NET Framework (ASP.NET, ADO.NET i inne) oparte są na CLR. Ponieważ nowe, tworzone przez Microsoft oprogramowanie, także oparte jest na.NET Framework, każdy, kto chce korzystać ze środowiska Microsoft, prędzej czy później będzie musiał zetknąć się z CLR. (def: wikipedia) o Środowisko CLR kompiluje i wykonuje zapisany w standardowym języku pośrednim Microsoft (CIL) kod aplikacji zwany kodem zarządzanym (ang. managed code), zapewniając wszystkie podstawowe funkcje konieczne do działania aplikacji. Podstawowym elementem CLR jest standardowy zestaw typów danych, wykorzystywanych przez wszystkie języki oparte na CLR, a także standardowy format metadanych, służących do opisu oprogramowania wykorzystującego te typy danych. CLR zapewnia także mechanizmy umożliwiające pakowanie kodu zarządzanego w jednostki zwane podzespołami. Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

9 Architektura platformy.NET Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ CIL Zbudowanie (Build) PLIK CLR Pierwsze uruchomienie Developer Użytkownik Kompilacja do CIL Kompilacja, uruchomienie

10 Strony statyczne a dynamiczne o Strony statyczne o HTML o Treści statyczne o Ograniczenia funkcjonalności o Problemy techniczne, np.: aktualizacje Statyczna strona html Dzień dobry i dobrywieczór Obecnie, jak i w przyszłości jesteś zawsze 1 odwiedzającym Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Jak zmieniać treść dynamicznie? Jak zmieniać ilość?

11 Strony dynamiczne o Strony dynamiczne o Funkcjonalność ograniczona aktualnymi technologiami o Treści zmieniane dynamicznie o Asynchronizacja, np.Ajax o HTML jest tylko efektem końcowym Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Dynamiczna strona html Dzień dobry, mamy dokładnie 7:00, dziś jest 10.10.2008. Miłego dnia Jesteś 12345 odwiedzającym, a dziś jesteś 3. Treści zmieniają się z kazdym odswieżeniem strony Wartości generują się automatycznie

12 ASP.NET co to za twór ? o Nowoczesna technologia tworzenia dynamicznych stron internetowych o Graficzne GUI o Wbudowane i dostosowane do www obiekty o Technologia wykorzystujące platformę MS.NET Framework o Wykorzystuje wspólne środowisko uruchomieniowe CLR o Następca ASP - Active Server Pages Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

13 o Dwie funkcjonalności: o Web Forms –strony www o Web Services – rozproszone usługi internetowe o Generuje kod niezależny od przeglądarki o Pozwala na tworzenie stron w wielu językach programowania o Posiada wbudowane mechanizmy do debugowanie i profileingu ASP.NET co to za twór ?

14 ASP.NET … mechanizmy zaawansowane o Programowanie zdarzeniowe o Akcje o Validacje o Dobre środowisko Developerskie… Visual Studio 2005/2008 Web o Podpowiadani składni o sprawdzenia syntaktycznej poprawności o debugowanie Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

15 o Bogaty zestaw kontrolek o HTML o Web Forms (klasy z wbudowanymi metodami) o Wbudowana obsługa mechanizmów uwierzytelniania - bezpieczeństwo o Mechanizmy optymalizacyjne o Buforowanie o Wsparcie dla programowania urządzeń mobilnych ASP.NET … mechanizmy zaawansowane

16 ASP.NET co potrzeba? o Darmowy serwer ASP na którym można testować strony: kod dostępu do pobrania z C216 o Developing: o Maszyna z obsługą systemu Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008 o MS Visual Studio 2005/2008 Web Express Edition – darmowy do pobrania ze stron Microsoft o MSD Library – zbiór bibliotek Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

17 ASP.NET mix z HTML Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Tytuł strony – dynamiczna strone Witam na mojej stronie Jesteś <% //Odczytanie wartości odwiedzin z pliku FileStream s = new FileStream("c:\\Licznik\\Odwiedzin.dat", FileMode.OpenOrCreate); int n; try { BinaryReader r = new BinaryReader(s); n = r.ReadInt32(); } catch { n = 0; } n++; //Podbicie wartości licznika s.Seek(0, SeekOrigin.Begin); BinaryWriter w = new BinaryWriter(s); //zapisanie nowej wartości do pliku i zamknięcie pliku w.Write(n); s.Close(); //Wyświetlenie ilości użytkowników na stronie Response.Write(n); // %> odwiedzającym. Witam.

18 ASP.NET Jak to działa? Counter.aspx HTML dla Counter.aspx HTML dlaprzeglądarki Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Przykład strony … Witam na mojej stronie Jesteś <%... Response.Write(n); %> Przykład strony … Witamy na mojej stronie Jesteś 10 …

19 Web forms o Kontrolki: o Serwerowe o HTML o umożliwiają tworzenie programowalnych stron internetowych, służących jako interfejs użytkownika aplikacji internetowych o Wszystkie elementy GUI są obiektami o W ramach obiektów jest dostęp do metod i ich właściwości o ilosc.Text o ilosc.Color … Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

20 Web forms - przykłady o Label o TextBox o Button o RadioButton o CheckBox o DropDownList o CheckBox List o Bullet List abc Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

21 Web forms - standard o Calendar o HiddenField Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

22 Web forms – dwa pliki źródłowe w jeden HTML o *.aspx – (tryb design i source) Warstwa prezentacji o *.aspx.cs – (tryb source) Warstwa logiki o Te dwa pliki składają się na plik wynikowy, który przesyłany jest do przeglądarki Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Imię: Nazwisko: Class MojPlik { … } MojPlik.aspxMojPlik.aspx.cs Imię: Nazwisko: MojPlik

23 Walidatory - validators o Po co używać: o Walidacja danych wejściowych przez przeglądarkę klienta o Odciążenie działania serwera o Rodzaje: o RequiredFieldValidator – pole wymagane, nie puste o CompareValidator – porównanie o RangeValidator – sprawdzenie przedziału o RegularExpressionValidator – dostosowanie do wyrażenia regularnego o … inne Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ

24 Walidatory - metody o ControlToValidate – Powiązanie kontrolki z kontrolką walidacji o ErrorMessage – Treść komunikatu o błędzie o IsValid – czy walidacia udana (true, false) o Validate – sprawdzenie poprawności danych i powiązanie z IsValid o Display – wyświetlenie komunikatu o błędzie Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ


Pobierz ppt "Wstęp do ASP.NET Arkadiusz Popa, WMiI, UŁ Arkadiusz Popa Serwery Aplikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google