Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka zjawisk optycznych w atmosferze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka zjawisk optycznych w atmosferze"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka zjawisk optycznych w atmosferze
dr Krzysztof M. Markowicz Festiwal Nauki 2005

2 Zjawiska optyczne w atmosferze
powstają ze względu na rozproszenia, odbicia, załamania lub rozszczepienia światła na kroplach i kryształkach lodu ponadto poprzez zakrzywienia drogi światła przy przejściu przez warstwy powietrza o różnej gęstości. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

3 Podstawowe zjawiska optyczne:
rozproszenie: niebieski kolor nieba odbicie, załamanie, rozszczepienie: tęcza halo zakrzywienie miraż fatamorgana 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

4 światło Światłem nazywamy spektralną cześć promieniowania elektromagnetycznego z zakresu 0.4 – 0.7 m. Światło białe składa się z promieniowania o rożnych długościach fali (np. Słonce, żarówka). Światło laserowe – promieniowanie z bardzo wąskiego zakresu spektralnego dlatego światło to ma określony kolor (np. laser He-Ne lub dioda luminescencyjna LED) 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

5 Czułość ludzkiego oka na rożnych długości fali.
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

6 Dlaczego widzimy kolory, np. dlaczego liście są zielone ?
Padające na liście białe światło zostaje od niego selektywnie odbite w ten sposób że dociera do nas tylko światło zielone. Światło niebieskie i czerwone jest pochłaniane przez chlorofil zawarty w ich wnętrzu. Jaki kolor będą miały liście oświetlone w nocy np. czerwonym światłem lasera? 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

7 Podstawowe zjawiska fizyczne związane z promieniowaniem
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

8 Podstawy fizyczne rozpraszania światła w atmosferze.
rozpraszania światła – zjawisko fizyczne polegające na zmianie kierunku propagacji światła. Rozpraszanie w atmosferze ma miejsce na molekułach powietrza, kroplach wody czy kryształkach lodu w chmurach, oraz na drobnych cząsteczkach zanieczyszczeń (aerozolach). Przy braku rozpraszania niebo powinno być czarne wszędzie poza tarcza słoneczną. Tak jak ma to miejsce w górnych warstwach atmosfery. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

9 W zależności od rozmiarów cząstek mamy dwa typy rozpraszania:
Rozpraszanie Rayleigh’a – na cząstkach małych (w porównaniu z długością fali) Rozpraszanie MIE – na cząstkach dużych (w porównaniu z długością fali) Własności fizyczne obu typów rozpraszania są zasadniczo inne. Rozpraszanie na cząstkach małych jest najsilniejsze dla fal najkrótszych (kolor niebieski) W przypadku rozpraszania na dużych cząstkach fale krótkie i długie rozpraszane są podobnie. Gdy w atmosferze brak dużych cząstek to kolor nieba jest niebieski gdyż promieniowanie, które dociera do nas od strony nieba jest rozpraszane na małych cząstkach. Zmiany koloru nieba – symulacje numeryczne 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

10 Jak powstaje tęcza? Rozszczepienie światła
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

11 Dlaczego kolor Słońca i nieba podczas zachodu jest pomarańczowy?
Światło blisko horyzontu pokonuje znacznie dłuższą drogę w atmosferze niż gdy Słonce jest w zenicie. Podczas zachodu Słońca droga ta jest około 37 razy większa!! Intensywnie rozpraszane światło niebieskie jest pochłaniane w atmosferze i pozostają tylko fale dłuższe dające pomarańczowe czy czerwone zabarwienie. Podobnie ma się rzecz z kolorem samej tarczy słonecznej. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

12 Powstawanie tęczy 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

13 Symulacje zjawisk optycznych-Techniki Monte-Carlo
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

14 Środek tęczy znajduje się w punkcie przeciwsłonecznym
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

15 Refrakcja atmosferyczna
Refrakcja czyli zakrzywienie światła w w niejednorodnym ośrodku (zmieniającej się gęstości) np. w atmosferze. Zjawisko to jest największe gdy widziane przez nas Słonce znajduje się na horyzoncie. Wówczas jest ono faktycznie około 0.5 stopnia pod horyzontem. Zjawiska związane z refrakcja atmosferyczna: Rozwarstwione Słońce Zielony błysk Miraż 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

