Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

001 S cience and knowledge in general. Organization of intelectual work Tł. Nauka i wiedza w ogólności. Organizacja pracy umysłowej 1969 Nauka i wiedza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "001 S cience and knowledge in general. Organization of intelectual work Tł. Nauka i wiedza w ogólności. Organizacja pracy umysłowej 1969 Nauka i wiedza."— Zapis prezentacji:

1 001 S cience and knowledge in general. Organization of intelectual work Tł. Nauka i wiedza w ogólności. Organizacja pracy umysłowej 1969 Nauka i wiedza w ogóle. Organizacja pracy umysłowej NT Nauka i wiedza w ogólności. Organizacja pracy umysłowej

2 001.126 Application and utilization of phenomena Tł. Zastosowanie i wykorzystanie zjawisk 1969 Zastosowanie i zużytkowanie zjawisk NT -------

3 001.32 Learned, scientific societies. Academies Example: Learned societies in the U.K. Tł. Towarzystwa naukowe. Akademie nauk 1969 ---- NT Uczeni, towarzystwa naukowe, akademie nauk

4 001.83 Intellectual cooperation. Exchange of ideas Tł. Współpraca intelektualna. Wymiana poglądów 1969 Współpraca umysłowa NT Współpraca intelektualna. Współpraca naukowa

5 001.891 Scientific research INCL. Reseach methods Tł. Badania naukowe INCL. Metody badań 1969 Badania naukowo-badawcze NT Praca naukowo-badawcza

6 001.891.5 Practical, active research INCL. Experiments. Tests Tł. Badania w działaniu INCL. Eksperymenty. Testy 1969 ---- NT Badania praktyczne INCL. Eksperymenty. Badania laboratoryjne. Badania na modelach. Badania polowe Tł. 001.891.53 Testy laboratoryjne 001.891.54 Testowanie na modelach. Badanie modelowe 001.891.55 Próby terenowe (Field tests). Badania w miejscu pracy. Badania in situ

7 001.94 Reported phenomena not yet fully explainted Tł. Zjawiska zauważone i jeszcze nie wyjaśnione całkowicie 1969 ---- NT Opisywanie zjawisk nie wyjaśnionych całkowicie

8 002 Documentation. Books. Writing. Authorship Tł. Dokumentacja. Książki. Piśmiennictwo. Autorstwo 1969 Dokumentacja. Książka NT Dokumentacja. Książki. Piśmiennictwo. Autorstwo

9 002.6 Documentation centres Tł. Centra dokumentacji 1969 Ośrodki dokumentacji NT Ośrodki dokumentacji Centra Dokumentacji Europejskiej, Centrum Dokumentacji Zsyłek i Wypędzeń, Centrum Dokumentacji Historii Sportu, Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora (kilka przykładów użycia w Polsce)

10 003.05 Means of production signs and scripts Tł. Sposoby tworzenia znaków i techniki pisma 1969 Sposoby pisania NT Sposoby zapisywania znaków i techniki pisma

11 003.071 Epigraphy INCL. Epigraphic writing. Inscriptions. Monumental script. Lapidary style Tł. Epigrafika INCL. Pismo epigraficzne. Inskrypcje. Pismo monumentalne. Styl lapidarny 1969 Epigrafika (Napisy ryte w kamieniu lub metalu) NT Napisy ryte w kamieniu lub metalu zob. też 930.2:003.071 Epigrafika

12 00.072 Palaeography INCL. Palaeographic writing Tł. Paleografia INCL. Dawne pismo 1969 Paleografia (pismo i jego rozwój w starożytności i średniowieczu) NT Pismo i jego rozwój w starożytności i średniowieczu zob. też 930.2:003.072 Paleografia

13 003.074 Diplomatics INCL. Diplomatic writing. Writing of records, charters and acts. Official scripts Tł. Dyplomatyka INCL. Pismo dawnych dokumentów. Pismo protokołów, statutów i akt. Pisma urzędowe 1969 Dyplomatyka. Pismo używane w dawnych dokumentach urzędowych, prawnych NT Pismo używane w dawnych dokumentach urzędowych zob. też 930.2:003.074 Dyplomatyka. Badanie dokumentów

14 003.08 Characteristics of writing Tł. Cechy pisma 1969 Cechy szczególne pisma NT Cechy szczególne pisma

15 003.2 Writing systems. Graphic representations of concepts Tł. Systemy pisma. Graficzne przedstawienia pojęć 1969 Rodzaje pisma w ogóle NT Systemy pisma. Graficzne przedstawienie pojęć

16 003.083 Abbreviations INCL. Logograms. Sigla. Acronyms Tł. Skróty INCL. Logogramy. Sigla. Akronimy 1969 Skróty. Sigla NT Skróty. Akronimy

17 003.24 Writing systems for blind INCL. Braille Tł. Systemy pisma dla niewidomych INCL. Alfabet Braille’a 1969 Pismo dla niewidomych. Alfabet Braille’a NT Pismo dla niewidomych. Alfabet Braille’a

18 003.3 Scripts Tł. Pisma 1969 Różne formy pisma NT Poszczególne formy pisma

19 003.32 Ideographic and logographic scripts Tł. Pisma ideograficzne i logograficzne 1969 Pismo ideograficzne NT Pisma ideograficzne i logograficzne INCL. Pismo Majów… Pismo klinowe Zob. 003.323 INCL. Pisma klinowe sumeryjskie, hetyckie

20 003.324 Scripts of East Asia Tł. Pisma Azji Wschodniej 1969 Pisma kultur wschodnich NT Pisma Azji Wschodniej INCL. Pismo chińskie. Pismo japońskie Zob. 003.324.1 Chinese scripts 003.324.2 Japanese scripts (Hiragana, Katakana…)

21 003.34 European alphabetic scripts Tł. Pisma alfabetyczne europejskie 1969 Pisma zachodnie NT Pisma alfabetyczne europejskie INCL. Pismo greckie, łacińskie, gotyckie, runiczne. Głagolica. Cyrylica Zob. 003.347 Gothic or Moeso-Gothic script of Ulfila (Wulfila) Tł. Pismo gockie lub mezogockie Ulfili (Wulfili) 1969 Gotyk ulfilski


Pobierz ppt "001 S cience and knowledge in general. Organization of intelectual work Tł. Nauka i wiedza w ogólności. Organizacja pracy umysłowej 1969 Nauka i wiedza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google