Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA REGULAMIN zaliczenia przedmiotu „Materiałoznawstwo i korozja”, sem. II 1.Odpowiedzialnym za prowadzenie przedmiotu „Materiałoznawstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA REGULAMIN zaliczenia przedmiotu „Materiałoznawstwo i korozja”, sem. II 1.Odpowiedzialnym za prowadzenie przedmiotu „Materiałoznawstwo."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA REGULAMIN zaliczenia przedmiotu „Materiałoznawstwo i korozja”, sem. II 1.Odpowiedzialnym za prowadzenie przedmiotu „Materiałoznawstwo i korozja” jest prof. dr hab. inż. G. Rokicki 2.Wykład będzie prowadzony przez trzech wykładowców, a mianowicie:  tworzywa ceramiczne (7 h) –prof. nzw. dr hab. inż. M. Szafran (Gmach Techn. Chem. p. 314)  tworzywa metaliczne (7 h) –dr inż. A. Królikowski (Gmach Chemii p. 342)  tworzywa sztuczne (7 h) – prof. dr hab. inż.G. Rokicki (Gmach Techn. Chem. p. 247a) 3.Zaliczenie przedmiotu : egzamin pisemny – test. Na egzaminie można uzyskać maksymalnie 24 pkt. (po 8 pkt. z materiału, dotyczącego każdej partii wykładu). Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie: a) minimum 12 pkt. z całego materiału wykładowego b) minimum 3 pkt. z każdej części wykładu (tworzywa metaliczne, ceramiczne, polimery) Ocena z egzaminu wg ilości uzyskanych punktów przedstawia się następująco: ilość punktów:<1212-1415-1617-1819-2122-24 ocena233,544,55 W przypadku niespełnienia warunku b) przedmiot nie może być zaliczony. W takim przypadku student musi zdać egzamin dodatkowy z niezaliczonej części przedmiotu. Formę tego egzaminu ustala prowadzący daną część przedmiotu. Ocena końcowa zależy od ilości uzyskanych punktów z całego materiału. c) egzamin poprawkowy będzie prowadzony wg kryteriów wymienionych w pkt. 3a i 3b. 4.Studenci mogą korzystać z konsultacji dotyczących wykładanego materiału. Terminy konsultacji podane będą przez wykładowców w trakcie wykładu. 5.Oprócz wykładu studenci muszą zaliczyć laboratorium w wymiarze 9h (po 3 dla kazdej części przedmiotu). 6.Ocena końcowa będzie ocena ważoną z wykładu i laboratorium przy współczynniku 0,7 dla wykładu i 0,3 dla laboratorium.

2 Współczesna ceramika -tradycja -teraźniejszość -przyszłość

3 Ceramika [gr. Ho kéramos ‘ziemia’, ‘glina’] nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego. Proces ceramiczny przebiega następująco: drobnoziarniste proszki ceramiczne formuje się różnymi metodami (prasowanie, odlewanie, toczenie) w żądany kształt, często po dodaniu substancji ułatwiających lub umożliwiających kształtowanie (woda, subst. organiczne); po uformowaniu kształtki konsoliduje się (zespala) do postaci litego ciała stałego poprzez wypalanie w temp. 900-2200 o C. R.Pampuch, Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001, t.5, s. 277.

4 Mezopotamia 5500 BC

5 Chiny 4500 BC

6 Egipt 1300 BC Fajans Szkło

7 Mezopotamia 500-600 BC Szkliwione cegły

8 Grecja 400 BC ceramikaszkło

9 Rzym 100 AD lampka oliwna szkło

10 Chiny 500-600 AD Porcelana

11 Barcelona XX wiek

12 XXI wiek

13 ZMIANY STRUKTURY W TRAKCIE PROCESU CERAMICZNEGO FormowanieProszekSpiekanie

14 Podstawowe stadia wytwarzania wyrobów ceramicznych wg Neprakty

15 C E R A M I K A MATERIAŁY BUDOWLANE MATERIAŁY WIĄŻĄCE CERAMIKA SZLACHETNA SZKŁO I DEWITRYFIKATY MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE MATERIAŁY ŚCIERNE CERAMIKA KONSTRUKCYJNA Al 2 O 3 ZrO 2 Si 3 N 4 SiC AlN CERAMIKA FUNKCJONALNA elektroniczna elektrotechniczna magnetyczna piezoelektryczna jądrowa kosmiczna bioceramika NANOCERAMIKA EMALIE

16 Charakterystyka porównawcza wybranych właściwości metali, tworzyw sztucznych i ceramiki technicznej Gęstość Wytrzymałość cieplna Odporność chemiczna Odporność na ścieranie Kruchość Wytrzymałość mechaniczna Obrabialność Cena   ?  ? METALE TWORZYWA SZTUCZNE CERAMIKA TECHNICZNA niekorzystna mniej niekorzystna korzystna ? możliwa do osiągnięcia

