Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Forum Rynku Zdrowia Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce Maciej Kuźmierkiewicz | Dyrektor Generalny, IMS Health Poland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Forum Rynku Zdrowia Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce Maciej Kuźmierkiewicz | Dyrektor Generalny, IMS Health Poland."— Zapis prezentacji:

1 X Forum Rynku Zdrowia Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce Maciej Kuźmierkiewicz | Dyrektor Generalny, IMS Health Poland

2 W ostatnich latach Polska doświadcza głębokich pozytywnych przemian © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 2

3 Porównania międzynarodowe pokazują niski poziom wydatków na ochronę zdrowia w Polsce Polska jest 6. największym rynkiem w Europie, jednak per capita plasujemy się na końcu stawki Mld € Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | ceny ExMan Wartość rynku aptecznego [2013, mld €] Wartość rynku aptecznego per capita [2013, €] © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 3

4 Nie odbiegamy od średniej ilości kupowanych leków Średnia konsumpcja leków w Polsce wynosi >1000 SU*, ~tyle samo wynosi średnia europejska Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | *Standard Unit – jest to standardowa jednostka podania leku np. tabletka, 5ml płynu, ampułka Odchylenie od średniej konsumpcji europejskiej per capita [2013, % średniej konsumpcji - standard units*] © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 4

5 Jesteśmy krajem z wysokim udziałem generyków Kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się większym udziałem wart. leków generycznych. Polska zajmuje 1. pozycję. Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | Ceny ExMan Udział wartościowy leków generycznych w rynku aptecznym [2013, %] Udział ilościowy leków generycznych w rynku aptecznym [2013, %, standard unit] © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 5

6 Polska ma stosunkowo niskie ceny leków Dotyczy to tak leków generycznych jak i innowacyjnych Odchylenie od średniej ceny leków generycznych [2013, % średniej ceny leku na rynku aptecznym*] Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | *cena leku w przeliczeniu na standard unit | ceny ExMan Odchylenie od średniej ceny leków innowacyjnych [2013, % średniej ceny leku na rynku aptecznym*] © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 6

7 Polski rynek charakteryzuje niska penetracja leków nowych 60 ze 108 molekuł (mono) zarejestrowanych przez EMA w procedurze centralnej od 2009 roku dostępnych jest w sprzedaży w Polsce Wartość sprzedaży MAT 06/2014 [mln LCEuro] Udział sprzedazy w rynku ogółem MAT 06/2014 [LCEuro] Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | Rynek szpitalny (ATC1: A-V)| cena Ex-man LCEuro Rynek apteczny i szpitalny 4.6% średnia EU 1,2% Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved7

8 Przykład: cukrzyca w Europie – rynek apteczny Polska jest 6. rynkiem pod względem sprzedaży leków p/cukrzycowych (standard unit), ale z najniższą penetrację leków inkretynowych. Sprzedaż ilościowo [mln SU] w MAT 06/2014 Udział ilościowy leków inkretynowych [SU] w rynku leków przeciwcukrzycowych, MAT 06/2014 Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | Rynek leków stosowanych w leczeniu cukrzycy 11.6% Średnia EU © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 8

9 Nowo dodane leki refundowane (rynek apteczny Rx) Wszystkie leki nowo dodane do listy refundacyjnej od 01/2012 stanowią 10% wartości rynku aptecznego Rx w YTD 08/2014 2011 2012 2013 2014 Wartość sprzedaży (ceny detaliczne brutto PLN) Rynek detaliczny Rx (struktura wartościowa) 2011 2012 2013 YT08/14 Źródło: IMS Pharmascope 08/2014, Ceny detaliczne brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Leki refundowane (wszystkie produkty włączone na listę refundacyjną przez Ministerstwo Zdrowia: A1, A2, A3), Nierefundowane leki Rx – (AV, Rx) Jak „nowe” są leki nowo dodane? © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 9

10 Nowe leki na aptecznym rynku leków refundowanych Nowe molekuły stanowią ≈15% wartości sprzedaży wszystkich leków nowo dodanych na listy refundacyjne, reszta to molekuły istniejące Nowo dodane leki refundowane (struktura wartościowa) Nowotwory DEGARELIX, LIPEGFILGRASTIM 8.0 Zaburzeniem krzepnięcia krwi CONESTAT ALFA 5.9 Osteoporoza DENOSUMAB 5.2 Astma INDACATEROL 0.9 Epilepsja RETIGABINE 0.1 20.2 Molekuły „EU New” Sprzedaż YTD 08/14 (Ceny detaliczne brutto mln PLN) Udział wartościowy w rynku leków Rx (sprzedaż detaliczna) 0,19% YTD 08/2014 * - spośród 108 molekuł (mono) zarejestrowanych przez EMA w procedurze centralnej od 2009r. Źródło: IMS Pharmascope 08/2014, Ceny detaliczne brutto PLN | Leki refundowane (wszystkie produkty na listę refundacyjną przez Ministerstwo Zdrowia: A1, A2, A3) © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 10 % rynku: 2% 6% 10%

