Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi i Pawła Jerzego Matuszyka

2 Strumień i flaga Strumień – wprowadzanie i wyprowadzanie danych można potraktować jako strumień bajtów płynący od źródła do ujścia. Flaga – przechowuje informacje typu tak/nie.

3 Strumienie 1.Wyprowadzanie i wprowadzanie informacji ze standardowych urządzeń we/wy (klawiatura/ekran) Biblioteka iostream 2.Wyprowadzanie i wprowadzanie informacji z plików Biblioteka fstream 3.Wyprowadzanie i wprowadzanie informacji z obiektów klasy string Biblioteka sstream

4 Operacje we/wy Przepływ informacji może odbywać się na dwa sposoby: Operacje we/wy bitowe Polega na tym, że określone bajty przesyłane są od źródła do ujścia, a strumień nie interesuje się znaczeniem tych bajtów. Stosujemy, gdy program ma komunikować się nie z człowiekiem, ale z innym programem albo urządzeniem.

5 Operacje we/wy Operacje we/wy tekstowe Polega na tym, że określone bajty przesyłane są od źródła do ujścia oraz ma jeszcze je interpretować (formatować). Stosujemy, gdy program ma komunikować się z człowiekiem. Wszystkie operacje we/wy wykonywane do tej pory były typu tekstowego.

6 Posługiwanie się strumieniem 1.Definiujemy w pamięci obiekt sterowania strumieniem. 2.Wskazujemy jakim urządzeniem ma się zajmować. 3.Przeprowadzamy wczytania (wypisania) informacji. 4.Likwidujemy strumień.

7 Strumienie zdefiniowane standardowo cout – standardowe urządzenie wyjścia cin – standardowe urządzenie wejścia cerr – standardowe urządzenie wyjścia, na które wypisujemy komunikaty o błędach (strumień niebuforowany) clog – standardowe urządzenie wyjścia, na które wypisujemy komunikaty o błędach (strumień buforowany) wcout wcin wcerr wclog

8 Operatory przesunięcia bitowego Operatory > zostały przeładowane w ten sposób, że odpowiadają za wstawianie i wyjmowanie ze strumienia. PRIORYTETY!!! bool a = true, b = false; cout << a && b;

9 Domniemania (cout) Typy przechowujące liczby całkowite są wypisywane w systemie dziesiętnym. Typy alfanumeryczne są wypisywane jako pojedyncze znaki ASCII Typy przechowujące liczby zmiennoprzecinkowe są wypisywane w postaci 6 cyfr. Wskaźniki (z wyjątkiem char*) są wypisywane w systemie heksadecymalnym.

10 Domniemania (cout) Wypisanie wskaźnika char* powoduje wypisanie C-stringu na który pokazuje, czyli: char *a="Hello"; cout << a << endl; cout (a) << endl; Hello Adres w pamięci

11 Domniemania (cin) Wszystkie wczytywane typy mogą poprzedzać białe znaki, które są ignorowane. Przy wczytywaniu liczb całkowitych są traktowane jako wprowadzane w systemie dziesiętnym (nie można wprowadzać liczb pisząc np. 011, 0x11). Przy wczytywaniu liczb całkowitych po podaniu pierwszego znaku nie będącego cyfrą wprowadzanie zostaje zakończone. Wprowadzając liczby ujemne, pomiędzy znakiem minus a liczbą nie może być spacji.

12 Domniemania (cin) Wprowadzając liczbą zmiennoprzecinkową obowiązują zasady dotyczące liczb całkowitych, jednak w przypadku notacji wykładniczej (naukowej) może wystąpić drugi znak + lub – oraz litera oznaczająca wykładnik. Wewnątrz nie może być spacji. Przy wczytywaniu C-stringów oraz stringów wczytywanie rozpoczyna się po zignorowaniu białych znaków poprzedzających tekst i kończy się z napotkaniem pierwszego białego znaku.

13 Format state flags Zasady formatowania są zapisane w tak zwanych flagach stanu formatowania i znajdują się w klasie ios_base

14 Hierarchia klas

15 Flagi i maski Flagi: skipwsignoruj białe znaki leftlewe justowanie rightprawe justowanie internalwewnętrzne justowanie boolalphaużywaj słów true/false deckonwersja decymalna octkonwersja oktalna hexkonwersja heksadecymalna showbasepokaż podstawę konwersji showpointpokaż kropkę dziesiętną

16 Flagi i maski uppercasewielkie litery (w liczbach) showpospokaż znak + w liczbach R + scientificnotacja wykładnicza fixednotacja zwykła unitbufnie buforuj strumienia Maski: adjustfieldmaska dla typu justowania basefieldmaska dla typu konwersji floatfieldmaska dla typu notacji

17 skipws Ustawienie tej flagi powoduję że strumień będzie ignorował białe znaki (spacje, tabulatory, znaki nowej linii), które poprzedzają znaki właściwe. string a; cin >> a; cout << a.length() << endl; //skasuj flagę skipws cin >> a; cout << a.length() << endl; ___aaa 3 0

