Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapytania ( 3.0 ) wyrażenia zapytaniowe - querry expressions przestrzeń nazw LINQ - Language-Integrated Query 3 etapy : 1. określenie źródła danych, 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapytania ( 3.0 ) wyrażenia zapytaniowe - querry expressions przestrzeń nazw LINQ - Language-Integrated Query 3 etapy : 1. określenie źródła danych, 2."— Zapis prezentacji:

1 Zapytania ( 3.0 ) wyrażenia zapytaniowe - querry expressions przestrzeń nazw LINQ - Language-Integrated Query 3 etapy : 1. określenie źródła danych, 2. utworzenie zapytania, 3. wykonanie zapytania.

2 class IntroToLINQ { static void Main() { int[] numbers = // 1. Data source. new int[7] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; // 2. Query creation. var numQuery = from num in numbers where (num % 2) == 0 select num; // 3. Query execution. foreach (int num in numQuery) { Console.Write("{0} ", num); }}}

3 technologie LINQ Linq to Objects Linq to DataSet Linq to SQL Linq to XML Linq to own sources IQueryable, IQueryProvider IEnumerable

4 słowa kluczowe from// źródło danych where// filtrowanie danych select // pobieranie danych join // łączenie danych orderby // sortowanie danych ascending// rosnąco descending// malejąco let // nadanie wartości group // grupowanie danych into // kontynuacja zapytania

5 funkcje rozszerzające IEnumerable, IEnumerable Select, SelectMany// pobieranie danych OrderBy, ThenBy, OrderByDescending, ThenByDescending, Reverse// sortowanie Where// filtrowanie Aggregate, Average, Count, LongCount, Max, Min, Sum// artymetyczne Cast, OfType, ToArray, ToDictionary, ToList, ToLookup, ToSequence// konwersja Element, DefaultIfEmpty, ElementAt, ElementAtOrDefault, First, FirstOrDefault, Last, LastOrDefault, Single, SingleOrDefault// pobieranie elementu

6 EqualAll// porównywanie Empty, Range, Repeat// tworzenie GruopBy// grupowanie GroupJoin, Join// łączenie Skip, SkipWhile, // pomijanie Take, TakeWhile// wybór All, Any, Contains// kwantyfikatory Concat, Distinct, Exept, Intersection, Union// operacje na zbiorach


Pobierz ppt "Zapytania ( 3.0 ) wyrażenia zapytaniowe - querry expressions przestrzeń nazw LINQ - Language-Integrated Query 3 etapy : 1. określenie źródła danych, 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google