Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna Opracowano na podstawie artykułu Małgorzaty Błotnickiej Dziecko z autyzmem jako przybysz z innej planety opublikowanego na

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna Opracowano na podstawie artykułu Małgorzaty Błotnickiej Dziecko z autyzmem jako przybysz z innej planety opublikowanego na"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna Opracowano na podstawie artykułu Małgorzaty Błotnickiej Dziecko z autyzmem jako przybysz z innej planety opublikowanego na www.psychotekst.pl

2 Termin autyzm (z greckiego autos – sam) został wprowadzony do psychiatrii przez Eugene’a Bleulera w celu opisania osiowych objawów schizofrenii.

3 Za najważniejsze objawy autyzmu Kanner uznał: brak kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi, obsesyjną potrzebę zachowania niezmienności otoczenia, stereotypowe czynności, trudności w porozumiewaniu się oraz brak wyobraźni.

4 Autyzm jest wynikiem zaburzeń funkcjonowania centralnego układu nerwowego.

5 Syndrom autyzmu pojawia się przed urodzeniem, jednakże jego objawy mogą być niezauważalne przez kilka miesięcy, a nawet lat.

6 Najczęściej występują przed ukończeniem 36 miesiąca życia, 3-5 razy częściej u chłopców.

7 Przejawami autyzmu są opóźnienia lub zaburzenia rozwoju, ale symptomem osiowym jest brak odpowiedzi na obecność innych ludzi w otoczeniu i ich ekspresję uczuciową.

8 Dziecko nie dba o własny komfort i nie sygnalizuje swoich potrzeb. Zanikają też typowe zachowania naśladujące oraz wcześniejsze etapy rozwoju mowy.

9 Dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego i nie przejawia adekwatnej mimiki i gestykulacji.

10 Równolegle pojawiają się w jego zachowaniu stereotypie ruchowe (pojedyncze lub ich zespoły) oraz uporczywe zajmowanie się poszczególnymi elementami lub cechami przedmiotów, np. zapachem.

11 Autyzm występuje w wielu postaciach, często istotnie różniących się poszczególnymi cechami.

12 Jak dzieci z autyzmem widzą świat Dla nich świat jest zniekształcony, nielogiczny, groźny, a czasem bolesny. Nieprawidłowości funkcjonowania analizatorów powodują, że dzieci autystyczne nie rozumieją reakcji otoczenia, ludzkich zachowań, języka gestów, czasami także mowy.

13 Zaburzenia postrzegania Zaburzenia zmysłu dotyku mogą występować w postaci nadwrażliwości, obniżonej wrażliwości lub tzw. zakłóceń wewnętrznych. Wszystkie te formy zaburzeń prowadzą do zablokowania dotykowych działań poznawczych, co zamyka drogę rozwoju pojęciowego.

14 Wiele dzieci autystycznych zadaje sobie ból, np. przez uderzanie o twardy przedmiot, szczypanie czy gryzienie pewnych fragmentów ciała, gdyż te dostarczane samemu sobie doznania poddają się kontroli – dziecko może samo decydować o ich intensywności i czasie trwania.

15 U dzieci z autyzmem także zmysły smaku i węchu czasem funkcjonują nieprawidłowo. Te nieprawidłowości również mogą mieć postać nadwrażliwości, obniżonej wrażliwości lub zakłóceń wewnętrznych.

16 Dzieci autystyczne mają często problemy z odżywianiem – unikają większości pokarmów, ograniczając się do monotonnej diety, opartej na kilku produktach.

17 Wybierając pokarm, kierują się nie tylko smakiem i zapachem, ale też jego konsystencją i wyglądem. Dość często spożywają produkty niejadalne.

18 Zdarza się na przykład tzw. widzenie fotograficzne, charakteryzujące się brakiem procesu ogarniania wzrokiem oglądanego obiektu. Po jednym tylko rzucie oka dzieci potrafią zatrzymać w pamięci skomplikowane obrazy.

19 Inne zaburzenie percepcji wzrokowej to widzenie fragmentaryczne lub analityczne, czyli dostrzeganie pojedynczych elementów bez umiejętności dokonania ich syntezy. Dziecko widzi oczy, nos, usta, ale nie spostrzega twarzy jako całości.

20 Przy nadwrażliwości słuchowej dziecko dobrze toleruje produkowane przez siebie dźwięki, jednak unika dźwięków pochodzących z innych źródeł, boi się ich i potrafi się od nich odciąć.

