Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Myringoplastyki u dzieci Elżbieta Hassmann-Poznanska Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Białystok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Myringoplastyki u dzieci Elżbieta Hassmann-Poznanska Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Białystok."— Zapis prezentacji:

1 Myringoplastyki u dzieci Elżbieta Hassmann-Poznanska Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Białystok

2 Myringoplastyki Część większego zabiegu otologicznego Część większego zabiegu otologicznego Zabieg ograniczony do błony bębenkowej Zabieg ograniczony do błony bębenkowej ubytek błony bębenkowej ubytek błony bębenkowej przewlekle zapalenie ucha przewlekle zapalenie ucha perforacje po drenach wentylacyjnych perforacje po drenach wentylacyjnych perforacje pourazowe perforacje pourazowe utrata jej sztywności utrata jej sztywności kieszenie retrakcyjne kieszenie retrakcyjne

3 Przewlekły stan zapalny ucha środkowego doprowadza do trwałych następstw takich jak: kieszenie retrakcyjne, perforacje błony bębenkowej, uszkodzenie łańcucha kosteczek

4 Następstwa przewlekłego stanu zapalnego ucha środkowego Liczne następstwa mogą występować równocześnie Liczne następstwa mogą występować równocześnie Leczenie następstw niekoniecznie wpływa na przebieg samego procesu stanu zapalnego Leczenie następstw niekoniecznie wpływa na przebieg samego procesu stanu zapalnego W leczonym uchu nadal mogą rozwijać się dalsze następstwa przewlekłego stanu zapalnego W leczonym uchu nadal mogą rozwijać się dalsze następstwa przewlekłego stanu zapalnego Hamilton J Chronic otitis media in childhood w Scott-Brown’s Otolaryngology 2008

5 Myringoplastyka u dzieci - za Zamknięcie błony bębenkowej Zamknięcie błony bębenkowej zapobieganie stanom zapalnym ucha zapobieganie stanom zapalnym ucha możliwość korzystania ze sportów wodnych możliwość korzystania ze sportów wodnych Poprawa słuchu Poprawa słuchu Zapobieganie progresji zmian destrukcyjnych, uszkodzeniu łańcucha kosteczek, rozwojowi przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem Zapobieganie progresji zmian destrukcyjnych, uszkodzeniu łańcucha kosteczek, rozwojowi przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem Zapobieganie rozwojowi mieszanego upośledzenia słuchu Zapobieganie rozwojowi mieszanego upośledzenia słuchu

6 Myringoplastyki u dzieci - przeciw Zaburzenia czynności trąbki słuchowej związane z wiekiem Zaburzenia czynności trąbki słuchowej związane z wiekiem Częste infekcje górnych dróg oddechowych i ucha Częste infekcje górnych dróg oddechowych i ucha Niedojrzały układ odpornościowy Niedojrzały układ odpornościowy Perforacja może spełniać rolę leczniczą podobną do drenu wentylacyjnego Perforacja może spełniać rolę leczniczą podobną do drenu wentylacyjnego Ograniczona współpraca z pacjentem Ograniczona współpraca z pacjentem

7 Materiał 99 chorych (114 uszu) 99 chorych (114 uszu) 67 uszu operowanych z powodu przewlekłej perforacji 67 uszu operowanych z powodu przewlekłej perforacji 47 uszu operowanych z powodu nieodprowadzalnej i niekontrolowalnej kieszonki retrakcyjnej 47 uszu operowanych z powodu nieodprowadzalnej i niekontrolowalnej kieszonki retrakcyjnej Średni czas obserwacji – 29 miesięcy (zakres 6-72 miesięcy) Średni czas obserwacji – 29 miesięcy (zakres 6-72 miesięcy)

8 Kryteria wykluczenia Brak łączności łańcucha kosteczek Brak łączności łańcucha kosteczek Równoczesna mastoidektomia Równoczesna mastoidektomia Przewlekle zapalenie ucha z perlakiem Przewlekle zapalenie ucha z perlakiem Reoperacje Reoperacje

9 Analiza wyników Wynik anatomiczny (zamknięcie błony bębenkowej, obecność retrakcji i/lub atelektazji) Wynik anatomiczny (zamknięcie błony bębenkowej, obecność retrakcji i/lub atelektazji) Wynik czynnościowy (PTA 0.5, 1, 2, 4 kHz) Wynik czynnościowy (PTA 0.5, 1, 2, 4 kHz) Utrzymywanie się lub nawrót patologii ucha środkowego Utrzymywanie się lub nawrót patologii ucha środkowego

