Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DBAJMY O TO CO NAS OTACZA!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DBAJMY O TO CO NAS OTACZA!!!"— Zapis prezentacji:

1 DBAJMY O TO CO NAS OTACZA!!!
EKOLOGIA NA CO DZIEŃ! DBAJMY O TO CO NAS OTACZA!!!

2 RECYKLING Recykling to inaczej odzyskiwanie niektórych surowców - takich jak tworzywa sztuczne, złom metalowy, szkło i papier - przetwarzanie ich i powtórne (albo wielokrotne) wykorzystywanie. Dzięki recyklingowi chronimy środowisko naturalne, zmniejszając ilość odpadów i ograniczając zużycie nowych surowców naturalnych. Recykling znany jest już prawie 2000 lat.

3 KORZYŚCI Z RECYKLINGU? Używanie w produkcji surowców wtórnych to wielka korzyść dla środowiska – oszczędzamy surowce naturalne, nie dewastujemy przyrody, aby te surowce wydobywać, wreszcie oszczędzamy na kosztach samej produkcji. Dla przykładu zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury to: oszczędność 25 % energii,

4 Cele recyklingu: Ochrona zasobów naturalnych - zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie surowców pierwotnych i niedobór zapasów bogactw naturalnych. Ochrona środowiska - wydobywanie surowców i przetwarzanie ich na dobra konsumpcyjne jest nieustannie związane z obciążeniem i niszczeniem środowiska; oznacza to, że ochrona zasobów naturalnych jest jednocześnie ochroną środowiska. Oszczędność energii - surowce wtórne są nośnikami energii, ich wykorzystanie prowadzi do ochrony energii tak długo, jak nakład energii na ich odzyskanie jest mniejszy od energii, którą w sobie zawierają i którą da się dzięki nim uzyskać. Oszczędzanie energii jest zatem także ochroną środowiska.

5 RECYKLING W POLSCE Dziś w Polsce ponownie przetwarza się zaledwie 1% odpadów. Postawiony cel jest ambitny - do 2007 roku liczba ta ma zwiększyć się do 50%, jak w innych krajach Unii. Nie standardy europejskie są tu jednak najważniejsze - recykling pozwoli po prostu w lepszy sposób zagospodarować zasoby, które już krążą w naszym społeczeństwie, a także ograniczyć uzależnienie przemysłu od surowców pochodzących ze źródeł pierwotnych: lasów czy rud metali.

6 Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego kraju ciągle jest niezadowalający. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych podobnie jak w latach ubiegłych pozostaje umieszczanie ich na składowiskach. Miasta, które nie posiadają własnych wysypisk odpadów komunalnych, korzystają z najbliżej położonych obiektów. Zły stan techniczny, nieprawidłowa eksploatacja składowiskstanowi potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Odpady komunalne są bardzo zróżnicowane pod względem składu fizycznego i chemicznego. Składniki zawarte w odpadach komunalnych - dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i inne - ulegają przemianom biochemicznym i negatywnie wpływają na środowisko.

7 Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie
Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Jest to ilość zbliżona do ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego Europejczyka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2004 r. wytworzono w Polsce ,5 tys. ton odpadów innych niż komunalne, z czego ok. 79% zostało poddane odzyskowi, a ok. 18% zostało unieszkodliwione.

8 Zmniejszenie ilości i szkodliwości odpadów trafiających na składowisko.
W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50-60%. Jest to wskaźnik bardzo znaczący, gdyż koszty budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną. Ich budowa powoduje poza tym duże trudności, dotyczące m.in. lokalizacji, odpowiedniego zabezpieczenia środowiska itp. Pod każdym względem warto więc wydłużać żywotność składowisk odpadów. Selektywna zbiórka jest jednym z najważniejszych działań w tym kierunku.

9 Skażenie środowiska Składowiska śmieci są chemicznymi bombami zegarowymi. Odpady organiczne stanowią zaledwie około 30% wszystkich śmieci z gospodarstw domowych, a większość śmieci nie jest sortowana. Znajdują się więc w nich także metale ciężkie, jak rtęć z baterii, szkło, blacha, tworzywa sztuczne, resztki farb i wiele innych trujących substancji. Te rozmaite materiały mieszają się, wywołując reakcje chemiczne, które z kolei powodują powstawanie jeszcze bardziej trujących substancji. Zanieczyszczenia przenikają powoli do gleby - zanieczyszczają wody gruntowe, stanowiące znaczną część wody pitnej.

