Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienne typy danych w VBA. MS Excel – typy danych w języku programowania VBA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienne typy danych w VBA. MS Excel – typy danych w języku programowania VBA."— Zapis prezentacji:

1 Zmienne typy danych w VBA

2 MS Excel – typy danych w języku programowania VBA

3 Szanowni Państwo, W poniższej prezentacji zostaną zaprezentowane zmienne i typy danych występujące w języku programowania VBA. Zapraszamy na kurs VBA w Excelu Podstawowy, gdzie zapoznają się państwo z zagadnieniami związanymi z tematyką programowania. Firma Cognity oferuje wszelkie szkolenia związane z tematyką Excela.kurs VBA Więcej informacji, ciekawostek oraz przykładów systematyzujących poznaną wcześniej wiedzę, znajdą Państwo również w Strefie Wiedzy na stronie Cognity.

4 Autor Autorem prezentacji jest Trener Cognity – Grzegorz Plak. Przedstawione w niej zagadnienia szczegółowo omawiane są w trakcie szkoleń z języka programowania VBA w MS Excel. VBA w MS Excel Dokładny opis tego oraz pozostałych szkoleń realizowanych przez Cognity znajdą Państwo na stronie www.cognity.pl.www.cognity.pl

5 Język VBA Każda informacja, którą przechowuje komputer zabiera określoną ilość pamięci. Język VBA jest elastycznym językiem programowania, który umożliwia zarówno przydzielanie pamięci automatycznie, jak i ręcznie.VBA

6 Co to jest zmienna Elementy, które przechowują pewne informacje nazywa się zmiennymi, natomiast jakie wartości może przyjmować zmienna określa typ danych. Na stronie firmy Microsoft można zapoznać się z dostępnymi typami danych (http://support.microsoft.com/kb/843144/en-us).http://support.microsoft.com/kb/843144/en-us

7 Deklarowanie zmiennych Dim nazwa_zmiennej [As typ_danych] Najważniejsze jest wskazanie na chęć deklaracji (wykorzystując słowo kluczowe Dim) oraz nazwy funkcji. Jeśli wykorzystamy tylko te dwa elementy, wtedy zadeklarujemy zmienną o typie Variant (czyli typie ogólnym), który zajmuje najwięcej pamięci. Kurs VBA

8 Deklarowanie zmiennych c.d. Pozostałe słowa (słowo kluczowe As oraz typ_danych) określają jakiego typu danych ma być zadeklarowana zmienna, czyli jakie potencjalne wartości może przyjmować ta zmienna. Kurs VBA

9 Zasady tworzenia nazw zmiennych Każdy język ma swoje reguły. Nie inaczej jest w przypadku VBA. Język ten określa następujące zasady tworzenia nazw zmiennych:VBA nazwa zmiennej powinna rozpoczynać się literą nie wolno stosować znaków niedrukowalnych w szczególności spacji

10 Zasady tworzenia nazw zmiennych c.d należy unikać słów kluczowych dozwolone znaki to znaki alfanumeryczne oraz znaki podkreślenia wielkość liter w nazwie zmiennych nie ma znaczenia czyli Zmienna i zmieNNa są tymi samymi zmiennymi niedozwolone jest wykorzystanie znaków specjalnych np. #, & Kurs VBA

11 Kalkulator walutowy Przykład: Zadaniem jest pobranie od użytkownika kwoty w pierwszej walucie oraz kurs. Następnie wyświetlany jest wynik w walucie drugiej będący iloczynem podanej kwoty oraz kursu. Zadanie zostanie wykonane w dwóch wersjach. 1.Zastosowanie niejawnej deklaracji zmiennych, 2.Zastosowanie jawnej deklaracji zmiennych. Kurs VBA

12 Kalkulator walutowy c.d. Rozwiązanie – zastosowanie niejawnej deklaracji zmiennych Sub kalkulator_walutowy1() kwota = CDbl(InputBox("Podaj kwotę")) kurs = CDbl(InputBox("Podaj kurs")) MsgBox kwota * kurs End sub Kurs VBA

13 Kalkulator walutowy c.d. Rozwiązanie – zastosowanie jawnej deklaracji zmiennych Sub kalkulator_walutowy2() Dim kwota As Double Dim kurs As Double kwota = CDbl(InputBox("Podaj kwotę")) kurs = CDbl(InputBox("Podaj kurs")) MsgBox kwota * kurs End Sub Kurs VBA

14 Kalkulator walutowy c.d. Funkcja CDbl konwertuje wyrażenia podane przez użytkownika na liczby typu Double. W przypadku pierwszej procedury komputer rezerwuje 2 * 16 = 32 bajty pamięci, podczas gdy w drugiej procedurze rezerwowana pamięć wynosi 2 * 8 = 16 bajtów, co oznacza dwukrotnie mniejsze zużycie pamięci na przechowywanie zmiennych. Kurs VBA

15 Kalkulator walutowy c.d. Uwaga! Przykłady mają na celu pokazanie działania pewnych konstrukcji programistycznych i autor zdaje sobie sprawę z tego, że kod ww. przykładów nie jest optymalny. Kurs VBA

16 Cognity Zmienna mająca zastosowanie w języku programowania VBA ma na celu przechowywanie danych różnego typu, m.in. liczb rzeczywistych, całkowitych, znaków czy innych wartości użytecznych w przyszłości Stosowanie zmiennych i typów danych jest jednym z elementów szkolenia przeprowadzonego w ramach kursu VBA w Excelu Podstawowy. kursu VBA w Excelu Podstawowy


Pobierz ppt "Zmienne typy danych w VBA. MS Excel – typy danych w języku programowania VBA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google