Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VisNow – czytanie danych regularnych Krzysztof S. Nowiński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VisNow – czytanie danych regularnych Krzysztof S. Nowiński"— Zapis prezentacji:

1 VisNow – czytanie danych regularnych Krzysztof S. Nowiński visnow@icm.edu.pl

2 Siatka - struktura+geometria Siatka regularna równoległościenna –Struktura tablicy 1- 2- lub 3-wymiarowej (komórki są odpowiednio odcinkami, czworokątami lub sześciościanami) Do opisu struktury wystarczą jej wymiary, np. 100x128x256

3 Geometria Geometria: siatka prostokątna –Najprostszy opis geometrii – brak opisu: Punkt (i,j,k) ma współrzędne i,j,k: –Często wystarczający opis geometrii: rozmiary Wystarczy podać zakresy, np. [-1,1]x[-1,2]x[0,4] Siatka równoległościenna –Punkt początkowy p 0 (x 0,y 0,z 0 ) –Wektory v 0, (v 1, v 2 ) w zależności od wymiaru siatki określające komórkę elementarną. Punkt o indeksach (i,j,k) będzie leżał w p 0 +i*v 0 +j*v 1 +k*v 2 ) –Alternatywnie można podać wektory w 0, (w 1, w 2 ) określające krawędzie całej siatki. Będzie wtedy np. v 0 =w 0 /(dim 0 -1) –Siatka równoległościenna nieprostokątna pojawia się zwykle w krystalografii a niekiedy w obrazowaniu Siatka dowolna –Opis: Tablica coords[nSpace*dim0(*dim1*dim2)] Wszystkie współrzędne muszą być explicite podane (przeczytane z pliku)

4 Pole: siatka + wartości Wartości są przechowywane w komponentach name – nazwa używana przy wyborze komponenty type – typ danych w tablicy - od DataArray.BOOLEAN do DataArray.DOUBLE i DataArray.STRING veclen – 1 gdy dane skalarne, >1 gdy wektorowe nData – liczba elementów danych Dane w tablicy o długości veclen * nData Dodatkowo: Unit – nazwa jednostki fizycznej (przy tekście legendy barwnej) User data – do dowolnego wykorzystania przez użytkownika

5 Przykład I – prościej już się nie da 5 #VisNow regular field dims 100 100 100 component ear byte file ear_uniform.vnd binary ear Wiersz obowiązkowy – VisNow rozpoznaje po nim plik Konieczne: pole będzie miało wymiary 100x100x100, czyli 10 6 punktów I jedną komponentę typu byte Plik binarny leży w tym samym katalogu I zawiera tablicę wartości naszej komponenty Wynik: najprostsza siatka sześcienna z danymi bajtowymi

6 Przykład II – trochę za mało danych 6 #VisNow regular field fdim 80 80 30 x -1 1 y -1 1 z -1 1 component ear byte file=../AVSfld/ear.dat binary ear Wiersz obowiązkowy – VisNow rozpoznaje po nim plik Konieczne: pole będzie miało wymiary 80x80x30, Wypełni kostkę [-1,1]x[-1,1]x[-1,1] I jedną komponentę typu byte Plik binarny leży w sąsiednim katalogu I zawiera tablicę wartości naszej komponenty Wynik: prostopadłościenna siatka niejednorodna

7 Przykład III – z ukosa i nie od samego początku 7 #VisNow regular field field CT_sample, dim 156 366 170 Origin 0 0 0 v0 1 0 0 v1 0 1 0 v2 0.4 0.4 1 component density byte file=../volume/CTsample.dat binary skip=13 density Wiersz obowiązkowy – VisNow rozpoznaje po nim plik Tym razem pole ma nazwę Punkt początkowy I wektory wyznaczające komórkę jednostkową I jedną komponentę typu byte Plik binarny leży w sąsiednim katalogu I zawiera tablicę wartości naszej komponenty Ale na początku trzeba pominąć 13 bajtów Wynik: siatka ukośnokątna

8 Przykład III – z ukosa i nie od samego początku 8 #VisNow regular field field CT_sample, dim 156 366 170 Origin 0 0 0 v0 1 0 0 v1 0 1 0 v2 0.4 0.4 1 component density byte file=../volume/CTsample.dat binary skip=13 density Wiersz obowiązkowy – VisNow rozpoznaje po nim plik Tym razem pole ma nazwę Punkt początkowy I wektory wyznaczające komórkę jednostkową I jedną komponentę typu byte Plik binarny leży w sąsiednim katalogu I zawiera tablicę wartości naszej komponenty Ale na początku trzeba pominąć 13 bajtów Wynik: siatka ukośnokątna

9 Przykład IV – wszystko krzywe A ile danych… 9 #VisNow regular field field bluntfin, dim 40 32 32, coords component density float component momentum float, vector 3 component stagnation float file=../AVSfld/blntfinx.bin binary skip 12 coord.0 coord.1 coord.2 file=../AVSfld/blntfinq.bin binary skip 28 density momentum.0 momentum.1 momentum.2 stagnation Tym razem pole ma nazwę, wymiary i współrzędne czytane z pliku 3 komponenty float, w tym jedna wektorowa Plik binarny w sąsiednim katalogu 12 początkowych bajtów opuszczamy Kolejno czytamy pierwszą współrzędną wszystkich punktów, Następnie drugą i trzecią współrzędną W drugim pliku opuszczamy 28 bajtów i czytamy kolejno komponentę density, 3 składowe komponenty momentum i komponentę stagnation Każdy wiersz po wierszu file opisuje sekcję pliku Wynik: siatka krzywoliniowa

10 Przykład V A czas płynie… 10 #VisNow regular field field met, dim 433 601 x -216 216 y -300 300 comp orography float, unit m comp 10_metre_wind float, veclen 2, unit m/s comp pressure_at_mean_sea_level float, unit Pa file 2011Dec02_00/00033 binary timestep 0 orography pressure_at_mean_sea_level end timestep 1 pressure_at_mean_sea_level 10_metre_wind end timestep 1 10_metre_wind end …… Tym razem pole ma nazwę, zakres (prostokąt) i trzy komponenty typu float, w tym jedną wektorową z podanymi jednostkami fizycznymi Plik binarny zawiera kolejne kroki czasowe dla różnych chwil o różnej zawartości Uwaga: ponieważ sekcja zawiera po prostu 10_metre_wind, będzie czytana kolejno punktami: v 0x,v 0y,v 1x,v 1y,v 2x,v 2y …. – tak, jak jest przechowywana w pamięci

11 Dziękuję za uwagę! visnow@icm.edu.pl


Pobierz ppt "VisNow – czytanie danych regularnych Krzysztof S. Nowiński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google