21 Niektóre dzieci nieustannie słyszą pewne dźwięki. Koncentrują się też na doznaniach płynących z własnego ciała, wsłuchują się w bicie serca czy pracę układu trawiennego.

22 Trudności w rozwoju empatii Nie potrafią one wczuć się w przeżycia innej osoby ani domyślić się jej reakcji w określonej sytuacji.

23 Niektórych darzą sympatią, innych unikają. Potrafią nazywać podstawowe stany uczuciowe widziane na zdjęciach (smutny, wesoły), w wielu przypadkach adekwatnie i ze zrozumieniem reagują na stany emocjonalne bliskich osób.

24 Lęk jako dominujące uczucie Z powodu zaburzonej percepcji dzieci z autyzmem są ustawicznie zdezorientowane. Boją się wielu rzeczy, zjawisk i bodźców i są wobec nich całkowicie bezradne.

25 Jak dzieci z autyzmem próbują sobie pomóc Na skutek uszkodzeń neurologicznych procesy percepcji u dzieci z autyzmem nie przebiegają prawidłowo. Wypracowują więc różne formy zachowania, dzięki którym starają się utrzymać organizm we względnej równowadze.

26 Autostymulacja dotyczy najczęściej zmysłu równowagi. Przybiera ona różnorodne formy. Jej najłagodniejszą postacią jest wahadłowe kiwanie się, które pomaga rozładować napięcie, a jednocześnie bywa „źródłem przyjemności.

27 Inną częstą formą stymulacji są podskoki na palcach w miejscu. Zachowanie to, przy wzmożonym napięciu mięśni, może trwać długo.

28 Autoagresja jest najgwałtowniejszą formą autostymulacji i może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

29 Dziecko z autyzmem pragnie działać i kontrolować świat przedmiotów, dlatego niekiedy uporczywie rzuca wszystkim, co ma pod ręką, i demoluje otoczenie.

30 Zachowania redukujące lęk. Najczęstszym zachowaniem obronnym przed lękiem jest chowanie się, czyli instynktowna reakcja na zagrożenie, typowa również dla zwierząt. Dziecko szuka sobie kryjówki, w której odetnie się od otoczenia i poczuje kojące, otulające działanie ciasnego pomieszczenia.

31 Terapia i edukacja dzieci z autyzmem Dobrym początkiem terapii jest obserwacja. Nie tylko umożliwia dokładne poznanie dziecka, jego deficytów, mocnych stron, mechanizmów obronnych i działań naprawczych, ale też oswaja je z obecnością terapeuty, jego wyglądem, zapachem i brzmieniem głosu.

32 Edukacja to kolejny etap pracy z dzieckiem autystycznym. W działaniach edukacyjnych należy wykorzystywać znane metody, które ułatwiają dziecku nabywanie umiejętności i wiadomości.

33 Jedną z nich jest metoda czytania globalnego Glenna Domana, szczególnie do nauki kolorów, nazw dni tygodnia, liter i cyfr.

34 Kolejne to Metody Dobrego Startu w opracowaniu Marty Bogdanowicz. Opierają się one na polisensorycznym (wielozmysłowym) prezentowaniu omawianych treści i informacji.

35 Istotną rolę odgrywa też program TEACCH Erica Schoplera, szczególnie podczas tworzenia indywidualnych programów dla poszczególnych dzieci, opiera się on na orientacji behawioralnej.

36 W procesie edukacyjnym bardzo ważne są treści nauczania. Powinny one dotyczyć, przynajmniej w początkowej fazie nauki, samego dziecka i jego najbliższego otoczenia.

37 Ważnym etapem edukacji jest podjęcie nauki pisania i czytania.

38 Lekcja powinna być dla dziecka ważnym wydarzeniem, które przynosi mu wymierne korzyści: uczy, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, buduje pozytywną samoocenę. Wówczas zajęcia mobilizują dziecko do wysiłku poznawczego, sprawiają, że pracuje ono w kontakcie i porozumieniu z nauczycielem.

39 Pracując z dzieckiem autystycznym, w jakiś sposób je ratujemy. A świadomość tego faktu jest źródłem niedającej się z niczym porównać satysfakcji zawodowej.

40 koniec


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna Opracowano na podstawie artykułu Małgorzaty Błotnickiej Dziecko z autyzmem jako przybysz z innej planety opublikowanego na"

Podobne prezentacje


Reklamy Google