Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPARZENIA. CO TO JEST OPARZENIE ? Oparzenie jest to uszkodzenie skóry spowodowane:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPARZENIA. CO TO JEST OPARZENIE ? Oparzenie jest to uszkodzenie skóry spowodowane:"— Zapis prezentacji:

1 OPARZENIA

2 CO TO JEST OPARZENIE ?

3 Oparzenie jest to uszkodzenie skóry spowodowane:

4 Wysoką temperaturą powyżej + 50 0 C

5 Działaniem prądu elektrycznego

6 Tarciem silne lub długotrwałe pocieranie skóry

7 Naświetlaniem (np. światłem słonecznym)

8 Kontaktem ze środkami chemicznymi

9 URAZY TERMICZNE

10 Możemy wyróżnić: sparzenia – uraz wywołany temperaturą do około 100 0 C, wywołane gorącymi płynami lub parą

11 Oparzenie - to silne uszkodzenie skóry wskutek zadziałania wysokiej temperatury w postaci otwartego płomienia (około 900 0 C), gorących przedmiotów, stopionych ciał stałych (takich jak metale czy wosk).

12 W zależności od wysokości jak oraz czasu oddziaływania temperatury, rozróżniamy trzy (cztery) stopnie oparzeń

13 Oparzenie I stopnia - obejmuje wyłącznie naskórek. Objawy polegają jedynie na wystąpieniu rumienia i obrzęku.

14 Do urazu dochodzi w wyniku krótkotrwałego kontaktu z wysoką temperaturą lub długotrwałym oddziaływaniem promieniowania np. opalanie się

15 Oparzenie drugiego stopnia Miejsce oparzone jest mocno zaczerwienione, obrzęknięte i bolesne. Pojawiają się pęcherze wypełnione wodnistą cieczą. Dookoła miejsc z pęcherzami skóra jest mocno zaczerwieniona Miejsce oparzone jest mocno zaczerwienione, obrzęknięte i bolesne. Pojawiają się pęcherze wypełnione wodnistą cieczą. Dookoła miejsc z pęcherzami skóra jest mocno zaczerwieniona.

16 Oparzenie trzeciego stopnia Miejsca oparzone są czarne lub białe, nie są bolesne. Często wokół oparzeń III stopnia znajdują się bolesne oparzenia I i II stopnia.

17

18 Oparzenia możemy podzielić na lekkie i ciężkie

19 Są to oparzenia zwykle I i II stopnia obejmujące 1-2% powierzchni ciała. Są to zwykle oparzenia domowe wywołane gorącym lub wrzącym płynem, lub krótkotrwałym kontaktem z przedmiotami nagrzanymi Oparzenia lekkie

20 Oparzenia ciężkie Są to oparzenia I i II stopnia obejmujące powyżej 15% powierzchni ciała człowieka dorosłego lub 5 – 10% powierzchni ciała dziecka Za oparzenia ciężkie uznaje się również oparzenia lekkie I i II stopnia ale występujące w obrębie krocza, twarzy, dłoni i stóp. Oraz oparzenia III stopnia powyżej 2% powierzchni ciała

21 Metody określania powierzchni oparzonych

22 Reguła 9 - Wallacea Powierzchnia ciała oparzonego podzielona jest na pola, które stanowią 9% lub 18% całkowitej powierzchni ciała. U dorosłych: głowa stanowi 9%, przednia i tylnia powierzchnia tułowia po 18%, każda z kończyn górnych po 9%, krocze 1%, każda kończyna dolna po 18%. U dzieci poniżej 5. roku życia głowa stanowi 18%, kończyny górne po 9%, kończyny dolne po 14% i tułów łącznie 36%.

23 Reguła dłoni

24 PIERWSZA POMOC W OPARZENIACH

25

26 Natychmiast przystąp do schładzania powierzchni oparzonej wykorzystując w tym celu polewanie rany zimną wodą lub nadmuch zimnego powietrza. Zabieg ten należy prowadzić przez 20 do 30 minut. Schładzanie można rozpocząć nawet po dwóch godzinach

27 Nie należy zanurzać poszkodowanego w zbiorniku z wodą jak też okładać miejsca oparzone śniegiem lub lodem

28 Na ranę przyłóż suchy jałowy opatrunek i unieruchom kończynę. Nie zapomnij zdjąć pierścionki i obrączki. Zapobiegnie to ewentualnej martwicy tkanek Pamiętaj nigdy nie należy stosować żadnych maści ani płynów dezynfekujących !!! Nie przekłuwaj pęcherzy i nie odrywaj przylgniętej do rany odzieży