11 Nowotwory Abirateroni acetas [03/2014] 5.1 Axitinibum [03/2014] 0.8 Ipilimumabum [03/2014] 7.1 Lipegfilgrastimum [03/2014] 0.1 Pazopanibum [03/2013] 12.0 Plerixaforum [05/2014] 0.4 Wemurafenib [03/2013] 27.7 WZW C Boceprevirum [05/2013] 19.1 Telaprevirum [05/2013] 33.6 Stwardnienie rozsiane Fingolimodum [01/2013] 8.9 Choroby reumatyczne Golimumabum [03/2014] 0.4 Łuszczyca Ustekinumabum [01/2013] 5.2 120.3 Molekuły „EU New” są szerzej stosowane w leczeniu szpitalnym. +8% +21% 15,7% Molekuły „EU New” Wartość sprzedaży YTD 08/14, PL & ChT (ceny ex-man; mln PLN) Rynek szpitalny Źródło: IMS Dataview 08/2014 | Rynek szpitalny (ATC1: A-V bez K) | ceny ExMan PLN | Sprawozdania NFZ : 2012, 2013, YTD 08/2013, YTD 07/2014; 08/2014 – prognoza IMS | Kategoria Chemioterapia i Programy lekowe uwzględnia całkowite wydatki NFZ w cenach ex-man w PLN Udział wartościowy PL+ChT 7,5% YTD 08/2014 Molekuły „EU New” stosowane w programach lekowych i chemioterapii © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 11 Nowe molekuły „EU NEW” (Sprzedaż MAT 06/2014) Europe Poland Retail Hospital

12

13

14

15 BACK-UP

16 Refundacja i poziom współpłacenia Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 16 W 2013 roku NFZ wydał 24% mniej na refundację leków Rx w porównaniu z rokiem 2011, pacjent zapłacił 13% mniej © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 | Refundowane leki Rx (A-V) | Wielkość ‘bąbla’ odzwierciedla dynamikę zmian wartości

17 Poziom refundacji NFZ Refundacja apteczna niższa w 2013 w porównaniu z 2011: ≈80% Źródło: Sprawozdania finansowe NFZ | Łączna refundacja apteczna Plan finansowy i refundacja apteczna w latach 2011 - 2013 Przyszłość: Wykorzystanie „oszczędności” …? Decentralizacja/ zmiana modelu? Finansowanie publiczne vs. prywatne? Uwarunkowania długoterminowe/ demograficzne? © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 17

18 Współpłacenie pacjenta Aby zrozumieć współpłacenie pacjenta, należy wziąć pod uwagę całkowite wydatki na leki (Rx & OTC) Sales without reimbursed (100%) included Źródło: IMS Pharmascope 08/2014 | Rynek detaliczny(A-V; Rx) © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 18

19 Główne czynniki stymulujące rozwój Pharma market LekarzePłatnicyPacjenciDystrybucja Firmy farmaceuty czne Komunikacja cyfrowa Cięcia kosztów Płatnicy prywatni Zjawiska demograficzne Zaostrzenie konkurencji Nowe modele biznesowe Sieci detaliczne Koncepcja sklepu Marki prywatne © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 19

20 Polski rynek farm. podąża śladem rynków zachodnich I doświadcza tych samych perturbacji co rynki rozwinięte… mimo innego punktu startu +2,9% CAGR: 2004 - 2011 +8,3% Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | * rynek apteczny: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK | ** rynek szpitalny: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK Wartość rynku aptecznego i szpitalnego rynków dojrzałych w 2004 – 2013 [mld €] +6,5% +10,6% Wartość polskiego rynku aptecznego i szpitalnego w 2004 – 2013 [mld €] © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 20

21 Bez importu równoległego (~7 mln PLN), * „EU New” Nowo dodane leki refundowane jako źródło wzrostu w segmencie leków oryginalnych i generycznych Produkty oryginalne – nowo dodane leki refundowane 2012-2014 Leki oryginalne/choroby dodane do refundacji od 01/2012 Źródło: IMS Pharmascope 08/2014, Ceny detaliczne brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Leki refundowane (wszystkie produkty włączone na listę refundacyjną przez Ministerstwo Zdrowia: A1, A2, A3) | Produkty oryginalne wg klasyfikacji IMS Health – LIC (LICENSED BRANDS i ORIGINAL BRANDS), bez exportu równoległego YTD 2014/08 mln PLN Total Cukrzyca36,8 105 LANTUS27,4 LEVEMIR9,4 Nadciśnienie tętnicze29,1 NEBILET17,7 AXUDAN HCT8,1 TERTENSIF KOMBI3,3 Nowotwory8,1 LONQUEX*7 FIRMAGON*1,1 Choroby serca5,9 PROCORALAN5,9 Zaburzenia krzepnięcia5,9 RUCONEST*5,9 Osteoporoza5,2 PROLIA*5,2 Choroba wrzodowa żołądka3,7 OZZION3,7 Epilepsja3,6 LYRICA2,5 VIMPAT1 TROBALT*0,1 Jaskra2,4 TAFLOTAN2,3 ARULATAN0,1 Inne*3,8 Nowo dodane leki refundowane (ceny detaliczne brutto mln PLN) © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce 21


Pobierz ppt "X Forum Rynku Zdrowia Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce Maciej Kuźmierkiewicz | Dyrektor Generalny, IMS Health Poland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google