18 left right internal Wyjustowanie do lewej, prawej lub rozciągnięcie. int a=-12; //ustaw flagę left oraz ustal szerokość cout << a << endl; //ustaw flagę right oraz ustal szerokość cout << a << endl; //ustaw flagę internal oraz ustal szerokość cout << a << endl;

19 boolalpha Wartości zmiennych bool są wypisywane jako true / false. bool a=true,b=false; cout << a << endl; cout << b << endl; //ustaw flagę boolalpha cout << a << endl; cout << b << endl; 1 0 true false

20 dec hex oct Wypisywanie i wprowadzanie liczb w innych systemach liczbowych. int a=20; cout << a << endl; //ustaw flagę hex i skasuj oct i dec cout << a << endl; //ustaw flagę oct i skasuj hex i dec cout << a << endl;

21 showbase Decyduje czy wypisywać podstawę konwersji. int a=20; //ustwa flagę showbase cout << a << endl; //staw flagę hex i skasuj oct i dec cout << a << endl; //staw flagę oct i skasuj hex i dec cout << a << endl; 20 0x14 024

22 showpos Decyduje czy wypisywać znak + przed liczbami dodatnimi. int a=20; cout << a << endl; //ustaw flagę showpos cout << a << endl;

23 uppercase Decyduje czy wypisywać duże litery zawarte w liczbach. double a=1e10; cout << a << endl; //ustaw flagę uppercase cout << a << endl; 1e+010 1E+010

24 showpoint Decyduje czy wypisywać kropkę dziesiętną. double a=1.23,b=4; cout << a << endl; cout << b << endl; //ustaw flagę showpoint cout << a << endl; cout << b << endl;

25 scientific, fixed Decyduje w jakiej notacji wypisywać liczby. double a= ; cout << a << endl; //ustaw flagę fixed cout << a << endl; //ustaw flagę scientific i skasuj flagę fixed cout << a << endl; e+002

26 Sposoby zmiany formatowania Flagi można zmieniać za pomocą: elementarnych funkcji składowych klasy ios, funkcji składowych klasy ios, które nie zmieniają flag, ale zmieniają towarzyszące im parametry, manipulatorów

27 Elementarne funkcje składowe klasy ios Do zmian flag służą funkcje: fmtflags flags() const; fmtflags flags(fmtflags); fmtflags setf(fmtflags); fmtflags setf(fmtflags, fmtflags); fmtflags unsetf(fmtflags); Typ fmtflags to inna nazwa typu int.

28 Przykład 1 int a=20; cout << a << endl; cout.setf(ios::showpos); cout << a << endl; cout.unsetf(ios::showpos); cout << a << endl;

29 Przykład 2 double a=123; cout << a << endl; cout.setf(ios::showpoint | ios::fixed); cout << a << endl;

30 Przykład 3 int a=20; cout << a << endl; cout.setf(ios::hex,ios::basefield); cout << a << endl; 20 14

31 Przykład 4 int a=20; cout << a << endl; ios::fmtflags stare=cout.flags(); cout.setf(ios::hex,ios::basefield); cout << a << endl; cout.flags(stare); cout << a << endl; 20 14

32 Funkcje składowe klasy ios, które nie zmieniają flag streamsize width() const; streamsize width(streamsize); streamsize precision() const; streamsize precision(streamsize); char fill() const; char fill(char); Typ streamsize to inna nazwa typu int.

33 Przykład 1 double a=1.0/3.0; cout << a << endl; cout.precision(10); cout << a << endl;

34 Przykład 2 int a=-12; cout.setf(ios::left,ios::adjustfield); cout.width(10); cout << a << endl; cout.setf(ios::right,ios::adjustfield); cout.width(10); cout << a << endl; cout.setf(ios::internal,ios::adjustfield); cout.width(10); cout << a << endl;

35 Przykład 3 int a=-12; cout.fill('.'); cout.setf(ios::left,ios::adjustfield); cout.width(10); cout << a << endl;

36 Manipulatory bezargumentowe boolalpha – noboolalpha hex – dec – oct flush endl skipws – noskipws showpoint – noshowpoint showpos – noshowpos showbase – noshowbase uppercase – nouppercase fixed – scientific left – right - internal

37 Przykład int a=12; cout << oct << a << endl << showbase << a << endl << uppercase << hex << a << endl; XC

38 Manipulatory parametryzowane setw(int) setfill(char) setprecision(int) setbase(int) setiosflags(fmtflags) resetiosflags(fmtflags)

39 Przykład #include … double a=1.0/3.0; cout << a << endl << setprecision(10) << a << endl << setprecision(2) << a << endl;

40 Przykład int a=20; cout << a << endl << setiosflags(ios::showpos) << a << endl << setbase(8) << a << endl;

41 Prezentacja udostępniona na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania autorów jako właścicieli praw do prezentacji oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny jest na stronie:


Pobierz ppt "Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google