Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AJS INSTRUKCJE Umożliwiają zapis algorytmu, służą do sterowania przebiegiem programu. - -warunkowe (podejmowanie decyzji) 1. if-else jeżeli, 2. switch-case.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AJS INSTRUKCJE Umożliwiają zapis algorytmu, służą do sterowania przebiegiem programu. - -warunkowe (podejmowanie decyzji) 1. if-else jeżeli, 2. switch-case."— Zapis prezentacji:

1

2 AJS INSTRUKCJE Umożliwiają zapis algorytmu, służą do sterowania przebiegiem programu. - -warunkowe (podejmowanie decyzji) 1. if-else jeżeli, 2. switch-case (wybór),

3 AJS - -iteracyjne (pętle, obliczenia cykliczne) 1. for dla, 2. while dopóki, 3. do... while wykonuj dopóki - -sterujące przebiegiem programu 1. break przerwij, 2. continue kontynuj, 3. return zwróć wartość i powróć, 4. goto skocz INSTRUKCJE cd

4 AJS INSTRUKCJE - - proste (pusta, przypisania), - -pusta ; - -przypisaniay=x; masa=gestosc*objetosc; z+=2; - - złożone {... }, { x=4*a; y=pow(x,5); for(i=1;i<10;i++) {z=exp(y)/i; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_4.jpg", "name": "AJS INSTRUKCJE - - proste (pusta, przypisania), - -pusta ; - -przypisaniay=x; masa=gestosc*objetosc; z+=2; - - złożone {...", "description": "}, { x=4*a; y=pow(x,5); for(i=1;i<10;i++) {z=exp(y)/i; cout<

5 AJS Instrukcja warunkowa if jeżeli if (wyrażenie-warunkowe) instrukcja1 [else instrukcja2] Pozwala na zbadanie warunku w programie, a następnie na kontynuowanie obliczeń zależnie od spełnienia tego warunku. Komputer w ten sposób podejmuje decyzje.

6 AJS warunek Instrukcja NIE TAK Instrukcja warunkowa niepełna if jeżeli

7 AJS if (w>0) { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_7.jpg", "name": "AJS if (w>0) { cout<0) { cout<

8 AJS warunek Instrukcja 1 Instrukcja 2 NIE TAK Instrukcja warunkowa pełna if - else jeżeli

9 AJS if (w==0) { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_9.jpg", "name": "AJS if (w==0) { cout<

10 AJS OPERATORY RELACYJNE OPERATORZNACZENIE Większy >=Większy lub równy ==Równy !=Nierówny

11 AJS OPERATORY LOGICZNE OPERATORZNACZENIE !Negacja &&Koniunkcja ||Alternatywa

12 AJS w w1 instrukcja11 instrukcja1 instrukcja12 instrukcja2 N T N T Instrukcja warunkowa if - else zagnieżdżona

13 AJS if (w>0&&k!=0) { if (w1>10) { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_13.jpg", "name": "AJS if (w>0&&k!=0) { if (w1>10) { cout<0&&k!=0) { if (w1>10) { cout<

14 AJS Równanie kwadratowe – fragment schematu blokowego delta<0 delta==0 x0= x1= x2= T N N T Drukuj x0Drukuj x1, x2 Drukuj brak rozw.

15 AJS cout<<"Podaj wartosc liczby a, b i c"<>a>>b>>c;delta=b*b-4*a*c; if (delta<0) cout<<"brak rozwiązania"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_15.jpg", "name": "AJS cout<< Podaj wartosc liczby a, b i c <>a>>b>>c;delta=b*b-4*a*c; if (delta<0) cout<< brak rozwiązania <>a>>b>>c;delta=b*b-4*a*c; if (delta<0) cout<< brak rozwiązania <

16 AJS Instrukcja wyboru switch switch (wyrażenie-sterujące) { case E1:instrukcj1; break; case E2:instrukcj2; break;... default : instrukcjan;} Jest to instrukcja sterująca umożliwiająca rozgałęzienie na wiele dróg w programie w zależności od wartości pewnego wyrażenia- sterującego zwanego selektorem.

17 AJS E1: E2: E3: default: wyrażenie sterujące (selektor) Instrukcja1Instrukcja2Instrukcja3Instrukcjan

18 AJS Instrukcja wyboru switch składnia switch (selektor) { case E1: instrukcja1; case E2: instrukcja2; case E3: instrukcja3;... case En-1: instrukcjan-1; default: instrukcjan; } Wartość selektora ustala pierwszą instrukcję do wykonania Gdy selektor nie przyjmuje żadnej dopuszczalnej wartości od S1-Sn-1 Instrukcje do wyboru

19 AJS Instrukcja wyboru switch składnia switch (selektor) { case E1: instrukcja1; break; case E2: instrukcja2; break; case E3: instrukcja3; break;... case En-1: instrukcjan-1; break; default: instrukcjan; } Wartość selektora ustala instrukcję do wykonania Gdy selektor nie przyjmuje żadnej dopuszczalnej wartości od S1-Sn-1 Instrukcje do wyboru Przerwanie wykonania instrukcji Wykonanie tylko określonej grupy instrukcji