10 Siedlisko chorób Mewy i wrony poszukujące pożywienia na śmietnisku mogą przenosić wiele zarazków chorobotwórczych na duże odległości. Niebezpieczeństwo stwarzają także szczury, muchy i komary, które znajdują tam warunki bytowe. Deszcze wypłukujące ze stert śmieci szkodliwe i często bardzo toksyczne substancje skażają ziemię i wodę. Odłamki szkła, ostre krawędzie puszek po konserwach często są przyczyną ciężkich okaleczeń i zwierząt, i ludzi. Woreczki plastikowe zawierające resztki jedzenia są przyczyną okrutnej śmierci zwierząt, które je spożyją, gdyż niestrawione zatykają jelita.

11 Oszczędność Selektywna zbiórka jest źródłem surowców, których przetworzenie ponownie na produkt wymaga najczęściej dużo mniejszych nakładów (energii, surowców itd.) niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne (np. przy produkcji wyrobów szklanych ze stłuczki oszczędność energii w procesie produkcyjnym w stosunku do produkcji z surowca pierwotnego wynosi około 30%, zaś przy wytopie stali ze złomu sięga ona aż 95%; jest to szczególnie ważne wobec zagrożenia kryzysem surowcowym i energetycznym na świecie).

12 Jak segregować odpady? Papier i makulatura,
Opakowania metalowe, aluminiowe Szkło, Plastik (tworzywa Sztuczne).

13 1. Papier i tektura Kolor pojemnika niebieski, Pojemnik służy do zbiórki papieru, kartonu, itp. Do pojemników nie wrzucamy: kartonów do płynnej żywności, tj. po mleku, sokach itp. (tzw. opakowań Tetra-Pak) makulatury wilgotnej, papierów wilgotnych lub mokrych folii, plastikowych okładek oraz innych tworzyw sztucznych

14 2. Szkło Kolor pojemnika: - biały - na szkło bezbarwne - zielony - na szkło kolorowe Istnieją także specjalne biało-zielone pojemniki z dwoma otworami - zarówno na szkło białe, jak i kolorowe. Pojemniki służą do zbiórki wyłącznie słojów i butelek szklanych (należy je wrzucać bez zakrętek). Do pojemników nie wrzucamy: puszek po napojach plastikowych butelek

15 3. Tworzywa sztuczne Kolor pojemnika - żółty Pojemniki służą do zbiórki (koniecznie zgniecionych, najlepiej bez nakrętek) butelek PET, innych butelek (np. po szamponach, płynach), kubków po jogurtach, margarynach, folii i plastikowych worków, toreb i innych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Do pojemników nie wrzucamy: butelek oraz innych opakowań szklanych tekturowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach

16 4. Metale i aluminium Kolor pojemnika: - czerwony - aluminium - szary - inne opakowania metalowe Pojemnik służy do zbiórki opakowań metalowych i aluminiowych (puszki, pudełka, pojemniki po aerozolach, folie itp.) Do pojemników nie wrzucamy: baterii sprzętu elektronicznego W przypadku zbiórki przy pomocy pojemników wyposażonych w prasę, składowanie może się odbywać na otwartym powietrzu.

17 WIERSZYK Recykling to wtórny obieg, zrozumie to każdy człowiek.
I mądry tak reaguje, że swe śmieci segreguje. A ten drugi-co zostaje- Myśli, że to jakieś baje I ugniata to, co kupi. Jak on się nazywa? ……..

18 Spalanie odpadów w domu
Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

19

20 ZUŻYCIE ENERGI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:
Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez energii elektrycznej. Jest ona jedynym nośnikiem pozwalającym zaspokoić równocześnie większość potrzeb bytowych: oświetlenie, zasilanie urządzeń AGD i RTV, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie pomieszczeń czy przygotowywanie posiłków. Gospodarstwa domowe zużywają jedną czwartą energii w UE i będą zużywać więcej. Nasz dom jest miejscem, gdzie sami możemy zadbać o oszczędność energii. Dzięki temu zmniejszymy też emisję CO2 do atmosfery. Wystarczy wyłączyć niepotrzebne światła i nieco obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.

21 ZUŻYCIE ENERGI WYKRES NR.1

22 WYKRES NR.2

23 Oszczędzaj energie i swoje pieniądze!
Wyłączaj światło Wyłączaj niepotrzebne urządzeia elektryczne Nie zostawiaj włączonego komputera gdy wychodzisz z domu.

24 STRONY INTERNETOWE: www.naszaziemia.pl www.recykling.pl

25 KONIEC! WYKONALI:

26 MARUSZCZAK GRZEGORZ

27 PAWŁOWSKI MATEUSZ

28 RUTKOWSKI DANIEL


Pobierz ppt "DBAJMY O TO CO NAS OTACZA!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google