Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła 2 w Chmielniku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła 2 w Chmielniku."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła 2 w Chmielniku

2 29 lutego 2008 roku został zorganizowany Wielki Dzień Czytania, którego głównymi celami było budowanie u dzieci pozytywnych skojarzeń z książkami i czytaniem, rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz promocji projektu LLP Comenius w środowisku lokalnym. On 29 February the Great Day of Reading was organised, the main aims of which were building positive associations with books and reading among children, developing listening and reading comprehension and promoting the LLP Comenius project in the local area.

3 Atrakcją było czytanie dzieciom przez przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego szkołę fragmentów reprezentatywnych utworów literackich krajów partnerskich: Francja – Mały Książe, Węgry – Chłopcy z Placu Broni, Włochy – Serce. One of the attractions was reading to children aloud excerpts of selected books from the partner countries: France – The little prince, Hungary – Boys from Paul Street, Italy – The Heart. It was done by representatives of the schools leading and coordinating institution.

4 Następnie uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej plakaty na temat: 7 powodów, dla których warto czytać. Zaprezentowali również wyniki przeprowadzonej ankiety na temat: Co czytali nasi rodzice. Next, the pupils presented their formerly prepared posters on 7 reasons reading is worth of and the results of the survey What our parents read us.

5 Przeprowadzone zostały także warsztaty plastyczne (dowolną techniką) na temat wrażeń po wysłuchaniu przeczytanych tekstów. Also art workshops were held (free-technique), based on the impressions after listening to the texts.

6 Uczniowie klas IV – VI pisali testy na czytanie ze zrozumieniem. Dodatkowo klasa VI pisała wypracowanie: Mój wymarzony nauczyciel inspirowane przeczytanym tekstem. Najlepsze prace zostały uhonorowane nagrodami książkowymi. The pupils from classes IV-VI took reading comprehension tests. Additionally, class VI wrote an essay My ideal teacher, inspired by a read text. The best essays were rewarded with books.

7 Nauczyciele opowiedzieli o swych ulubionych książkach z młodości. The teachers spoke about their favourite books from childhood.

8 Na koniec Wielkiego Dnia Czytania przeprowadzone zostały zabawy z Klanzy dla młodych uczniów i zaproszonych gości – 4, 5 latków. At the end of the Great Day of Reading there were activities for the younger children (4, 5 years) and invited guests with the use of Klanza materials.

9 Nadmienić należy, że tą imprezą zainteresowały się media. Mogliśmy przeczytać o tym w regionalnej gazecie Nowiny oraz obejrzeć relację w regionalnej telewizji TVP3 Rzeszów. It is worth mentioning that this event interested also the media. We could read about it in the local newspaper Nowiny and watch a coverage in the local television TVP3.

10

11


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła 2 w Chmielniku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google