Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nummus. System zarządzania gotówką. Warszawa, 23.04.2014. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nummus. System zarządzania gotówką. Warszawa, 23.04.2014. 1."— Zapis prezentacji:

1 Nummus. System zarządzania gotówką. Warszawa, 1

2 Nummus – system zarządzania gotówką
Rekomendacje KNF dla banków System zgodny jest z: Rekomendacją D dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska w bankach (zalecenia wejdą w życie z dniem Rekomendacja P – dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków 2

3 Nummus – system zarządzania gotówką
Czy gotówka to już przeszłość? Mimo upowszechniania się kanałów elektronicznych w operacjach bankowych, zapotrzebowanie na gotówkę cały czas pozostaje na wysokim poziomie. Co więcej, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się skokowego obniżenia zainteresowania wykorzystaniem gotówki. Koszty obsługi gotówki w sieci bankowej są istotne, a banki coraz większą wagę przykładają do usprawniania procesu zarządzania obrotem gotówki i jego pełnej kontroli. 3

4 Nummus – system zarządzania gotówką
Jak usprawnić zarządzanie obrotem gotówki? Odpowiedzią na takie oczekiwanie jest system Nummus- system do zarządzania gotówką, precjozami i wartościami w rozproszonej sieci bankowej. NUMMUS pozwala: W prosty sposób zarządzać obiegiem gotówki, precjozów, druków ścisłego zarachowania w centrali Banku, oddziałach, filiach i bankomatach własnych, zarządzać konwojami, scentralizować dystrybucję wartości, w prosty i szybki sposób składać zamówienia i odprowadzenia gotówki, w prosty i szybki sposób składać zamówienia na druki czy precjoza. 4

5 Nummus – schemat operacyjny systemu
Zasilenie kosztuje 0,04% kwoty, odprowadzenie 0,033% kwoty; 0,18 (dla dolarów); koszt zasilenia negocjowany dla funtów). Jesli przyjąć , że Nummus optymalizuje przpływ o 1M PLN miesięcznie to oszczędności sięgają 4K PLN. SK Bank przesyła miesięcznie M PLN. 5

6 Nummus – zalety wdrożenia.
Zalety wdrożenia systemu Nummus: Obniżenie kosztów ubezpieczeń dzięki wglądowi w posiadane środki w skarbcach, gwarancja przechowywania środków oraz wartości zgodnie z umowami ubezpieczeniowymi. wyższe bezpieczeństwo obrotu gotówki, ograniczenie ryzyka operacyjnego, znaczące obniżenie kosztów związanych z transportem, obsługą jak i składowaniem, ograniczenie kosztów mrożenia gotówki. Na bazie danych historycznych możliwe jest rekomendowanie poziomów gotówki pracownikom decyzyjnym. poprawa realnej ewidencji zdarzeń, usprawnienie przygotowania zleceń i realizacji dostaw różnych walut w pożądanych nominałach, optymalizacja pracy oddziałów i centrali, prognozowanie obrotu gotówki, System jest szczególnie dedykowany bankom spółdzielczym współpracującym z bankami zrzeszającymi. Wgląd w aktualną sytuację pozwala ograniczyć poziomy przetrzymywanej gotówki zarówno w oddziałach jak i w Centrali. Zasilenie kosztuje 0,04% kwoty, odprowadzenie 0,033% kwoty; 0,18 (dla dolarów); koszt zasilenia negocjowany dla funtów). Jesli przyjąć , że Nummus optymalizuje przpływ o 1M PLN miesięcznie to oszczędności sięgają 4K PLN. SK Bank przesyła miesięcznie 450M PLN. Optymalizacja przepływów tylko na poziomie 3% związanych tylko z zasileniem kas to oszczędność 5.400PLN miesięcznie. 6

7 Nummus – główne cechy systemu (1/3)
Elastyczna polityka licencyjna. Możliwość odwzorowania struktury banku. Kontrola i zarządzanie stanem gotówki w skarbcach oddziałów i w kasie głównej: - alarmy przy przekroczeniu dopuszczalnych stanów - alarmy przy deficycie gotówki - automatyczne odnotowywanie zmian stanu gotówki w kasach Definicja trybów realizacji zasileń i zleceń odprowadzenia gotówki. Waluty - obsługa wielu walut - automatyczny i manulany tryb pobierania notowań NBP - możliwość definicja kursów własnych - definicja prowizji za realizację zleceń w zależności od trybu (normalny, pilny awaryjny); możliwości zdefiniowania różnych wartości dla różnych oddziałów. 7

8 Nummus – główne cechy systemu (2/3)
Główne cechy systemu (c.d.) Definicja kalendarza dealerskiego – zarządzanie realizacją zleceń pobrania/odprowadzenia gotówki w kontekście świąt i uwarunkowań czasowych procesu. Efektywne zarządzanie konwojami. Efektywne zarządzanie pracownikami skarbca. Współpraca z innymi bankami. Integracja z systemami banku. Współpraca z kasami pozabankowymi – obsługa konwojów obcych. Obsługa bankomatów własnych. Automatyczne generowanie dokumentów papierowych potwierdzających zakończenie zleceń i pokwitowań dla konwojów. 8

