Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych Szymon Bohdanowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych Szymon Bohdanowicz."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych Szymon Bohdanowicz

2 Jak to działa, czyli kilka słów o architekturze(znów!).

3 Klient czyli przeglądarka. Rozumie przesłaną treść i zamienia ją na określony obraz widziany przez użytkownika. Pozwala podejrzeć treść strony. Różne przeglądarki w różny sposób mogą wyświetlać(lub nie) określoną treść. Przykłady: FireFox, IExplorer, Chrome, Opera itd.

4 Edytory – czyli narzędzia do tworzenia stron. Służą do edycji treści stron napisanych w html, css + dodatkowo mogą pomagać w pisaniu php, JavaScript itp. Podpowiadają, sprawdzają poprawność, tworzą podgląd i jeszcze więcej. Generalnie mamy do czynienia z dwoma różnymi typami edytorów: tradycyjne(tekstowe) i WYSIWYG (co widzisz to dostajesz)

5 Tradycyjne KED Pajączek(płatny) HateML I wiele innych(np. Eclipse, NetBeans) WYSIWYG FrontPage(SharePoint Designer) Dreamweaver I wiele innych

6 WYSIWYG Nie musisz znać htmla, css Cały kod strony generuje się automatycznie Wygodny (czas wcale nie) interfejs graficzny (przeciąganie komponentów) Nie masz pełnej kontroli nad treścią Duża nadprodukcja kodu Częste błędy podczas wyświetlania Problemy w sytuacji gdy stronę trzeba poprawić za pomocą edytora tekstowego

7 Na zajęciach użyjemy KEDu Jest lekki – nie zjada pamięci, nie muli Jest wygodny - interfejs jest dość sensowny Jest efektywny – wszystko wydaje się działać jak należy Jest po polsku! Jest za darmo! Link do ściągnięcia na stronie:

8 HTML – to trzeba znać! O XMLu mówiliśmy -> xHtml(obecnie chyba popularniejszy) jest XMLem Odpalamy przeglądarkę -> zakładka widok -> źródło strony – co tam widać?? Kto zna? Co może o nim powiedzieć?

9 Struktura strony html head meta meta meta Tu wpisz tytuł strony title head Tu wpisuje się treść strony body html Szablon pustej strony.html

10 Kodowanie po polsku Standard kodowania wyznacza polska norma PN-91/T , nazywana często ISO Druga metoda - kodowanie Windows CP 1250 (windows-1250) - jest charakterystyczna dla MS Windows. Bardzo często powoduje pojawienie się problemów przy wyświetlaniu znaków.

11 Znaczniki = tagi = markery Większość ze znaczników to znaczniki obejmujące (parzyste), składające się ze znacznika otwierającego i zamykającego, na przykład: Instrukcja obsługi Tekst w tym obszarze zaznaczony jest jako nagłówek (header) pierwszego poziomu, czyli zostanie wyświetlony największą czcionką zdefiniowaną dla nagłówków. Istnieje sześć poziomów nagłówków w HTML-u: H1 H2 H3 H4 H5 H6 Szablon z nagłówkami.html

12 Atrybuty znaczników Niektóre znaczniki występują pojedynczo, np.: - tworzy linię poziomą, - wymusza przejście do następnego wiersza, - wstawia grafikę, - dostarcza informacji o dokumencie. Znaczniki można zagnieżdżać, podobnie jak nawiasy w matematyce: fragment tekstu Wiele znaczników może lub musi posiadać określone atrybuty, np.: tekst Atrybut COLOR może przyjmować różne wartości(angielskie słowa): aqua, brown, cyan, gold, gray, green, lime, magenta, maroon, navy, olive, orange, pink, plum, purple, itp. Lub kody (RGB) kolorów ->

13 Znaczniki META W nagłówku dokumentu umieszcza się zwykle informacje ważne dla przeglądarek i wyszukiwarek – są to tzw. znaczniki META.

