Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Akcja Burza oraz jej skutki militarne i polityczne Charakterystyka polskiego powstania przeciw okupantom. Grzegorz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Akcja Burza oraz jej skutki militarne i polityczne Charakterystyka polskiego powstania przeciw okupantom. Grzegorz."— Zapis prezentacji:

1 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Akcja Burza oraz jej skutki militarne i polityczne Charakterystyka polskiego powstania przeciw okupantom. Grzegorz Wilga, kl. I b

2 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Przegląd zagadnień: Polska a Rosja 1943/1944 roku Dylematy o podjęciu akcji zbrojnej Decyzja o Akcji Burza Akcja Burza Cele, założenia Działania zbrojne Stosunek Armii Czerwonej do AK i metody represji Skutki Militarne Polityczne

3 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Polska a Rosja - 1943/1944 Po zwycięstwie pod Stalingradem i Kurskiem z Niemcami ZSRR przejął inicjatywę w wojnie i wyrósł na światowe mocarstwo 4 stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski W świetle wcześniejszych doświadczeń wiadome było, że ZSRR wkracza do Polski jako wróg.

4 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Dylematy o podjęciu akcji zbrojnej ZSRR dążył do uzależnienia od siebie Polski Niepodjęcie walki przez AK skompromitowałoby ją w oczach Polaków a dla Stalina stanowiłoby argument przeciw Polsce Sojusznicy: Wlk. Brytania, USA z różnych powodów nie decydowali się na pomoc Polsce.

5 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Decyzja o Akcji Burza 26 X 1943 – instrukcja rządu i Naczelnego Wodza 20 XI 1943 – dowódca AK, T. Bór Komorowski wbrew rządowi częściowo zmienia założenia Akcji Burza 2 II 1944 – ostateczne zatwierdzenie założeń akcji.

6 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Akcja Burza Powstanie zbrojne polskiego wojska podziemnego, Armii Krajowej Zapoczątkowane w III 1944 roku, w momencie odwrotu armii niemieckiej Największa po kampanii wrześniowej akcja militarna Polaków podczas II wojny światowej.

7 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Cele Akcji Burza MilitarnePolityczne Moralno- psychologiczne

8 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Cele militarne: Zajęcie opuszczonych przez Niemców terenów przed Armią Czerwoną Nękanie tylnych straży wojsk niemieckich w momencie ich odwrotu Wzmożone akcje dywersyjne Odtworzenie przedwojennych struktur Wojska Polskiego.

9 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Cele polityczne: Wystąpienie w roli gospodarza – polityka faktów dokonanych. Nagłośnienie na arenie międzynarodowej zamiarów ZSRR uzależnienia od siebie Polski i odłączenia od niej Kresów Wschodnich. Stworzenie na nowo polskiej administracji na obszarze II Rzeczypospolitej.

10 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Cele moralno-psychologiczne: Podbudowanie polskiego społeczeństwa Obrona ludności polskiej przed nacjonalistami ukraińskimi Podkreślenie ciągłości istnienia państwa polskiego oraz jego sił zbrojnych.

11 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Dodatkowe instrukcje: Niewchodzenie w konflikty z Armią Czerwoną Przejście do konspiracji lub uciekanie się do aktów samoobrony w razie ataków i represji ze strony Armii Czerwonej W razie dekonspiracji AK – utworzenie nowej, podziemnej organizacji.

12 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Działania zbrojne Akcji Burza Najważniejsze obszary działań wojskowych: Wołyń Lwów Wileńszczyzna Lubelszczyzna

13 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Wołyń – 27. Wołyńska DP AK Powstała w styczniu 1944 r. z partyzantki AK na Wołyniu zaprawionej w walkach z nacjonalistami ukraińskich Liczebność – 7200 żołnierzy, 20-30 % stanu uzbrojenia przedwojennego. Dowódca – mjr. Jan Oliwa-Kiwerski

14 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Działania zbrojne 27. DP AK I-III – działania przeciw Niemcom i UPA III 44 – umowa z dowódcą radzieckim o współpracy IV – ciężkie walki i śmierć dowódcy Koniec V – przedostanie się za Bug do lubelskiego oddziału AK, lub na Polesie.

15 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Burza we Lwowie 3 tys. AK-owców pod dowództwem Władysława Filipkowskiego 23-27 lipca – zdobycie wraz z Armią Czerwoną Lwowa Aresztowanie żołnierzy, dowódców i Delegatury.

16 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Wileńszczyzna – operacja Ostra Brama 5,5 tys. żołnierzy AK pod dowództwem płk Aleksandra Wilka-Krzyżanowskiego 6/7 lipca zaatakowały Wilno, które przy zdecydowanej pomocy wojsk radzieckich zdobyto 13 lipca Od 16 lipca aresztowania i obławy wobec AK-owców

17 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Burza na Lubelszczyźnie Najsilniejszy okręg AK pod dowództwem Kazimierza Tumidajskiego Samodzielne opanowanie w lipcu: Bełżca, Lubartowa, Poniatowa i Kocka Opanowanie z ACz: Lublina, Chełma, Zamościa, Puław Aresztowanie i likwidacja lubelskiego AK

18 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Burza w centrum kraju W okręgu warszawskim i małopolskim AK zdobyła samodzielnie niektóre miasta Okręg białostocki oraz radomski nie dokonał dekonspiracji, unikając przez to aresztowań Pod koniec lipca 44 do Akcji Burza włączono Warszawę – 1 VIII wybuchło powstanie warszawskie.

19 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Stosunek ZSRR do AK ZSRR nie uznawał AK za wojsko polskie, tylko za antyradziecką partyzantkę ZSRR występowała na Kresach Wschodnich jako gospodarz tych ziem Armia Czerwona tworzyła pewne formy współpracy z AK NKWD miało charakter skrajnie anty-AK- owski

20 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Formy represji: Pozostawienie do wyboru rozwiązania formacji AK lub przejścia AK-owców do armii Berlinga Aresztowania, internowania, torturowania, wywózki na Wschód !!! AK-owców więziono i torturowano na Majdanku i w Zamku Lubelskim !!!

21 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Militarne skutki Akcji Burza Odtworzono dywizje i pułki przedwojenne – symbol ciągłości PSZ Wykazanie dużej wartości bojowej, patriotyzmu i odwagi Niepowodzenie w przejęciu władzy na terenie Polski

22 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Polityczne skutki Akcji Burza Wzrost represji ze strony ZSRR Porzucanie być może rozważanej przez Stalina idei Polskiej SRR Stworzenie nowej, podziemnej organizacji Nie Sowietyzacja i praktyczna utrata Kresów Wschodnich

23 Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Źródła: Wojciech Roszkowski: Historia Polski 1914- 2002 Jan Ciechanowski: Powstanie Warszawskie Michał Fijałka: 27. Wołyńska DP AK Roman Korab Żebryk: Operacja wileńska AK


Pobierz ppt "Akcja Burza, Grzegorz Wilga, kl. I "b" Akcja Burza oraz jej skutki militarne i polityczne Charakterystyka polskiego powstania przeciw okupantom. Grzegorz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google