10 Chirurgia dostęp zauszny, technika „underlay” Materiał użyty do przeszczepu PerforacjeKieszenie retrakcyjne Powięź mięśnia skroniowego Powięź+chrząstka Ochrzęstna Ochrzęstna+chrząstka 86.5% 10.5% 3% 0 6.4% 83% 6.4% 4.2%

11 Wiek chorych Średni - 11.9 ±3.2 lat 33% ≤ 10 lat 56 chłopców i 43 dziewczynki Każde z uszu rozpatrywano odrębnie. Grupy nie różniły się istotnie wiekiem, wielkością perforacji/kieszeni, słuchem przed zabiegiem i czasem obserwacji

12 Lokalizacja zmian błony bębenkowej Perforacje Kieszenie retrakcyjne 30% 28% 25% 71% Subtotalne 12%Subtotalne 4% p<00001 (χ2 test)

13 Stan operowanego ucha p=0.0039 (χ2 test)

14 Ucho contralateralne Stan ucha kontralateralnego PerforacjeKieszenie retrakcyjne OME Kieszenie retrakcyjne/atelektazje Perforacje Myringoskleroza Stan po operacji Total 1.5% 13.4%* 17.9%* 16.4%* 17.9% 67.2% 4.3% 36.2%* 2.1%* 29.8% 74.5% * p=0.0007 (χ2), *p=0.0090, *p=0.01 (Fisher)

15 Wynik anatomiczny PerforacjeKieszenie retrakcyjne Razem Zamknięta błona bębenkowa 91%97.9%93.9% Błona w normalnym położeniu 67.1%59.6%64% Niewielka retrakcja16.4%25.5%20.2% Atelektazje/ kieszenie retrakcyjne 7.5%12.8%9.7% Perforacja9%2.1%6.1%

16 Utrzymywanie się lub nawrót patologii ucha środkowego PerforacjaKieszeń retrakcyjna Razem OME10%14.9%12.3% OME+dreny1.5%14.9%7% Razem11.5%*30.8%* p= 0.0175 (χ2 test)

17 Wyniki anatomiczne + nawrót zapalenia ucha PerforacjeKieszenie retrakcyjne Razem Dobry wynik anatomiczny bez powikłań 63%51%58% Niewielka retrakcja bez powikłań 10.5%10.6%10.5% Atelektazje, perforacje i/lub OME 26.5%38.4%31.5%

18 Wyniki myringoplastyk u dzieci przegląd literatury Autor Ilość przypadków Wiek Sukces zabiegu (%) Okres obserwacji (lata) Te (1998) 933-1694.6%1.3 Denoyelle (1999) 2314-1793/813 Vrabec (1999) meta-analiza56-94 Pignatario (2001) 418-1480.53 Umapathy (2003) 894-1490/881 Yung (2007) 544-1484/633 Halim (2009) 2185-1879 Knapik (2011) 2013-18702 Castro (2013) 817-14841 Takahashi-Tatsumi (2014) 67 81/731 Kent (2014) 1723-1773.8

19 Utrzymywanie się patologii ucha środkowego OMS 10.6% OMS 10.6% OMS + Dreny 5.0% OMS + Dreny 5.0% Atelektazje 6.7% Atelektazje 6.7% Perlak 2.3% Perlak 2.3% Vrabec J.T. Arch Otolaryngol H&N Surg 1999;125:530

20 Wyniki myringoplastyk u dzieci Wynik po 12 miesiącach Wiek 4-8 lat Wiek 9-13 lat Różnica Zamknięta błona OMS/atelektazje Wyciek z ucha /myringitis Dobry wynik 85.7% 35.7% 23.1% 54.4% 84.0% 7.7% 20.0% 68.8% -1.7 -28% -3.1% 14.2% Yung M Otol Neurotol 2007; 28: 353