9 Nummus – główne cechy systemu (3/3)
Główne cechy systemu (c.d.) Automatyczne ostrzeganie przed zbliżeniem się do określonej kwoty ubezpieczenia.  Zniwelowanie utraconych korzyści z przetrzymywania ponadnormatywnych stanów gotówki. Ograniczenie kosztów w wyniku optymalizacji zasobów gotówkowych poza i wewnątrz sieci (ograniczenie kosztów zasilania gotówką i jej odprowadzania).  9

10 Nummus – moduły systemu
Moduł zarządzania użytkownikami zarządzanie użytkownikami, generowanie haseł podział na role wygasanie hasła ograniczanie dostępu do poszczególnych modułów 10

11 Nummus – moduły systemu
Moduł zarządzania jednostkami przypisywanie jednostek do cash procesorów definiowanie uprawnień do akceptacji zleceń zasileń i odprowadzeń dla konkretnych użytkowników definiowanie typów jednostek (centrala, oddział, filia itp) wyszukiwanie jednostek według filtra   11

12 Nummus – moduły systemu
Moduł zarządzania cash procesorami Cash procesorem może być Kasa Główna, która obsługuje zamówienia zasileń i odprowadzeń gotówki z podległych jednostek  zarządzanie cash procesorami (możliwość definiowania dowolnej ilości) zarządzanie bramkami czasowymi (przyjmowanie zleceń, dla każdej waluty, możliwość ustawienia trybów realizacji zleceń: normalny, pilny, awaryjny z możliwością ustalania kwot prowizji) zarządzanie jednostkami podległymi cash procesorowi zarządzanie walutami obsługiwanymi przez cash procesor zarządzanie stanem gotówki w skarbcu zarządzanie stanem gotówki we wrzutni zarządzanie alertami skarbca, wrzutni zarządzanie bankomatami danego cash procesora zarządzanie konwojami obcymi danego cash procesora 12

13 Nummus – moduły systemu
Moduł definiowania banków zewnętrznych podobnie jak w przypadku jednostek, określanie który bank może współpracować z danym cash procesorem definiowanie uprawnień do akceptacji zleceń definiowanie jednostki nadrzędnej  Kalendarz dealerski definiowanie dni wolnych, w których dana waluta nie jest obsługiwana (podział na waluty) definiowanie cykliczności dni wolnych Tabele kursowe podgląd aktualnych kursów walut automatyczny import kursów walut z zewnętrznych podmiotów 13

14 Nummus – moduły systemu
Zamówienia/zlecenia jednostka - cash procesor definiowanie zleceń zasileń lub odprowadzeń gotówki pomiędzy jednostkami a cash procesorem wybór waluty (w zależności od wybranego cash procesora) banknoty, bilon typ realizacji (normalny, pilny, awaryjny) definiowanie daty dostawy wyliczanie prowizji workflow realizacji zlecenia (wprowadzenie, akceptacja, wydanie, zamknięcie przez konwój itp) raporty sprawdzanie konwojów/konwojentów  14

15 Nummus – moduły systemu
Zamówienia cashprocesor czyli dostęp do zamówień przez cash procesorów (czyli użytkownicy z rolą cash procesor) raporty, raporty zbiorcze realizacja zamówień blokowanie zamówień zmiany daty realizacji drukowanie dokumentów  Zamówienia pomiędzy cashprocesorami  podobnie jak w przypadku zamówień jednostka - cashprocesor 15

16 Nummus – moduły systemu
Zamówienia konwojent podgląd zamówień przez konwojentów, czyli jakie zamówienia są do realizacji, drukowanie listów przewozowych zamykanie zamówień przenoszenie zamówień do wrzutni odrzucanie zamówień   Grafik konwojentów zarządzanie grafikiem pracy konwojentów wydruki, urlopy Zamówienia konwoje obce  czyli realizacja zamówień konwojów obcych (czyli innych podmiotów)  16

17 Nummus – moduły systemu
Zarządzanie bankomatami definiowanie bankomatów przypisywanie bankomatów do cash procesorów  Zamówienia bankomat czyli zamówienia gotówki do bankomatów oraz odprowadzenia z bankomatów tworzenie automatycznych zamówień na podstawie raportów z bankomatów (w przyszłości integracja z bankomatami online)  Zamówienia wrzutnia czyli przenoszenie gotówki ze skarbca do wrzutni (np. gdy w skarbcu poziom gotówki przewyższa limity) 17

18 Nummus – moduły systemu
Lokaty/depozyty zarządzanie zgłoszeniami klientów zarządzanie klientami workflow realizacji lokat - jednostka składa wniosek o lokatę, negocjacja stawki, analiza historii klienta, moduł akceptacji itp  Komunikator możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu, archiwizowanie rozmów, automatyczne podpinanie rozmów pod zamówienia, zostawianie wiadomości, powiadomienia, rozmowy grupowe itp.  18

19 Nummus – dane producenta
Dziękujemy za uwagę. Tele Info Media Sp. z o.o. ul. Grażyny 13 Warszawa Tel.: mail: Paulina Chrabałowska Tel.: 19


Pobierz ppt "Nummus. System zarządzania gotówką. Warszawa, 23.04.2014. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google