Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Pomorska 27 90 – 202 Łód ź tel./fax 42 632 72 27

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Pomorska 27 90 – 202 Łód ź tel./fax 42 632 72 27"— Zapis prezentacji:

1 ul. Pomorska 27 90 – 202 Łód ź tel./fax 42 632 72 27 www.sp175.edu.lodz.pl

2 sale lekcyjne sala klas I - III pracownia j ę zyka angielskiego pracownia komputerowa du ż a sala gimnastyczna

3 Kawiarenka „Rylówka” Aleja teatralna

4 Ciekawezaj ę cia Ciekawe zaj ę cia Wycieczka do Borysewa i Uniejowa Wycieczka do Grotnik zaj ę cia w Muzeum Farmacji Noc Samorz ą du Kukiełkowa lekcja o Adamie i Ewie Bajkowa Łód ź Filmowa

5 zaj ę cia w O ś rodku Działa ń Ekologicznych " Ź ródła" zaj ę cia w Zespole Szkół Plastycznych Mikołajkowa olimpiada Andrzejkowe wró ż by Zaj ę cia w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Dzie ń Pluszowego Misia

6 Uroczysto ś ci z udziałem uczniów marsz z okazji Ś wi ę ta Trzech Króli wigilia ś rodowiskowa uroczyste ś lubowanie uczniów klas I szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchody Ś wi ę ta Odzyskania Niepodległo ś ci

7 „Dyslektyk nie znaczy gorszy” „Klub Małego Sportowca” Zaj ę cia plastyczne Chór szkolny „Koło teatralne j ę zyka angielskiego”

8 Pracownia zdrowego ż ywienia „Pychodajnia” „Dwuj ę zyczny Szkolny Teatr Maska” „Codziennie po angielsku”

9 Plac zabaw

10 „ Radosna szkoła”

11 „Szkoła promuj ą ca zdrowie” „Wyj ą tkowy ucze ń ” „ Przedszkole w szkole” Nasze certyfikaty: Wspieramy akcje: Projekty edukacyjne

12 Ś wietlica szkolna pracuje: Pedagog szkolny pracuje: poniedziałek - 9.35 – 13.30 wtorek w godzinach 12.30 – 17.00 Psycholog szkolny pracuje: wtorek w godzinach 11.00 – 16.00 codziennie w godzinach 7.00 – 17.00 Obiady: dwudaniowe w cenie 3zł 50gr ś roda, czwartek - 9.00 – 13.00 pi ą tek - 9.35 – 13.30

13 Nasze motto : „Sukces na miar ę mo ż liwo ś ci” zapraszamy


Pobierz ppt "Ul. Pomorska 27 90 – 202 Łód ź tel./fax 42 632 72 27"

Podobne prezentacje


Reklamy Google