16 Refrakcja- Zasada Fermata
Zasada najkrótszego czasu. Przykład Mamy dwa obszary jeden z głębokim a drugi z ubitym śniegiem. Idziemy po skosie. Jaka droga wybrać aby dojść w najkrótszym czasie ? B C V=2m/s V=0.5m/s A 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

17 Zachód Słońca Rzeczywisty obraz Słońca często nie stanowi gładkiej elipsoidy. Ma to miejsce gdy w powietrzu występują warstwy o różnej gęstości (zróżnicowanej temperaturze). Różnice gęstości sprawiają, że i stopień refrakcji jest różny co wywołuje wrażenie że dysk słoneczny ma zróżnicowana szerokość na rożnej wysokości. Zjawisko to nazywamy rozwarstwieniem i powstaje w takich warunkach jak miraż. W powietrzu o silnym zmętnieniu ostatni segment Słońca znajduje się w pewnej wysokości nad horyzontem. Rano zjawisko to jest przeważnie słabsze we względu na mniejsze zmętnienie atmosfery. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

18 Zielony promień / zielony błysk
Obserwowany przy wyjątkowo czystym powietrzu ostatni skraj Słońca jako jaskrawy błysk zielonego światła. Istnieje wiele hipotez próbujących wyjaśnić to zjawisko. Jedna z nich mówi, iż nasze oko jest najbardziej czułe na barwę zieloną i ostatni skraj Słońca właśnie taki nam wydaje się być. Inna natomiast wydająca się bardziej prawdopodobna mówi, iż barwy zachodzącego Słońca zmieniają się od czerwieni przy samym horyzoncie przez pomarańcz i żółty. W dalszej kolejności widma światła jest właśnie kolor zielony. Ponadto Słonce emituje najwięcej światła właśnie w tym obszarze spektralnym. Taka zmiana wynika ze zmieniającej się grubości atmosfery i pochłaniania promieniowania krótszego najbliżej horyzontu. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

19 Miraże Zjawisko związane jest z ugięciem światła w atmosferze. Chociaż ugniecie występuje w atmosferze zawsze to w mirażach wywołuje ono zniekształcenie obrazu Pojawia się przy dużym pionowym gradiencie temperatury (nad silnie rozgrzana powierzchnia ziemi). Gęstości powietrza spada w wysokością jednak nad gorącą powierzchnią może lokalnie rosnąc z wysokością. Światło biegnąc po linii prostej odchyla się w stronę gęstszego powietrza a wiec do góry a nie standardowo w kierunku ziemi. Wyróżniamy: miraż dolny (obiekty wydają się niżej) miraż górny (obiekty wydają się wyżej) 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

20 Gdy na rozgrzanym asfalcie widzimy kałuże wody mamy do czynienia z mirażem dolnym a „woda” jest obrazem nieba. Promienie słoneczne padając od góry zostają załamane w górę. Ten typ mirażu daje odwrócone obrazy obiektów przy silnym ich zniekształceniu 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

21 Miraż górny występuje gdy nad danym obszarem występuje wyżej cieplejsze powietrze niż przy ziemi (inwersja). Wówczas promienie odchylają się ku dołowi i mogą ukazywać odwrócony obraz odległego obiektu. Występuje rzadziej niż miraż dolny ale można się z nim zetknąć na morzu gdy jest ono chłodniejsze od powietrza. Mogą one dawać obrazy zwielokrotnione zarówno proste jak i obrócone. Przykładem tego zjawiska jest fatamorgana gdy odlegle obiekty wydają się nienaturalnie wydłużone i sprawiają wrażenie wysokich budowli. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

22 Zjawiska związane z dyfrakcja światła
Dyfrakcja - ugięcie fali powstałe przy napotkaniu przeszkody na jej drodze. Zjawisko to jest tym bardziej widoczne im bardziej średnica przeszkody jest zbliżona do długości fali. W wyniku ugięcia i nakładania się fal powstają obrazy dyfrakcyjne. W atmosferze przeszkodami na drodze światła są najczęściej kropelki wody i kryształki lodu. sin=d/ Zjawiska związane z dyfrakcją: Iryzacja Wieniec 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

