Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcja „Burza” oraz jej skutki militarne i polityczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcja „Burza” oraz jej skutki militarne i polityczne"— Zapis prezentacji:

1 Akcja „Burza” oraz jej skutki militarne i polityczne
Charakterystyka polskiego powstania przeciw okupantom. Grzegorz Wilga, kl. I „b” Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

2 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Przegląd zagadnień: Polska a Rosja 1943/1944 roku Dylematy o podjęciu akcji zbrojnej Decyzja o Akcji Burza Akcja „Burza” Cele, założenia Działania zbrojne Stosunek Armii Czerwonej do AK i metody represji Skutki Militarne Polityczne Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

3 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Polska a Rosja /1944 Po zwycięstwie pod Stalingradem i Kurskiem z Niemcami ZSRR przejął inicjatywę w wojnie i wyrósł na światowe mocarstwo 4 stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski W świetle wcześniejszych doświadczeń wiadome było, że ZSRR wkracza do Polski jako wróg. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

4 Dylematy o podjęciu akcji zbrojnej
ZSRR dążył do uzależnienia od siebie Polski Niepodjęcie walki przez AK skompromitowałoby ją w oczach Polaków a dla Stalina stanowiłoby argument przeciw Polsce Sojusznicy: Wlk. Brytania, USA z różnych powodów nie decydowali się na pomoc Polsce. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

5 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Decyzja o Akcji Burza 26 X 1943 – instrukcja rządu i Naczelnego Wodza 20 XI 1943 – dowódca AK, T. „ Bór” Komorowski wbrew rządowi częściowo zmienia założenia Akcji Burza 2 II 1944 – ostateczne zatwierdzenie założeń akcji. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

6 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Powstanie zbrojne polskiego wojska podziemnego, Armii Krajowej Zapoczątkowane w III 1944 roku, w momencie odwrotu armii niemieckiej Największa po kampanii wrześniowej akcja militarna Polaków podczas II wojny światowej. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

7 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

8 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Cele militarne: Zajęcie opuszczonych przez Niemców terenów przed Armią Czerwoną Nękanie tylnych straży wojsk niemieckich w momencie ich odwrotu Wzmożone akcje dywersyjne Odtworzenie przedwojennych struktur Wojska Polskiego. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

9 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Cele polityczne: Wystąpienie w roli gospodarza – polityka faktów dokonanych. Nagłośnienie na arenie międzynarodowej zamiarów ZSRR uzależnienia od siebie Polski i odłączenia od niej Kresów Wschodnich. Stworzenie na nowo polskiej administracji na obszarze II Rzeczypospolitej. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

10 Cele moralno-psychologiczne:
Podbudowanie polskiego społeczeństwa Obrona ludności polskiej przed nacjonalistami ukraińskimi Podkreślenie ciągłości istnienia państwa polskiego oraz jego sił zbrojnych. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

11 Dodatkowe instrukcje:
Niewchodzenie w konflikty z Armią Czerwoną Przejście do konspiracji lub uciekanie się do aktów samoobrony w razie ataków i represji ze strony Armii Czerwonej W razie dekonspiracji AK – utworzenie nowej, podziemnej organizacji. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

12 Działania zbrojne Akcji Burza
Najważniejsze obszary działań wojskowych: Wołyń Lwów Wileńszczyzna Lubelszczyzna Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

13 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Wołyń – 27. Wołyńska DP AK Powstała w styczniu 1944 r. z partyzantki AK na Wołyniu zaprawionej w walkach z nacjonalistami ukraińskich Liczebność – 7200 żołnierzy, % stanu uzbrojenia przedwojennego. Dowódca – mjr. Jan Oliwa-Kiwerski Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

14 Działania zbrojne 27. DP AK
I-III – działania przeciw Niemcom i UPA III ’44 – umowa z dowódcą radzieckim o współpracy IV – ciężkie walki i śmierć dowódcy Koniec V – przedostanie się za Bug do lubelskiego oddziału AK, lub na Polesie. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

15 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Burza we Lwowie 3 tys. AK-owców pod dowództwem Władysława Filipkowskiego 23-27 lipca – zdobycie wraz z Armią Czerwoną Lwowa Aresztowanie żołnierzy, dowódców i Delegatury. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

16 Wileńszczyzna – operacja Ostra Brama
5,5 tys. żołnierzy AK pod dowództwem płk Aleksandra Wilka-Krzyżanowskiego 6/7 lipca zaatakowały Wilno, które przy zdecydowanej pomocy wojsk radzieckich zdobyto 13 lipca Od 16 lipca aresztowania i obławy wobec AK-owców Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

17 Burza na Lubelszczyźnie
Najsilniejszy okręg AK pod dowództwem Kazimierza Tumidajskiego Samodzielne opanowanie w lipcu: Bełżca, Lubartowa, Poniatowa i Kocka Opanowanie z ACz: Lublina, Chełma, Zamościa, Puław Aresztowanie i likwidacja lubelskiego AK Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

18 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Burza w centrum kraju W okręgu warszawskim i małopolskim AK zdobyła samodzielnie niektóre miasta Okręg białostocki oraz radomski nie dokonał dekonspiracji, unikając przez to aresztowań Pod koniec lipca ’44 do Akcji Burza włączono Warszawę – 1 VIII wybuchło powstanie warszawskie. Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

19 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Stosunek ZSRR do AK ZSRR nie uznawał AK za wojsko polskie, tylko za antyradziecką partyzantkę ZSRR występowała na Kresach Wschodnich jako gospodarz tych ziem Armia Czerwona tworzyła pewne formy współpracy z AK NKWD miało charakter skrajnie anty-AK-owski Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

20 Formy represji: Pozostawienie do wyboru rozwiązania formacji AK lub przejścia AK-owców do armii Berlinga Aresztowania, internowania, torturowania, wywózki na Wschód AK-owców więziono i torturowano na Majdanku i w Zamku Lubelskim !!! !!! Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

21 Militarne skutki Akcji Burza
Odtworzono dywizje i pułki przedwojenne – symbol ciągłości PSZ Wykazanie dużej wartości bojowej, patriotyzmu i odwagi Niepowodzenie w przejęciu władzy na terenie Polski Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

22 Polityczne skutki Akcji Burza
Wzrost represji ze strony ZSRR Porzucanie być może rozważanej przez Stalina idei Polskiej SRR Stworzenie nowej, podziemnej organizacji „Nie” Sowietyzacja i praktyczna utrata Kresów Wschodnich Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"

23 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"
Źródła: Wojciech Roszkowski: Historia Polski Jan Ciechanowski: Powstanie Warszawskie Michał Fijałka: 27. Wołyńska DP AK Roman Korab Żebryk: Operacja wileńska AK Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b"


Pobierz ppt "Akcja „Burza” oraz jej skutki militarne i polityczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google