Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do fizyki cząstek elementarnych"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
Ewa Rondio

2 cząstki elementarne krótka historia pierwsze cząstki
próby klasyfikacji troche o liczbach kwantowych kolor uwięzienie kwarków obecny stan wiedzy oddziaływania składniki Modelu Standartowego

3

4 Krótka historia 1905 – A. Einstein wyjaśnił obserwowany efekt fotoelektryczny postulując, że światło jest strumieniem kwantów energii fotony 1923 – Compton badał rozpraszanie fotonów na elektronach Fotony niosą nie tylko energię, ale i pęd - jak cząstki. badanie cząstek  zderzenia Rys F. Żarnecki

5 rozpraszanie Rutherforda
hipotez jądra atomowego  stad już blisko do protonu, potem neutron ...

6 pierwszy etap foton, elektorn, jądro atomu
– potem jego składniki: proton i neutron potem cząstki obsewowane w promieniowaniu kosmicznym przyspieszanie cząstek i produkcja nowych

7

8 produkcja nowych cząstek w zderzeniach
cząstki naładowane można przyspieszac, kierować ich ruchem i zderzać z “tarczą” najlepsze pociski to protony lub elektrony (sa naładowane i trwałe, mozna je łatwo zbierac i przyspieszać) obserwujemy co powstaje w miarę wzrostu dostępnych energii można produkować coraz cięższe cząstki

9 Zderzenie dwóch obiektów o dużej energii
Powstaje wiele obiektów , niektóre zupełnie inne niż te które się zderzyły

10 pojawiają się coraz to nowe cząstki
LHC

11 coraz więcej “cząstek elementarych”...
cząstki o spinie całkowitym  MEZONY cząstki o spinie połówkowym  BARIONY potrzeba uporzadkowania,  może te cząstki mają bardziej elementarne składniki ????

12 propozycja Gel-Manna:

13 u d s np. proton =uud wszystkie znane wówczas sząstki
można “poskładać” z 3 cegiełek o dość dziwnych własnościach między innymi ich ładumek musi być ułamkowy (1/3 i 2/3) q=-1/3 q=+2/3 np. proton =uud q=-1/3 u d s

14 hipoteza wydawała się dziwna, ale wprowadzała porządek i miała bardzo ciekawe własności symetrii
mezony (spin 0,1..) składają się z pary kwark- anty kwark bariony (spin ½, 3/2...) składają się z trzech kwarków wszystkie cząstki dało się wpisac w takie rodziny (8, 12..), ale nie wszystkie miejsca były pełne

15 taki model pozwala opisac zachowanie cząstek i wyjaśnić niektóre ich własności
przykład: taki rozpad możliwy jeśli “wystarczy energii” po sprawdzeniu mas wiemy, że nie wystarczy dlatego kwarki s musza “zniknać” to wydłuża proces

16 jak budujemy, tesujemy hipotezy
czy dla każdej cząskti znajdujemy miejsce czy ten opis nie łamie zadnych podstawowych praw? tu okazało się, że jest problem: istniała cząskta jej “zbudowanie” wymaga 3 kwarków takich samych (u) równolegle ustawionych spinach (spin cząstki jest 3/2) to jest sprzeczne z zakazem Pauliego (2 fermiony nie moga sie znajdować w tym samym stanie)  trzeba wprowadzic liczbe kwantową którą będą sie różnić !!!!

17 aby cząskta mogła istnić kwark u musi występować w trzech “wersjach”
przez analogie do optyki dla liczby kwantowej rozróżniającej te 3 wersje przyjęto nazwę KOLOR kwarki występują w 3 kolorach obserwowane cząstki  bariony i mezony nie niosą liczby kwantowej koloru  są BIAŁE takie wyjaśnienie uratowało model, a przy okazji dostarczyło argumentu dlaczegow naturze obserwujemy tylko “trojki krarków” i pary kwark-antykwark obserwowane cząskti “są białe” jak to wyjaśnić???

18 kwark ma kolor, oddiaływania między kwarkami
to oddziaływania obiektów kolorowych mezon kwark- antykwark biały jesli odsuwamy kwarki  naciąga sie miedzy nimi struna kolorowa im dłuższa struna tym większą ma energię barion = 3 kwarki biały przy pewnej odległości energia struny bardzo duża  może się zamienic na masę nowej pary kwark-antykwark  teraz mamy stare i nowe kwarki, które mogą tak się zgrupować aby powstały 2 białe cząstki

19

20 czy inne obserwacje potwierdzają model kwarków i istnienie koloru?
dopuszczenie cząstek składających sie z 3 kwarków różniacych sie tylko kolorem pozwala opisać cząstke i dla 3 rodzajów kwarków należy się też spodziewać cząstki zbudowanye z sss gdy wprowadzano kwarki takiej cząstki nie znano jej masa została przewidziana na podstawie modelu i w krótkim czsie ją znaleziono jest to cząstka  jej obserwacja bardzo wzmocniła model kwarków

21 z takiego zestawu kwarków można zbudować wszystkie znane dziś HADRONY
mezon kwark-antykwark biały barion = 3 kwarki biały bariony i mezony uczestniczą w oddziaływaniach silnych = hadrony dalsze badania wykazały, że jest jeszcze czwarty kwark, potem odkryto jeszcze 2 tak wiec mamy 6 kwarków tworzacych 3 pary : ładunek -1/3 i ładunek 2/3 każdy kwark występuje w 3 kolorach z takiego zestawu kwarków można zbudować wszystkie znane dziś HADRONY

22 dołożenie czwartego kwarka powoduje, że dotychczasowe rodziny cząstek poszerzają się (nowa oś  c )

23 czy to wszystkie “cząstki elementarne” ??
wiemy, że NIE  elektron nie jest hadronem, nie składa się z kwarków

24 LEPTONY – cząstki, które nie biorą udziału w oddziaływaniach silnych (biorą w słabych i jeśli mają ładunek to w elektro-magnetycznych) pierwszy odkryty lepton  elektron teraz wiemy, że leptonów jest 6, tworzą pary: naładowany – neutralny (neutrino) o nich będzie poźniej

25 czy teraz juz may wszystkie składniki?
wiemy, że nie, bo w naszej klasyfikacji nie ma FOTONU to nośnik pola (elektro-magnetycznego) cząstki komunikiją się przez wymianę cząstki przenoszącej oddzalywanie prezentacja graficzna: Diagramy Feynmana

26 oddziaływanie to wymiana “nośnika” = kwantu pola

27 potwierdzenie istnienia koloru pomiar stosunku przekrojów czynnych w oddziaływaniu e+e-

28

29

30 Model Standardowy – opis cząstek i ich oddziaływań
To są wszystkie (obecnie znane) cząstki elementarne Podlegają tym samym UNIWERSALNYM prawom fizyki e u s d u u d d c c c s s t t b b b t D. Kiełczewska, wykład 1

31 Model Standardowy w kolorach
Generacja I Generacja II Generacja III Leptony Kwarki Bosony pośredniczące gluony D. Kiełczewska, wykład 1


Pobierz ppt "Wstęp do fizyki cząstek elementarnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google