23 Iryzacja – najczęściej spotykane zjawisko optyczne w atmosferze
Występuje w postaci barwnych pasm na obrzeżach cienkich chmur tj. altocumulus, altostratus i cirrocumulus. Widoczna najwyraźniej stopni od Słońca i ponieważ występuje po tej samej stronie co Słońce często zostaje niezauważona. Występuje również w obecności Księżyca Pasmo danego koloru wskazuje, w którym miejscu chmury kropelki lub kryształki mają podobne rozmiary. Słabsze kolory występują gdy w chmurach cząstki mają rożne rozmiary. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

24 Przykłady iryzacji 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

25 Wieniec Zjawisko optyczne otaczające tarcze Słońca lub Księżyca występujące w chmurach altocumulus i altostratus Wieniec składa się z wewnętrznej aureoli oraz jednego lub więcej barwnych pierścieni. Powstaje przez uginanie się promieni na kropelkach wody bez wnikania do ich wnętrza. Barwy powstają wskutek interferencji, gdyż światło dociera do obserwatora biegnąc różnymi drogami o odmiennej odległości. Barwy i ich czystość zależy od wielkości i jednorodności kropelek w chmurze. Jednakowe krople tworzą najczystsze barwy. Wnętrze wieńca jest niebiesko-białym kręgiem światła o brązowo-czerwonych obrzeżach. Jeśli chmura zawiera krople o różnych wielkości aureola jest jedyna widzialna częścią wieńca. Gdy krople są jednakowe widać jeden lub więcej pierścieni z kolorem fioletowym w środku i czerwonym na zewnątrz. Im mniejsze krople tym dłuższy promień pierścienia. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

26 Wieniec cd. Wskutek rożnego rozmieszczenia kropelek w chmurze wieniec może mieć nieregularny zarys. Jeśli przesuwająca się na tle Słońca lub Księżyca chmura nie zmienia wieńca można przyjąć iż kropelki maja jednakowa wielkość i są równomiernie rozłożone. Wyjątkowo rzadko pojawia się wieniec przy braku chmur. Zjawisko ma ten sam charakter ale dyfrakcja światła występuje na drobinach zanieczyszczeń powodując aureole otoczona bladym okręgiem 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

27 Zjawiska optyczne w górnej atmosferze
Zorze polarne (aurora borealis - zorza północna, aurora australis -zorza południowa) Obłoki stratosferyczne Obłoki mezosferyczne 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

28 Powstają na wysokości około 100 km
Zorze polarne Powstają na wysokości około 100 km Cząstki wiatru słonecznego (protony elektrony) poruszają się w polu magnetycznym Ziemi zderzają się z atomami i cząsteczkami powietrza. Prowadzi to wzbudzania cząsteczek powietrza, które wracając do stanu podstawowego emitują światło zielone i różowe (tlen) i czerwone i niebieskie (azot) Widoczne najczęściej w rejonach polarnych szczególnie podczas dużej aktywności Słońca. Widoczne najczęściej po zmroku i mogą mieć odmiany: Pulsacji migotania i płomienistości Trwają od 10 minut do kilku godzin 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

29 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

30 Obłoki stratosferyczne
Obserwowane po wyżej 50 stopnia szerokości geograficznej kolorowe chmury widoczne tuz po zachodzie lub tuz przed wschodem Słońca. Ich kolory związane sa z iryzacja czyli dyfrakcja (ugięciem) światła na cząstkach chmur. Często przybierają perłowe kolory i przypominają chmury rodzaju cirrocumulus lenticularis (soczewkowe). Światło ugina się na bardzo małych kryształkach lodu i świadczy o znacznej dynamice w ruchach pionowych. Druga odmiana tego zjawiska to chmury święcące bielą, gdyż zawierają znacznie większe kryształy i świadczą o powolnym ochładzaniu stratosfery (np. jesienią). Obłoki stratosferyczne 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

31 są to nocne obłoki święcące na wysokości km widoczne tylko do 60 stopnia szerokości geograficznej. widoczne jako oświetlone przez Słonce chmury podczas gdy powierzchnia ziemi spowita jest już w ciemności. przypominają chmury cirrus lub cirrostratus i przybierają niebiesko-białą barwę i im bliżej wschodu lub zachodu Słońca tym maja bardziej żółtawe zabarwienie. Badanie ich przesuwania dostarcza informacji o cyrkulacji powietrza w wyższych warstwach atmosfery. chmury składają się z kryształków lodu ale niepewności budzi pochodzenie jąder kondensacji. Jednym z możliwych źródeł są meteoryty. Obłoki mezosferyczne 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