29 Osobie przytomnej można podać do picia lekko osolony napój i środek przeciwbólowy Zabezpiecz poszkodowanego przed utratą ciepła okrywając go kocem i jak najszybciej zapewnić pomoc lekarską

30 Przy oparzeniach słonecznych postępować należy tak samo jak w przypadkach innych drobnych oparzeń czyli chłodzić zimną wodą. Ulgę może przynieść zawiesina tlenku cynku i wody wapiennej. Przez kilka dni, do czasu wygojenia oparzenia należy unikać słońca. Ciężkie przypadki oparzeń słonecznych powinny być leczone przez lekarza.

31 WZYWAMY POMOC MEDYCZNĄ GDY -poszkodowany jest dzieckiem poniżej 5 roku życia lub gdy ma więcej niż 55 lat, -u poszkodowanego występują objawy niewydolności oddechowej, -oprócz oparzenia są inne obrażenia, -oparzenia spowodował prąd elektryczny, -występują oparzenia twarzy, dłoni, stóp, narządów płciowych, - występuje oparzenie drugiego stopnia obejmujące ponad 20% powierzchni ciała poszkodowanego, -występuje oparzenie trzeciego stopnia niezależnie od jego rozległości, -podejrzewamy przemoc na dzieciach

32 OPARZENIA CHEMICZNE

33

34 Oparzenia chemiczne wywołują substancje żrące takie jak kwasy i zasady Usuń ubranie jeżeli jeszcze nie przywarło do skóry i całą powierzchnię dokładnie spłukuj pod bieżącą wodą. Substancje stężone przed spłukaniem winny być usunięte „na sucho” Pamiętaj o ochronie swoich rąk poprzez używanie rękawic.

35 Po dokładnym spłukaniu oparzonego miejsca i zmniejszeniu stężenia środka chemicznego można zastosować neutralizację ośrodka poprzez oddziaływanie przeciwstawne

36 OŚRODEK ZASADOWY OŚRODEK KWASOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 pH pH pH = 7 to H 2 O

37 Dalsze postępowanie jest takie same jak przy oparzeniach termicznych

38 - zdjąć obrączki, pierścionki - założyć suchy jałowy opatrunek - unieruchomić lub unieść do góry kończynę - zapewnić pomoc medyczną

39 Substancje połknięte Oparzenie przełyku i przewodu pokarmowego powoduje natychmiastowy silny, palący ból w ustach, w gardle i w przełyku. Na wargach i błonach śluzowych tworzą się strupy lub szklisto-maziste zmiany. Błony śluzowe są często zaczerwienione, czasami krwawią. Często pojawiają się problemy w przełykaniu i ślinotok. Istnieje obawa przedziurawienia przełyku Oparzenie przełyku i przewodu pokarmowego powoduje natychmiastowy silny, palący ból w ustach, w gardle i w przełyku. Na wargach i błonach śluzowych tworzą się strupy lub szklisto-maziste zmiany. Błony śluzowe są często zaczerwienione, czasami krwawią. Często pojawiają się problemy w przełykaniu i ślinotok. Istnieje obawa przedziurawienia przełyku.

40 Pierwsza pomoc  obmycie twarzy i płukanie jamy ustnej dużą ilością wody,  podanie do picia małymi łykami chłodnej wody lub mleka,  podanie białka jaja kurzego do wypicia,  identyfikacja substancji parzącej zachować opakowanie,  natychmiast skontaktować się z lekarzem. W żadnym wypadku nie wolno wywoływać wymiotów!

41 Urazy wziewne Jeżeli poszkodowany miał kontakt z oparami stężonych substancji żrących dochodzi do porażenia pęcherzyków płucnych. W tej sytuacji nie wolno stosować sztucznego oddychania należy posadzić poszkodowanego w pozycji antyastmatycznej, zapewnić dopływ świeżego powietrza jeżeli to możliwe podać tlen. Wezwać pomoc medyczną!!!

42


Pobierz ppt "OPARZENIA. CO TO JEST OPARZENIE ? Oparzenie jest to uszkodzenie skóry spowodowane:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google