Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Wbudowane Bascom Bielsko-Biała 16.12.2009 r. Autor : Wojciech Rogowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Wbudowane Bascom Bielsko-Biała 16.12.2009 r. Autor : Wojciech Rogowski."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Wbudowane Bascom Bielsko-Biała 16.12.2009 r. Autor : Wojciech Rogowski

2 Spis treści Pętle – Pętla główna DO … LOOP Pętla główna DO … LOOP – Pętla FOR.. NEXT Pętla FOR.. NEXT – Pętla DO WHILE.. LOOP Pętla DO WHILE.. LOOP – Pętla DO.. LOOP WHILE.. Pętla DO.. LOOP WHILE.. Instrukcje warunkowe Instrukcje skoku – GOTO GOTO – GOSUB GOSUB Etykiety Literatura Częstościomierz - wykorzystanie przerwania od timera Częstościomierz Przerwanie i timery

3 DO.. LOOP Pętla główna programu wykonywana bez końca DO instrukcja_1 instrukcja_2 instrukcja_3 LOOP END koniec programu

4 Pętla FOR.. NEXT Pętla wykonywana z góry zadaną ilość razy FOR a=1 TO 10 instrukcja_1 instrukcja_2 NEXT

5 Pętla Do … Loop Pętla wykonywana dopóki jest spełniony określony warunek – warunek sprawdzany na początku DO WHILE a<10 instrukcja_1 instrukcja_2 LOOP

6 Pętla DO.. LOOP WHILE.. Pętla wykonywana dopóki jest spełniony określony warunek – warunek sprawdzany na końcu DO instrukcja_1 instrukcja_2 LOOP WHILE a<10

7 Instrukcje warunkowe Proste IF koniec { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/425830/1/slides/slide_6.jpg", "name": "Instrukcje warunkowe Proste IF koniec

8 GOTO Skok do podprogramu bez powrotu GOTO koniec koniec: END koniec programu głownego

9 GOSUB Skok do podprogramu z powrotem do miejsca wywołania instrukcji skoku GOSUB etykieta1 etykieta1 : działanie=1 RETURN powrót programu głównego

10 Etykiety Pozawalają podzielić program na mniejsze części, przez co ułatwiają analizę i modyfikację progra- mu. etykieta_1: instrukcja_1 instrukcja_2 instrukcja_3

11 Literatura Książki: Mikrokontrolery dla początkujących – Piotr Górecki Czasopisma: Elektronika dla wszystkich artykuły kurs Bascom Colege Strony WWW: http://www.edw.com.pl/ http://www.elektroda.pl/

12 Częstościomierz - wykorzystanie przerwania od timera Fragment kodu: Config Timer1 = Counter, Edge = Rising Cls : Lcd "Czestosciomierz" : Wait 1 'powitanie Do 'program główny Timer1 = 0 'zeruj licznik Start Timer1 'zacznij liczyć Waitms 999 tu można skorygować wynik Stop Timer1 'zatrzymaj zliczanie Cls 'czyść ekran Lcd "F=" ; Timer1 ; "Hz" 'wyświetl wynik Loop End

13 Przerwanie i timery Dim Pomoc As Word, Pomiar As Bit, Flaga As Bit, Licz As Word Dim Wynik As Long Config Timer1 = Timer, Prescale = 1 : Enable Timer1 : On Timer1 Zwieksz : -kilka instrukcji w linii Enable Interrupts : Enable Int1 : Config Int1 = Rising : On Int1 Zbocze Do : Loop : End Zbocze: 'aktywne zbocze na Int1 - nóżka 7 Pomoc = Timer1 : Timer1 = 0 : Wynik = Licz : Licz = 0 : Toggle Pomiar If Pomiar = 0 Then 'po zakończeniu fazy pomiaru Stop Timer1 Shift Wynik, Left, 16 'to jest oszczędne mnożenie przez 65536 Wynik = Wynik + Pomoc : Wynik = Wynik + 13 Shift Wynik, Right, 2 ' a to jest dzielenie przez 4 Cls : Lcd "T=" ; Wynik ; "us" : Waitms 100 Do : If Pind.3 = 1 Then : Set Flaga Else : If Flaga = 1 Then : Flaga = 0 : Exit Do End If : End If Loop : Tifr.7 = 1 : Start Timer1 : Gifr.7 = 1 End If : Return 'koniec procedury obsługi przerwania Timera1 Zwieksz: Incr Licz : Return

14


Pobierz ppt "Systemy Wbudowane Bascom Bielsko-Biała 16.12.2009 r. Autor : Wojciech Rogowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google