32 Zjawiska związane z kryształami lodu
Łuk zenitalny Górny łuk styczny Mały pierścień halo 22 Koło horyzontalne parheliczne Słońca poboczne Dolny łuk styczny Pojawiają się wokół Słońca lub Księżyca w przeciwieństwie do tęczy, która występuje wokół punktu przeciwsłonecznego 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

33 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

34 Halo 22o Powstaje w wyniku załamania światła ma heksagonalnych kryształach ustawionych chaotycznie w atmosferze. Światło przechodzi przez co drugą ścianą kryształu. W atmosferze jednak rzadko kryształy ustawione są we wszystkich możliwych kierunkach dlatego rzadko obserwujemy pełne Halo. Halo występuje zarówno wokół Słońca jak Księżyca jednak częściej w ostatnim przypadku gdyż w ciągu dnia blask Słońca uniemożliwia niejednokrotnie obserwacje Halo 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

35 Powstawanie Halo 22o Kąt najmniejszego odchylenia w pryzmacie
W przypadku Halo 22 kat łamiący pryzmatu  wynosi 60o. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

36 Słońca poboczne Jaśniejsze punkty na 22 stopniowym halo wywołane załamaniem światła na kryształach opadających płaską powierzchnia horyzontalnie. Punkty są jaśniejsze bo kryształów tak zorientowanych jest najwięcej w powietrzu. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

37 Koło horyzontalne parheliczne
Powstaje tak samo jak słońca poboczne wskutek odbicia od kryształów płytkowych zawieszonych poziomo w atmosferze. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

38 Górny i dolny łuk styczny
Powstają one na kryształach „ołówkowych” ustawionych dłuższą osią w płaszczyźnie horyzontalnej. Takie ustawienie jest charakterystyczne dla mało stabilnej warstwy powietrza gdy kryształy swobodnie opadają 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

39 Słupy pionowe Powstaje w skutek odbicia od kryształów płytkowych
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

40 Halo 46o Widywane jest bardzo rzadko ze względu na mała intensywność
Powstaje gdy światło przechodzi przez podstawę wychodzi jednym z boków kryształu nachylonym pod kątem 90o do podstawy. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

41 Zjawiska towarzyszące Halo 46o
Łuk horyzontalny Widoczny jedynie gdy wysokość Słońca przekracza 58o gdyż jest po niżej dużego pierścienia Halo 46. Powstaje tak samo jak łuk zenitalny Łuk zenitalny Pojawia się gdy słońce jest na wysokości około 5-30o Jest częścią koła którego środek znajduje się w zenicie. Powstaje na tych samych kryształach co Halo 46 Oba łuki maja najczystsze barwy widma optycznego spośród wszystkich zjawisk Halo 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

42 Łuki Parry’ego 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

43 Łuki Lowitza 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

44 Bogactwo zjawisk Halo 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW
Less frequently seen halos An all sky HaloSim simulation for a 26° high sun and very well aligned cloud crystals. Some of these halos might be expected to be visible on average more than once a year. Others are once in a lifetime sights    Click the halo key to reach descriptions.                                                          12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

45 Promienie słoneczne promienie zmierzchowe
Powstają w wyniku dużej ilości cząstek rozpraszających. Zarówno ze względu na wysoką wilgotność jak i zanieczyszczenia. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

46 Widmo Brockenu Nazwa pochodzi od miejsca pierwszej obserwacji, najwyżej góry Harzu w Niemczech. Występuje w postaci cienia osoby rzuconego na chmurę lub mgłę. Często cień otoczony jest kolorowymi pierścieniami. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

47 Gloria Zjawisko podobne do widma Brockenu jednak widoczne w samolotu. Składa się z barwnych pierścieni otaczających cień samolotu rzucany na chmurę. Postawie w wyniku rozpraszania światła na kroplach lub kryształach lodu. 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

48 Cień Ziemi 12/30/2018 Instytut Geofizyki UW

49 Pomarańczowe i czerwone zabarwienie Księżyca podczas jego zaćmienia
12/30/2018 Instytut Geofizyki UW


Pobierz ppt "Fizyka zjawisk optycznych w atmosferze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google