Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okupowana Polska Joanna Milińska Ic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okupowana Polska Joanna Milińska Ic."— Zapis prezentacji:

1 Okupowana Polska Joanna Milińska Ic

2 II pakt Ribbentrop-Mołotow
Podział Terytorium Polski Polityka III Rzeszy wobec Polaków Polityka ZSRR wobec Polaków Zbrodnia Katyńska

3

4 Traktat układu o granicach i przyjaźni (II pakt Ribbentrop-Mołotow)
Umowa między narodowa z 28 września 1939r zawarta między III Rzeszą i ZSRR w Moskwie. Podpisany przez Joachima von Ribbentrop i Wiaczesława Mołotowa. ← Joachim von Ribbentrop Wiaczesław Mołotow

5 Traktat układu o granicach i przyjaźni
Traktat ten polegał na korektach pierwszego paktu Ribbentrop- Mołotow, przesuwając wcześniej ustaloną granice w stronę wschodnią. Zadecydowano, że żadna ze stron nie utworzy państwa polskiego.

6 Podział Terytorium III rzesza: część Wielkopolski Pomorze Gdańskie
Suwalszczyzna ziemia łódzka część Górnego Śląska cześć Mazowsza ZSRR: Zachodnia Białoruś Zachodnia Ukraina Z Pozostałych terenów II Rzeczpospolitej powstało Generalne Gubernatorstwo zależne od Niemiec.

7 Polityka III Rzeszy wobec Polaków
Do rozpoczęcia II wojny światowej stosunek Hitlera do Polaków był neutralny, jednak w planach miał stworzenie ''przestrzeni życiowej'' dla Niemców. Cel ten mógł osiągnąć poprzez wysiedlenie ludności z terytorium Polski. Hitler chcąc osłabić Polaków rozkazał traktować ich ze szczególną brutalnością. Także już przed wojną sporządził listy polskiej elity. Znajdowały się na nich m.in żołnierze, profesorowie, harcerze i przedstawiciele władz. Osoby na listach były aresztowane i mordowane.

8 Działania polityczne :
Einsatzgruppen – jednostki policji bezpieczeństwa Akcja AB Operacja Sonderaktion Krakau ( Akcja Specjalna „Kraków”) Volkslisty Granatowa Policja Gadzinówka Obozy koncentracyjne

9 Akcja AB W maju i czerwcu 1940 roku Niemcy nasilili działania przeciw polskiej elicie, na podstawie oskarżeń o działalność konspiracyjną Zamordowano 80 tys. osób. Miejsca mordów znajdowały się na terenach Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa.

10 Akcja Specjalna „Kraków”
Operacja ta polegała na aresztowaniu polskich profesorów z Uniwersytetu Jagielońskiego oraz innych krakowskich uczelni. Aresztowanych wysłano do obozu Sachsenhausen.

11 Volkslisty Sporządzone na terenie Górnego Śląska i Pomorza.
Są to niemieckie listy narodowościowe wprowadzono w 1941r. Na ich podstawie powstał podział ludności na cztery kategorie. Dwie pierwsze obejmowały Niemców, a dwie kolejne Polaków.

12 Granatowa Policja Inaczej Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa. Jest to organizacja polskich policjantów podlegających niemieckiemu samorządowi.

13 Gadzinówka Gazeta polskojęzyczna wydawana na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Całkowicie podlegająca niemieckiej cenzurze. Najbardziej znane tytuły: "Nowy Kurier Warszawski" "Kurier Częstochowski" "Goniec Krakowski"

14 Obozy koncentracyjne Inaczej zwane są obozami zagłady. Przetrzymywano w nich bez wyroku sądu, najczęściej dużą ilość osób, głównie o narodowości Żydowskiej, Cygańskiej, Słowiańskiej i wiele innych narodowości. Służyły one do tymczasowego pobytu więźniów, pracy niewolniczej po miejsce masowego ludobójstwa w komorach gazowych. Największe obozy na terenie Polski: Auschwitz –Birkenau Sztutowo – Stuttho Majdanek- Lublin Treblinka

15 Barak Piec do palenia zwłok Krematorium

16 Polityka ZSRR wobec Polaków
Na terenach polskich rządy radzieckie rozpoczęły się po „wyzwoleniu” Białorusinów i Ukraińców z polskiej niewoli. Na mocy decyzji z 1-2 listopada 1939r do ZSRR przyłączono ziemie teraźniejszej Białorusi i Ukrainy. Następnie na zajętych terenach wprowadzono system sowiecki.

17 System sowiecki Upaństwowienie własności prywatnych
Reforma szkolnictwa Masowe aresztowania Przymusowe nadawanie obywatelstwa sowieckiego Powołanie do Armii Czerwonej Sowietyzacja Deportacje Polaków w głąb ZSRR

18 Reforma szkolnictwa Na terenie zajętych przez ZSRR wprowadzono w szkołach rusyfikację młodzieży. Lekcje prowadzone były wyłącznie w języku rosyjskim. W tym okresie w szkołach wprowadzono rygorystyczną dyscyplinę

19 Masowe Aresztowania Masowe aresztowania dokonywano głównie wśród polskich uczonych i urzędników państwowych.

20 Powołanie do Armii Czerwonej
W 1940 roku wprowadzono przymus sowieckiego obywatelstwa tzw. paszportyzacji. Dla wielu mężczyzn przyjecie paszportu wiązało się z powołaniem do Armii Radzieckiej. Około 150 tys. młodych Polaków spotkał ten los.

21 Sowietyzacja Jest to narzucenie ziemią zajętych przez ZSRR radzieckiego ustroju i rozwiązań gospodarczo- społeczno-kulturalnych. W działaniach przeciwko ruchu oporu prowadzono akcje propagandowe, a także indoktrynacje w szkołach. Szczególnie aktywnie uczestniczyli w tych działaniach uczestniczyli polscy komuniści, na czele z Wandą Wasilewską. Wanda Wasilewska

22 Deportacje Polaków w głąb ZSRR
W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku przeprowadzono jedną z pierwszych akcji deportacji ludności z zajętych terenów. W pierwszej kolejności urzędników, nauczycieli, policjantów, straży granicznej i wojskowych. Przesiedlano całe rodziny, także krewnych jeńców wojennych przebywającej w radzieckiej niewoli. Kolejne przesiedlenia odbyły się w kwietniu i czerwcu 1940roku.

23 Obozy jeńców Obozy jeńców jest to miejsce przetrzymywania żołnierzy przeciwnika. Na terenie ZSRR znajdowało się 7 obozów jenieckich: Równe Lwów Kozielsk Juchnów Griazowiec Ostaszków Starobiejsk

24 Zbrodnia Katyńska 5 marca 1940 roku Stalin wraz z członkami Biura Politycznego podjął decyzje o wymordowaniu uwiezionych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Egzekucje odbyły się w kwietniu i w maju 1940r. Oficerów z Kozielska zabijano strzałem w tył głowy, którzy stali nad dołem śmierci w Katyniu. Z pozostałych dwóch obozów więźniów przewożono do Tweru oraz Charkowa i tam ich rozstrzeliwano. Łącznie zamordowano ponad 22 tysiące polskich przedstawicieli inteligencji i polskich oficerów.

25

26 Bibliografia i inne źródła
'Poznań przeszłość Wiek XX' ~ S. Roszak i J. Kłaczkow 'Przez Wieki' ~ J. Wendt 'Vademecum Matura 2011 Historia' ~ R. Antosik, E. Pustuła, C. Tulin pl.wikipedia.org Google.pl/grafika Wiedza własna


Pobierz ppt "Okupowana Polska Joanna Milińska Ic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google