Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią. Wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią. Wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym,"— Zapis prezentacji:

1

2 Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią. Wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym, albo nie będzie go wcale. H. Skolimowski

3 Celem ochrony przyrody jest zachowanie cennych składników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz całych krajobrazów w niezmienionym lub jak najmniej zmienionym stanie.

4 Najwyższą formą ochrony przyrody są parki narodowe.

5 Na terenie parku narodowego prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się oraz pozostałej ingerencji człowieka.

6 Parki narodowe udostępniane są w celach : n aukowych, e dukacyjnych, k ulturowych, t urystycznych, s portowych. Działalność prowadzenia na terenie parku narodowego nie może wpływać negatywnie na przyrodę.

7 W polskich parkach narodowych wyróżnia się trzy różne sfery: Strefę ochrony ścisłej Strefę ochrony krajobrazu Strefę ochrony częściowej

8 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. wokół parku obowiązkowo wyznacza się otulinę parku narodowego.

9 Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe.

10 Rozmieszczenie parków narodowych w Polsce

11 Najstarszym polskim parkiem narodowym (istnieje od 1932 r.) jest Białowieski Park Narodowy. Najmłodszym polskim parkiem narodowym (istnieje od 2001 r.) jest Park Narodowy Ujście Warty. Największym polskim parkiem narodowym jest Biebrzański Park Narodowy. Najmniejszym polskim parkiem narodowym jest Ojcowski Park Narodowy. Polskie Parki Narodowe w liczbach

12 Rezerwaty przyrody Są to tereny chronione, cenne pod względem przyrodniczo–krajobrazowym. Tworzy się je na całym świecie w ramach programu UNESCO MAB (ang. Mad and the Biosphere, pol. Człowiek i biosfera). W Polsce rezerwatami biosfery są między innymi : Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy BORY TUCHOLSKIE, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy.

13 Źródła: Grafika Google Chrome Autorki: Julia Nowak Maria Jasek


Pobierz ppt "Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią. Wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google