17 Funkcje tworzyw ceramicznych Funkcje termiczne izolacje termiczne promienniki IR Funkcje mechaniczne wirniki komory spalania łożyska dysze palników narzędzia skrawające Funkcje biologiczne sztuczne korzenie zębów endoprotezy kości i stawy sztuczne zastawki serca nośniki katalizatorów katalizatory elektrody nośniki enzymów czujniki gazów detektory węglowodorów układy alarmowe przecieku gazu Funkcje chemiczne Funkcje nuklearne paliwa nuklearne materiały na osłony i ekrany Funkcje optyczne świetlówki wysokociśnieniowe lampy sodowe lasery Funkcje magnetyczne głowice magnetofonowe rdzenie pamięci magnesy silniki miniaturowe Funkcje elektryczne Kondensatory podłoża elektroniczne elementy czujników temperatury ogniwa słoneczne

18 Zastosowanie ceramiki konstrukcyjnej Ceramika konstrukcyjna obejmuje swoim zasięgiem głównie: mechanoceramikę chemoceramikę bioceramikę termoceramikę

19 Części silników spalinowych Części turbin gazowych Części statków powietrznych i sprzętu wojskowego Części termoodporne Części odporne na ścieranie Łożyska toczne Części pomp i armatury Narzędzia do szybkościowej obróbki metali Zastosowanie ceramiki konstrukcyjnej W obrębie mechanoceramiki wyróżnić można kilka podstawowych grup wyrobów:

20 Zastosowanie ceramiki funkcjonalnej Około 70% obrotów rynku ceramicznego skupia się wokół wyrobów spełniających głównie funkcje elektryczne (ceramika elektroniczna) Do najważniejszych wyrobów z zakresu elektroceramiki zalicza się: kondensatory, filtry, przetworniki, termistory, warystory, izolatory, podłoża do układów scalonych, świece zapłonowe. optoceramika – materiały laserowe, okienka optyczne, przetworniki elektrooptyczne

21 Właściwości materiałów ceramicznych Charakterystyczna różnica między ceramiką a innymi materiałami leży w wytrzymałości na wzrastające naprężenia (ciągliwość). Z uwagi na silne wiązania kowalencyjno- jonowe materiały ceramiczne są z natury kruche. Podstawowym ograniczeniem szerszego stosowania materiałów ceramicznych jest ich KRUCHOŚĆ. Często defekt struktury nie powoduje widocznych zmian a jednak w następstwie korozji naprężeniowej, tworzącej ciągłe pękniecie, może dojść do zniszczenia wyrobu w czasie eksploatacji. Ceramika monolityczna naprężenie odkształcenie Metal Zniszczenie katastroficzne

22 MATERIAŁY WSPÓŁCZESNE TWORZYWA CERAMICZNE Kompozyty ceramika-metal Kompozyty ceramika- tworzywo sztuczne Kompozyty ceramika- metal-tworzywo sztuczne METALE TWORZYWA SZTUCZNE

23 Dotychczasowe zastosowanie i prognozy wzrostu udziału procentowego szeregu materiałów w konstrukcji silników samolotowych 196019701990198020002010 10 20 30 40 50 STAL STOPY NIKLU STOPY TYTANU STOPY ALUMINIUM METALOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE CERAMICZNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE Lata 1990-91  uruchomienie masowej produkcji tłoków i bloków cylindrowych zbrojonych lokalnie (Toyota, Honda i Ebisawa  opanowanie procesu naparowywania - wlewki i wyroby kształtowane przez firmę ALCAN  opracowanie przez firmę Lanxide metody bezpośredniego utleniania/azotowania i infiltracji quasi-grawitacyjnej - kompozyty odporne na ścieranie i obudowy mikroukładów elektronicznych  komercjalizacja kompozytów zbrojonych dyspersyjnie SiC i Al 2 O 3

24 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Rok Prace koncepcyjne Prace badawcze Prace optyma- lizacyjne Produkcja rynkowa KOMPOZYTY CERAMICZNE CERAMIKA MONOLITYCZNA POKRYCIA CERAMICZNE STADIA ROZWOJOWE GŁÓWNYCH RODZAJÓW CERAMIKI SPECJALNEJ W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI SILNIKOWYCH

25 Mikroreaktor ceramiczny R.Pampuch, Kompozyty, nr 12, 4(2004)

26 CERAMIKACERAMIKA POLIMERYPOLIMERY METALEMETALE INNEINNE 36%28%24%12% ZESTAWIENIE NAKŁADÓW NA BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW W NIEMCZECH W LATACH 2001-2002

27 Prognozy rozwojowe ceramicznych materiałów specjalnych Główne cele badawcze: Podniesienie wytrzymałości, a tym samym niezawodności tworzyw oraz wyrobów. Poprawa właściwości wysokotemperaturowych. Optymalizacja struktury dla każdego przypadku zastosowania. Zmniejszenie kruchości materiałów ceramicznych i tym samym zawężenie tolerancji uszkodzeń. Japonia USA Niemcy Francja Wielka Brytania Korea Południowa Skala aktywności wiodących krajów w zakresie zgłoszeń patentowych związanych z ceramiką specjalną (1981-1995)


Pobierz ppt "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA REGULAMIN zaliczenia przedmiotu „Materiałoznawstwo i korozja”, sem. II 1.Odpowiedzialnym za prowadzenie przedmiotu „Materiałoznawstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google