20 AJS Wykrywanie samogłosek #include #include #define info To jest samogloska. main() { char litera; cout >litera; litera=toupper(litera); switch (litera) { case A: cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_20.jpg", "name": "AJS Wykrywanie samogłosek #include #include #define info To jest samogloska.", "description": "main() { char litera; cout >litera; litera=toupper(litera); switch (litera) { case A: cout<

21 AJS switch (litera) { case A: cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_21.jpg", "name": "AJS switch (litera) { case A: cout<

22 AJS Instrukcja iteracyjna (pętla) while dopóki while (wyrażenie-warunkowe) instrukcja wewnętrzna Do wykonywania pętli w których wykonanie działań jest uzależnione od spełnienia na początku warunku powtarzania działań (warunek sprawdzany na początku).

23 AJS Instrukcja iteracyjna (pętla) while dopóki N T warunek Instrukcja wewnętrzna

24 AJS licznik=0; while (w<100) { w=w+10; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_24.jpg", "name": "AJS licznik=0; while (w<100) { w=w+10; cout<

25 AJS Wyznaczanie sumy i iloczynu ciągu liczb całkowitych zakończonego liczbą zero #include main() { int liczba, suma=0, iloczyn=1; cout >liczba; while (liczba!=0) { suma+=liczba; iloczyn*=liczba; cin>>liczba; } cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_25.jpg", "name": "AJS Wyznaczanie sumy i iloczynu ciągu liczb całkowitych zakończonego liczbą zero #include main() { int liczba, suma=0, iloczyn=1; cout >liczba; while (liczba!=0) { suma+=liczba; iloczyn*=liczba; cin>>liczba; } cout<liczba; while (liczba!=0) { suma+=liczba; iloczyn*=liczba; cin>>liczba; } cout<

26 AJS while (liczba!=0) { suma+=liczba; iloczyn*=liczba; cin>>liczba; } suma=suma+liczba; iloczyn=iloczyn*liczba;

27 AJS Instrukcja iteracyjna (pętla) do while wykonuj dopóki do instrukcja wewnętrzna while (wyrażenie-warunkowe); Do wykonywania pętli w których wykonanie działań jest uzależnione od spełnienia warunku zakończenia działań (warunek sprawdzany na końcu).

28 AJS Instrukcja iteracyjna (pętla) do while wykonuj dopóki T N warunek Instrukcja wewnętrzna

29 AJS licznik=0; do { w=w+10; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_29.jpg", "name": "AJS licznik=0; do { w=w+10; cout<

30 AJS Drukowanie cyfr od 0... 9 #include main() { int cyfra=0; do { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_30.jpg", "name": "AJS Drukowanie cyfr od 0...", "description": "9 #include main() { int cyfra=0; do { cout<

31 AJS Instrukcja iteracyjna (pętli) for dla, for ( wyrażenie-inicjujące; wyrażenie-warunkowe; wyrażenie-zwiększające ) instrukcja wewnętrzna - - do wykonywania pętli o określonej (znanej) liczbie powtórzeń - stosuje się głównie do wykonania operacji na tablicach

32 AJS Instrukcja iteracyjna (pętli) for dla, N T for (w-i;w-w;w-z) Instrukcja wewnętrzna

33 AJS for (i=0; i<10; i++) { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_33.jpg", "name": "AJS for (i=0; i<10; i++) { cout<

34 AJS Zamiana na duże litery #include #define max 30 main() { char nazwa [max]; int x; cout<>nazwa; for (x=0; x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_34.jpg", "name": "AJS Zamiana na duże litery #include #define max 30 main() { char nazwa [max]; int x; cout<>nazwa; for (x=0; x>nazwa; for (x=0; x

35 AJS #include main() { int linia, gwiazdki, ostatnia; cout<>ostatnia; for (linia=1; linia<=ostatnia; linia++) { for (gwiazdki=1; gwiazdki<=linia; gwiazdki++) { cout<<*; } cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_35.jpg", "name": "AJS #include main() { int linia, gwiazdki, ostatnia; cout<>ostatnia; for (linia=1; linia<=ostatnia; linia++) { for (gwiazdki=1; gwiazdki<=linia; gwiazdki++) { cout<<*; } cout<>ostatnia; for (linia=1; linia<=ostatnia; linia++) { for (gwiazdki=1; gwiazdki<=linia; gwiazdki++) { cout<<*; } cout<

36 AJS Instrukcja break przerwij break; Powoduje opuszczenie aktualnego poziomu pętli lub instrukcji wyboru. Dopuszczalne zastosowanie tylko w tych instrukcjach.