21 Przewodnictwo powietrzne i kostne 0.5, 1, 2, 4 kHz (średnio±SD dB HL) Perforacje Kieszenie retrakcyjne Przed zabiegiem Po zabiegu Przed zabiegiem Po zabiegu Przewodnictwo kostne 8.9±3.39.3±2.48.6±2.18.8 ±1.9 Przewodnictwo powietrzne 25.3±9.8*17.2±6.6*26.3±9*17.4±6* p < 0.00001 (Wilcoxon signed-rank test)

22 Rezerwa słuchowa 0.5, 1, 2, 4 kHz (średnia±SD dB HL) Przed zabiegiem Po zabieguRedukcja Perforacje16.2±8.47.7±5.68.5 Kieszenie retrakcyjne 17.7±8.58.6±4.88.9 Razem16.8±8.48.0±5.38.7 Audiologiczne powodzenie definiowane jako pooperacyjna rezerwa ślimakowa < 20 dB i przewodnictwo kostne < 10dB 93.9% Wynik słuchowy niezależny od wieku dziecka i wskazań do myringoplastyki

23 Wyniki słuchowe myringoplastyk Rezerwa <10 DB Rezerwa <20 dB Zmniejszenie rezerwy Vrabec 1999 Knapik 2011 Vartiainen 1993 Ophir 1987 Denoyelle 1999 Kent 2014 Duval 2015 49%87% 97.4% 84.9% 87% 88% 88.3% 9.1 dB HL 11.15 dB HL 9 dB HL

24 Wyniki słuchowe myringoplastyk 172 chorych, średni wiek 8.9, 76% jatrogenne Kent DT JAMA Otolaryngol H&N Surg 2014; 140: 106

25 Czynniki prognostyczne Czynność trąbki słuchowej Czynność trąbki słuchowej Adenoidektomia Adenoidektomia Wielkość perforacji (Lee, Emir) Wielkość perforacji (Lee, Emir) Lokalizacja perforacji Lokalizacja perforacji Obecność stanu zapalnego (Denoyelle, Pignatario, Uyar) Obecność stanu zapalnego (Denoyelle, Pignatario, Uyar) Stan przeciwnego ucha (Denoyelle, Uyar, Collins) Stan przeciwnego ucha (Denoyelle, Uyar, Collins) Technika chirurgiczna (Duval) Technika chirurgiczna (Duval) Doświadczenie chirurga (Duval) Doświadczenie chirurga (Duval)

26 Wpływ wieku na wyniki tympanoplastyk – metaanaliza 19 badań Vrabec JT

27 Wpływ wieku na wyniki myringoplastyk u dzieci 285 uszu/238 po drenach wentylacyjnych, średni czas obserwacji 7,5 miesiąca (około ½ ≥ 6 miesięcy), sukces – zamknięta błona bębenkowa Duval M. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015 Przy ograniczeniu analizy multivariantowej do chorych z przynajmniej 6 miesięcznym okresem obserwacji częstość niepowodzeń 5 X częstsza u dzieci 2-4 lat (p=0.005)

28 Myringoplastyki u dzieci - problemy do rozważenia Stan zdrowia dziecka – infekcje, przerost migdałka gardłowego Stan zdrowia dziecka – infekcje, przerost migdałka gardłowego Stan słuchu Stan słuchu Wiek Wiek Stan ucha do zabiegu i przeciwnego Stan ucha do zabiegu i przeciwnego Wybór techniki operacyjnej Wybór techniki operacyjnej Obecność wad twarzoczaszki Obecność wad twarzoczaszki Preferencje dziecka i rodziców Preferencje dziecka i rodziców

29 Wnioski Zarówno anatomiczne jak i słuchowe wyniki myringoplastyk u dzieci są dobre Zarówno anatomiczne jak i słuchowe wyniki myringoplastyk u dzieci są dobre Główna przyczyna niepowodzeń to utrzymywanie się patologii ucha środkowego co skutkuje nawrotami wysięku i atelektazjami błony bębenkowej Główna przyczyna niepowodzeń to utrzymywanie się patologii ucha środkowego co skutkuje nawrotami wysięku i atelektazjami błony bębenkowej Nawroty patologii ucha środkowego występują istotnie częściej w uszach operowanych z powodu kieszeni retrakcyjnych Nawroty patologii ucha środkowego występują istotnie częściej w uszach operowanych z powodu kieszeni retrakcyjnych


Pobierz ppt "Myringoplastyki u dzieci Elżbieta Hassmann-Poznanska Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Białystok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google