Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawisko korozji w technice i sposoby zabezpieczenia Przygotował: Jakub Mrugalski 8244.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawisko korozji w technice i sposoby zabezpieczenia Przygotował: Jakub Mrugalski 8244."— Zapis prezentacji:

1 Zjawisko korozji w technice i sposoby zabezpieczenia Przygotował: Jakub Mrugalski 8244

2 Korozja ogólnie Korozja – procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem. Zależnie od rodzaju materiału dominujące procesy mają charakter reakcji chemicznych, procesów elektrochemicznych, mikrobiologicznych lub fizycznych

3 Korozja atmosferyczna Korozja atmosferyczna – niszczące działanie wody (i jej roztworów) oraz powietrza (wraz ze znajdującymi się w nim gazów) na ciała stałe. Działanie korozji atmosferycznej polega na wchodzeniu czynników korodujących w reakcje chemiczne z atakowanymi substancjami. Korozja atmosferyczna jest rodzajem korozji chemicznej lub elektrochemicznej.

4 Korozje: a) Korozja chemiczna – korozja spowodowana działaniem substancji chemicznej pod warunkiem, że reakcjom nie towarzyszy przepływ prądu elektrycznego np. metal z gazem b) Korozja elektrochemiczna - korozja spowodowana działaniem substancji chemicznej pod warunkiem, że reakcjom towarzyszy przepływ prądu elektrycznego np. metal z gazem c) korozja biologiczna – biokorozja – korozja spowodowana działaniem mikro organizmów.

5 Korozja międzykrystaliczna d) Korozja miedzy krystaliczna – należy do najgroźniejszych typów korozji, atakuje stale nierdzewne wzdłuż granic z ziarnem. Agresywne środowisko korozyjne „wyłuskuje” poszczególne ziarna z powierzchni stali, zmniejszając tym samym grubość ścianek np. urządzenia produkcyjnego. Bez dostrzegalnych oznak zewnętrznych narusza spójność pomiędzy poszczególnymi ziarnami.

6 Rodzaje korozji w technice…

7 Korozja metali Korozja metali– jest nieuchronnym procesem powrotu metali– pierwiastków do stanu, w jakim występują w rudach. Z tego punktu widzenia ochrona metali przed korozją polega na zmniejszaniu szybkości tego procesu. Ochrony nie trzeba stosować tylko w odniesieniu do metali szlachetnych, które w środowisku występują w stanie niezwiązanym (np. samorodki złota).

8 Korozja betonu i żelbetu Beton koroduje wskutek wietrzenia, wymywania składników przez wodę (ługowanie) oraz reakcji chemicznych zachodzących wewnątrz materiału. Produkty reakcji są wymywane lub pozostają w strukturze betonu, co wpływa na jego wytrzymałość. Ochrona betonu przed korozją polega przede wszystkim na zmniejszaniu porowatości.

9 Korozja drewna Drewno, jako materiał stosowany w technice, charakteryzuje brak odporności na roztwory alkaliów i kwasy nieorganiczne. Pod działaniem stężonego kwasu siarkowego może następować zwęglenie celulozy. Większość soli mineralnych impregnuje i konserwuje drewno. Przyczyną korozyjnej zgnilizny, niszczącej strukturę, jest porażenie przez grzyby.

10 Pozostałe korozje Pozostałe rodzaje korozji nie występującej w technice. - Szkło - Tworzywa sztuczne - Skały

11 Metody zabezpieczenia powierzchni przed korozją. Niemetaliczne powłoki ochronne – ich zadaniem jest izolacja powierzchni metali od tlenu i wilgoci. Rodzaje powłok: - Farby olejowe i lakiery, - Emalie, - Smoła, - Asfalt, - Smar, - Oksydowanie.

12 Metaliczne powłoki antykorozyjne. Powłoki metaliczne – nałożenie powłoki metalicznej o niższym stopniu korodowania. a) Powłoki z chromu oraz cynku są najbardziej popularnymi. Cechuje je wysoka skuteczność antykorozyjna podczas izolacji metalu od środowiska. Spełniają również rolę anody w ogniwie i nawet jeśli powłoka zostanie przerwana mechanicznie to metal w dalszym ciągu będzie chroniony b) Powłoki z miedzi, cyny lub niklu są powłokami czysto mechanicznymi. Jeśli powłoka zostanie przerwana anty korozja przestaje działać.

13 Naturalne powłoki antykorozyjne. Naturalne procesy antykorozyjne – takie metale jak glin (aluminium), miedź oraz mosiądz (stop miedzi i cyknku) pod wpływem warunków atmosferycznych samoczynnie pokrywają się warstwą tlenku tworząc skuteczną barierę antykorozyjną.

14 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Zjawisko korozji w technice i sposoby zabezpieczenia Przygotował: Jakub Mrugalski 8244."

Podobne prezentacje


Reklamy Google