37 AJS Program wyznaczenia iloczynu ciągu liczb całkowitych o określonej długości różnych od zera. #include main() { int liczba, iloczyn=1, dlugosc, i; int poprawny=1; cout<>dlugosc; cout<>liczba; if (liczba==0) { poprawny=0; break; } iloczyn*=liczba; } if (poprawny) cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_37.jpg", "name": "AJS Program wyznaczenia iloczynu ciągu liczb całkowitych o określonej długości różnych od zera.", "description": "#include main() { int liczba, iloczyn=1, dlugosc, i; int poprawny=1; cout<>dlugosc; cout<>liczba; if (liczba==0) { poprawny=0; break; } iloczyn*=liczba; } if (poprawny) cout<

38 AJS Instrukcja continue kontynuuj continue; Dopuszczalne zastosowanie tylko w instrukcjach iteracyjnych, powoduje przejście do następnej iteracji.

39 AJS Program wyznaczenia iloczynu liczb całkowitych tylko różnych od zera znajdujących w ciągu liczb o określonej długości. #include main() { int liczba, iloczyn=1, dlugosc, i; cout<>dlugosc; cout<>liczba; if (liczba==0) { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_39.jpg", "name": "AJS Program wyznaczenia iloczynu liczb całkowitych tylko różnych od zera znajdujących w ciągu liczb o określonej długości.", "description": "#include main() { int liczba, iloczyn=1, dlugosc, i; cout<>dlugosc; cout<>liczba; if (liczba==0) { cout<

40 AJS Instrukcja return zwróć wartość i powróć return wyrażenie; return 0;return wynik; return (x*x-4); Napotkanie instrukcji powoduje zakończenie wykonywania funkcji. Jeśli zwraca ona wartość, wykonanie instrukcji spowoduje zwrócenie wartości funkcji.

41 AJS Instrukcja skoku goto skocz goto etykieta; Umożliwia przekazanie sterowania do określonego miejsca wewnątrz aktualnie wykonywanej funkcji (zasada) programu. Etykieta określa miejsce w programie, do którego ma nastąpić skok. goto etykieta1;... etykieta1: { instrukcje } NIE NALEŻY NADUŻYWAĆ MNIEJSZA CZYTELNOŚĆ PROGRAMU

42 AJS Program wyznaczenia iloczynu ciągu liczb całkowitych o określonej długości różnych od zera. #include main() { int liczba, iloczyn=1, dlugosc, i; cout<<"Podaj dlugosc ciagu liczb"<>dlugosc; cout<<"Podaj liczby"<>liczba; if (liczba==0) goto E1; iloczyn*=liczba; } cout<<"Iloczyn liczb wynosi:"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217007/slides/slide_42.jpg", "name": "AJS Program wyznaczenia iloczynu ciągu liczb całkowitych o określonej długości różnych od zera.", "description": "#include main() { int liczba, iloczyn=1, dlugosc, i; cout<< Podaj dlugosc ciagu liczb <>dlugosc; cout<< Podaj liczby <>liczba; if (liczba==0) goto E1; iloczyn*=liczba; } cout<< Iloczyn liczb wynosi: <

43 AJS WSKAZÓWKI SKŁADNIOWE celem uniknięcia błędów i zwiększenia przejrzystości programów 1. 1.Po słowach kluczowych robimy odstęp. 2. 2.Instrukcję pustą zapisujemy zawsze w oddzielnym wierszu. 3. 3.Stosujemy wcięcia tekstu. 4. 4.Ustawiamy edytor (czcionka, wygląd, kolor). 5. 5.Dwie szkoły pisania nawiasów klamrowych do grupowania instrukcji: while (n<10) {while (n<10)...{ }... }

44 AJS #include funkcje realizujące operacje we/wy (podejście proceduralne typowe dla języka C) printf ( ); scanf ( ); #include funkcje umożliwiające sterowanie strumieniami we/wy (podejście obiektowe typowe dla języka C++) cout<>a; niektóre Biblioteki standardowe

45 AJS #include #include funkcje umożliwiające zarządzanie ekranem w trybie tekstowym clrscr(); getch(); textcolor(newcolor); gotoxy(x,y); wherex(); wherey(); niektóre Biblioteki standardowe

46 AJS #include funkcje umożliwiające dodatkowe sterowanie strumieniami we/wy w C++ setw(n)setfill(z)setprecision(n)setbase(n) dechex #include funkcje umożliwiające obliczenia w zbiorze liczb rzeczywistych pow(x,y)log(x)log10(x) exp(x) sin(x)cos(x) tan(x) floor(x)ceil(x) fmod(x,y) niektóre Biblioteki standardowe

47 AJS #include funkcje umożliwiające obliczenia w zbiorze liczb zespolonych #include funkcje umożliwiające klasyfikacje danych całkowitych tolower(z); toupper(z); #include funkcje umożliwiające operacje na łańcuchach (tablicach znaków) strlen (z); strcpy (z1,z2); niektóre Biblioteki standardowe


Pobierz ppt "AJS INSTRUKCJE Umożliwiają zapis algorytmu, służą do sterowania przebiegiem programu. - -warunkowe (podejmowanie decyzji) 1. if-else jeżeli, 2. switch-case."

Podobne prezentacje


Reklamy Google