Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje w infrastrukturę transportową w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje w infrastrukturę transportową w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje w infrastrukturę transportową w Gorzowie Wlkp.

2 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Projekty zrealizowane: Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453) Długość modernizowanego odcinka: 45 km Koszt projektu około 24,1 mln zł Prędkość szynobusów – 120 km/h

3 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Modernizacja linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp. Długość modernizowanej linii - 73,8 km, Koszt projektu 21,6 mln zł Prędkość szynobusów – 120 km/h Projekty zrealizowane:

4 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Perspektywa finansowa 2014-2020 Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Krzyż Długość modernizowanego odcinka: ok. 56 km Całkowity koszt około 62 mln zł Prędkość szynobusów – 120 km/h

5 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Estakada kolejowa od km 295,591 do km 297,707 linii nr 203 Tczew – Kostrzyn znajduje się na terenach nadbrzeżnych rzeki Warty w centrum Gorzowa Wlkp. Kostrzyn Linia kol. nr 203 Zbąszynek Linia kol. nr 367 Tczew Linia kol. nr 203

6 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Najdłuższa w Polsce – 2 116 m, zbudowana w latach 1910 -1914, - wpisana jest do rejestru zabytków Do 1945 r. - jedna z głównych linii kolei niemieckiej Berlin - Królewiec bezkolizyjne wyprowadzenie ruchu kolejowego z centrum miasta, Na estakadę składa się: 47 sklepień ceglanych, 3 konstrukcje żelbetowe (wiadukt) 5 konstrukcji inżynieryjnych ze stali, mury oporowe, płyta dworca. tunel, który łączy budynek dworca z peronami myśliborskimi

7 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Wiadukt nad ul. Herberta w km 296,037 Wiadukt ul. B. Chrobrego w km 296,295 Wiadukt stalowy ul. Wodną w km 296,343 Wiadukt stalowy parkingiem w km 296,666

8 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Stan obecny – stan katastrofy rozsunięcie na zewnątrz osi torów naruszyło konstrukcję estakady - jeden tor rozebrano, drugi przesunięto bliżej środka estakady, Część elementów architektonicznych estakady zachowała się do chwili obecnej, część uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu i wymaga odtworzenia.

9 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Wspólna akcja Miasta Gorzowa Wlkp. Wojewody Lubuskiego PKP PLK udało się zaplanować w budżecie państwa kwotę, niezbędną do przeprowadzenia remontu.

10 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Projekt: odtworzenie pierwotnego wyglądu estakady pozostawienie jednego toru modernizacja stacji Gorzów Wlkp., modernizacja peronu nr 2 budowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, informacji podróżnych, energetycznych i obsługi osób niepełnosprawnych. Na czas trwania remontu zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza (ew. przeniesienie dworca kolejowego) pociągi osobowe będą mogły jechać z maksymalną prędkością 100 km/h, towarowe z prędkością 70 km/h.

11 Zarządca narodowej sieci linii kolejowych Projekt: Koszt zadania inwestycyjnego na podstawie Studium Wykonalności wyniósł około 100 mln PLN Realizacja projektu na lata 2014-2020 Stopień dofinansowania - do 75% Obecnie jest realizowana dokumentacja projektowa – do 28.11.2014 na kwotę 2 576 226,67 PLN(netto)

12 Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie. Wartość projektu 47 693 864 zł Dofinansowanie - 40 539 784 zł Harmonogram - 2012-05-25 - 2013-12-31, Beneficjent - Województwo Lubuskie.

13 Inwestycje kolejowe. wykonanie i dostawa 4 szynobusów z napędem spalinowym przeznaczonych do przewozów pasażerskich od 130 do 150 miejsc siedzących, w tym minimum 130 stałych miejsc siedzących, standard wyposażenia –2 klasa. Każdy pojazd jest przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych - co najmniej 2 osób na wózkach inwalidzkich, maksymalna prędkość - do 120 km/h.

14 System zrównoważonego transportu miejskiego. nowa trasa tramwajowa - 6,45 km – 99,4 mln zł, modernizacja 4,25 km – 48,3 mln zł, modernizacja 18 obecnie używanych wagonów tramwajowych - 54 mln zł, zakup 15 nowych wagonów tramwajowych niskopodłogowych – 135 mln zł,

15 System zrównoważonego transportu miejskiego. Inne elementy infrastruktury transportowej (modernizacja zajezdni tramwajowej) – 31 mln zł. Inteligentny system zarządzania ruchem – 12 mln zł, system informacji pasażerskiej - dynamiczna informacja na przystankach, pojazdach, w Internecie i urządzeniach mobilnych – 5,1 mln,

16 System zrównoważonego transportu miejskiego. Intermodalne zintegrowane centrum komunikacyjne, koncentracja wszystkich przewoźników regionalnych i międzyregionalnych, punkt startowy dla komunikacji lokalnej, miejsce dogodnych przesiadek, bezkolizyjne przemieszczanie się pasażerów do i z dworca kolejowego Informacja pasażerska koszt – 22 mln zł.

17 System zrównoważonego transportu miejskiego. Wstępny projekt o wartości ponad 406 mln zł złożony do POIiŚ Dofinansowanie – 85%, 50% Harmonogram: IV kwartał 2014 – I kwartał 2021 Przygotowano: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz Koncepcję rozwoju podsystemu tramwajowego.

18 Ścieżki rowerowe. Budowa ścieżek łączących istniejące drogi dla rowerów, wykonanie połączeń do sąsiadujących gmin, połączenie rowerowe osiedli, dużych zakładów pracy i miejsc atrakcyjnych pod względem rekreacji i turystyki, długość - 16,520 km.

19 Ścieżki rowerowe. wypożyczalnie rowerowe (13 stacji oraz 130 rowerów) – 800 000 zł, 10 wiat rowerowych – 150 000 zł, Budowa 170 stojaków rowerowych – 97 920 zł, łączny koszt: 7 428 320 PLN rozpoczęcie projektu – 2015 r. zakończenie projektu – 2018 r. Dofinansowanie - ZIT

20 Dziękuję, Zygfryd Kamilewicz, Wydział Integracji Europejskiej


Pobierz ppt "Inwestycje w infrastrukturę transportową w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google