14 Podstawowe znaczniki HTML jest językiem bezformatowym, w którym ignorowane są przejścia do nowego wiersza i wielokrotne spacje, zaś wymaganą strukturę dokumentu nadaje się za pomocą specjalnych znaczników.... (paragraph) (break) (horizontal rule line)... (preformatted)... (unordered list) - tworzy listę wypunktowaną.... (ordered list) - tworzy listę numerowaną.... wprowadza element listy... - cytat... - grupuje tekst w jeden blok Szablon z podstawowymi tagami.html Szablon z listami.html

15 Wyróżnianie tekstu... (bold)... (italic)... (underline)... (teletype)... - wyróżnienie... - wyróżnienie silniejsze... - przekreślenie tekstu... - indeks dolny... - indeks górny Szablon z formatowaniem tekstu.html

16 Definiowanie czcionek Rozmiar, kolor i krój czcionki można określić za pomocą znacznika... i jego atrybutów: size - rozmiar czcionki (od 1 do 7, wartością domyślną jest 3) color - kolor face - krój Przykład: jakiś tekst Można też używać bardziej uniwersalnych znaczników, takich jak:... - powiększenie czcionki o 1 punkt,... - zmniejszenie czcionki o 1 punkt. Szablon z formatowaniem tekstu2.html

17 Kolor tła określamy za pomocą atrybutu bgcolor znacznika : Tłem strony może być też tapeta zapisana w pliku graficznym, którego nazwę podaje się jako wartość atrybutu background: Kolor tła Szablon z tłem.html

18 Znacznik (image) umożliwia umieszczenie w dokumencie HTML grafiki in- line, tzn. jako element bieżącego wiersza. Nazwa pliku zawierającego obrazek podawana jest za pomocą atrybutu SRC (source). Przeglądarki akceptują jedynie grafikę zapisaną w odpowiednim formacie. Najczęściej jest to: Wstawianie grafiki GIF JPG PNG Szablon z grafikami.html

19 Sposób rozmieszczenia tekstu wokół obrazka określany jest za pomocą atrybutu ALIGN znacznika. ALIGN = top Wyrównanie grafiki Do pionowego zorientowania rysunku względem wiersza używane są następujące wartości: Do oblewania grafiki tekstem używane są wartości left, right: ALIGN = left - dosunięcie obrazka do lewej i otoczenie go tekstem z prawej strony, ALIGN = right - odwrotnie ALIGN = middle ALIGN = bottom Ania na spacerze Przykład: Szablon z grafikami.html

20 Odnośniki – zwane potocznie linkami - to elementy interaktywne pozwalające na przemieszczanie się do innego miejsca, przy czym może to być miejsce na tej samej stronie, inna strona lub strona znajdująca się na odległym serwerze. Do tworzenia odnośników służy znacznik (anchor – kotwica), którego podstawowym atrybutem jest href (Hypertext REFerence), określający adres odnośnika: Wstawianie odnośników Jeśli chcemy, aby elementem interaktywnym był obrazek, po prostu wstawiamy w odpowiednim miejscu znacznik tekst aktywny Szablon z odnośnikami.html

21 Zdefiniowanie zakładki: Tworzenie zakładek Rozdział I Postać dnośnika: Znaczniki umożliwiają tworzenia zakładek, czyli miejsc znajdujących się na tej samej stronie, do których może nastąpić przeskok hipertekstowy. Rozdział I Rozdział II Rozdział I Rozdział II Szablon z odnośnikami.html

22 Tabele języka HTML są ważnym narzędziem służącym do kształtowania wyglądu strony; umożliwiają poprawne rozmieszczenie na stronie elementów, takich jak tekst, formularze czy grafika. Kod przykładowej tabeli wygląda następująco: Tabele Każdy wiersz tabeli określony jest parą znaczników i (table row). W wierszach, za pomocą znaczników i umieszcza się komórki z danymi (table data), np.: Szerokość kolumny tabelki zostaje dopasowana do szerokości najszerszej komórki w danej kolumnie, przy czym tabela ma tyle kolumn, ile komórek znajduje się w najdłuższym wierszu. Szablon z tabelką.html

23 Obramowanie tabeli... Szerokość i wysokość tabeli... Kolor tła... Odstęp między komórkami tabeli... Odstęp między zawartością komórki a jej krawędzią... Wyrównanie tabeli na stronie... Formatowanie tabel Szablon z tabelką.html

24 Rozpinanie komórek Do rozpinania komórek służą dwa atrybuty znacznika colspan i rowspan Wartości tych atrybutów określają odpowiednio liczbę kolumn i liczbę wierszy, na których ma zostać rozpięta komórka. Na przykład: Nr Pomiary Seria 1 Seria NrPomiary Seria 1Seria Szablon z tabelką.html

25 Ramki umożliwiają podzielenie okna przeglądarki na mniejsze podokna i wyświetlenie w każdym z nich osobnej strony WWW. Aby zdefiniować układ ramek należy utworzyć nowy typ dokumentu HTML zwany FRAMESET. Tworzenie ramek W takim dokumencie sekcja zastąpiona jest sekcją z odpowiednim atrybutem - rows lub cols, w zależności od tego czy ramka ma być pozioma czy pionowa. Następnie za pomocą polecenia frame z parametrem src, podajemy nazwę strony do wstawienia. Starsze przeglądarki (np. Lynx) w przypadku dokumentów frameset nie wyświetlają zwykle żadnej treści. Z tego względu w takich dokumentach należy umieścić sekcję zawierającą alternatywną postać strony, lub odnośnik do wersji strony przeznaczonej dla przeglądarek tekstowych. Szablon z ramkami.html

26 Znaczniki można zagnieżdżać, tworząc rozbudowane układy. Zagnieżdżanie ramek Tytuł strony Szablon z ramkami.html

27 Domyślnie dokument, do którego prowadzi łącze, zostaje wyświetlony w tym samym oknie co łącze. Jednak często łącze znajdujące się w jednej ramce powinno otwierać stronę w innej ramce należącej do układu. Aby wyświetlić nową stronę w danej ramce, po pierwsze należy przypisać tej ramce nazwę za pomocą atrybutu name w znaczniku : Ramki docelowe Następnie za pomocą atrybutu target wskazujemy miejsce wyświetlania się nowej strony: Szablon z ramkami.html

28 CSS – drugi krok obowiązkowy. CSS - Cascading Style Sheets (z ang. Kaskadowe Arkusze Stylów) jest to specjalny język opracowany w celu stworzenia możliwości bardziej elastycznego zarządzania sposobem formatowania (wyglądem) elementów znajdujących się w dokumentach elektronicznych. CSS nie może istnieć samodzielnie, gdyż jest ściśle powiązane z językiem opisu struktury dokumentów takim jak (X)HTML. CSS daje możliwość globalnego zarządzania formą prezentacji całej witryny internetowej. Szablon z najprostszym stylem.html

29 Wstawienie arkusza CSS Stworzenie arkusza wewnętrznie: Moja strona domowa H1 { color: red } P { color: blue } Odwołanie się do zewnętrznego akrusza: Moja strona domowa

30 Reguły CSS Reguła składa się z dwóch części – selektora (np. H1 ) – deklaracji (np. color:blue ) Deklaracja również składa się z dwóch części – właściwości (np. color ) – wartości (np. blue ) np. H1{color:blue} Szablon z lokalnym css.html

31 Selektory potomne(Descendant selectors) dopasuje się do elementu, który jest dzieckiem innego elementu przykład: chcemy żeby wyróżnienie ( )zmieniało kolor tekstu na różowy, wyjątkiem jest sytuacja gdy znajduje się wewnątrz -> wtedy pomarańczowy: H1 { color: red } EM { color: pink} Sytuacja wyątkowa: To jest bardzo ważny tekst Roziwązanie: H1 EM{ color: orange} Szablon z lokalnym css.html

32 Selektory klas(class selectors) W języku HTML poszczególne elementy mogą posiadać atrybut class -> można z tego skorzystać tworząc arkusz sytlów Przykład:.zielony { color : green } Zielony nagłówek P.czerwony.gruby { color: red; font-weight: bold } Przykładowy tekst Szablon z lokalnym css class.html

33 Selektory identyfikatorów(ID selectors) Każdy element HTML może mieć atrybut o nazwie id. Atrybut ten wyróżnia spośród innych to, że jego wartości są w obrębie dokumentu unikalne. Przykład: reguła H1#chapter1 { text-align: center } dopasuje się do... Szablon z lokalnym css id.html

34 Pseudo-klasy :link – link nieodwiedzony :visited – link odwiedzony :hover – myszka nad linkiem :active – link aktywny :focus – focus ustawiony na linka Szablon z lokalnym css pseudoklasy.html

35 Własności kolorów i tła color – kolor tekstu – P { color: red } – H1 { color: rgb(255,0,0) } background-color – kolor tła – H1 { background-color: #F00 } background-image – obrazek tła – BODY { background-image: url("marble.gif") } – P { background-image: none } Szablon z lokalnym css tlo.html

36 Własności kolorów i tła background-repeat – jak powtarzać obrazek – repeat – powtarzanie w pionie i w poziomie – repeat-x – powtarzanie w poziomie – repeat-y – powtarzanie w pionie – no-repeat – po prostu narysować – BODY { background-color: white; background-image: url(lemur.jpg"); background-repeat: repeat-y; } Szablon z lokalnym css tlo.html

37 Własności tekstu text-indent- wcięcie akapitu – jednostki: długości lub procenty – P { text-indent: 3em } text-align- wyrównywanie – wartości: left | right | center | justify – DIV.center { text-align: center } text-decoration – wartości: none | underline | overline | line-through | blink – P { text-decoration: none } Szblon z lokalnym css tekst.html

38 Własności tekstu text-shadow – H1 { text-shadow: 0.2em 0.2em } – H2 { text-shadow: 3px 3px 5px red } – H2 { text-shadow: 3px 3px red, yellow -3px 3px 2px, 3px -3px } letter-spacing – wartości: normal lub długości word-spacing – wartości: normal lub długości Szblon z lokalnym css tekst.html

39 Kilka uwag Jednostki – długości: relatywne: – em – szerokość znaku M – ex – wysokość linii – px – 1 pixel absolutne – in – cale (2.54 cm) – cm, mm – pt – punkty (1/72 cala) – pc – picas (12 pt) procentowe: np. 120%

40 Kilka uwag – kolorki H1 { color: maroon } P { color: #f00 } /* #rgb */ P { color: #ff0000 } /* #rrggbb */ P { color: rgb(255,0,0) } /* */ P { color: rgb(100%, 0%, 0%) } – napisy "this is a 'string'" "this is a \"string\"" 'this is a "string"' 'this is a \'string\''

41 Zamiast ramek css Wraz z pojawieniem się css w zasadzie zrezygnowano z używania ramek – zamiast tego stronę(strony całego serwisu) ustawia się za pomocą i ich wysokości oraz szerokości(atrybuty height oraz weight) Szablon na div z css.html

42 Czego nie robić??!! fo_center.html fo_center.html

43 Co robić? Na początek szukać szablonów? Są ich tysiące np. szablony.net/przegladaj/capsicum/htmlhttp://www.darmowe- szablony.net/przegladaj/capsicum/html

44 CMS System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.(Wiki)

45 Zalety CMS Bez znajomości programowania (html, css, php itp.) dają możliwość stworzenia stosunkowo rozbudowanych serwisów. Przyjazny interfejs użytkownika. Darmowe i płatne komponenty i szablony. Wsparcie społeczności.

46 Przykłady CMSów WordPress Drupal Joomla I wiele wiele innych…

47 Krótka prezentacja flasha na eclipsie Flash -> actionScript +mxml pozwalają na stworzenie estetycznej, inteligentnej, wszechstronnej aplikacji. Potrzebny FlashPlayer -> specjalny silnik rozumiejący technologie flash -> nie ma html Eclipse -> DUŻE środowisko programistyczne dla wielu jezyków ->wspiera również htmla, css


Pobierz ppt "Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych Szymon Bohdanowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google