Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokata terminowa : jej posiadacz w zamian za wyższe oprocentowanie, zobowiązuje się nie podejmować środków z rachunku lokaty, przez czas określony w umowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokata terminowa : jej posiadacz w zamian za wyższe oprocentowanie, zobowiązuje się nie podejmować środków z rachunku lokaty, przez czas określony w umowie."— Zapis prezentacji:

1 lokata terminowa : jej posiadacz w zamian za wyższe oprocentowanie, zobowiązuje się nie podejmować środków z rachunku lokaty, przez czas określony w umowie. Umowa lokaty kreuje zobowiązanie terminowe, o charakterze ciągłym. Powinne zachowanie banku polega tu na przechowaniu przez uzgodniony czas, za umówioną odpłatnością (odsetkami), jego środków pieniężnych i na zwrocie tych środków po upływie umówionego okresu. długowi banku odpowiada wierzytelność posiadacza rachunku o zwrot ulokowanego kapitału wraz z należnym mu wynagrodzeniem czyli uzgodnionymi odsetkami.

2 Powód i spółka Cis w dniu 15 lipca 2014 r. zawarli umowę przelewu praw z umowy rachunku bankowego lokaty terminowej. Zgodnie z § 2 tej umowy spółka Cis przelała na powoda wszelkie prawa przysługujące jej z zawartej dzień wcześniej, na okres trzech miesięcy, umowy rachunku bankowego lokaty terminowej, na którym zdeponowała kwotę 250.000 zł. odsetki promocyjne wynosiły 4 % rocznie. O umowie powiadomiono Bank w formie pisemnej, Bank potwierdził na piśmie otrzymanie zawiadomienia

3 Lokata wygasła 14 października 2014 r. i bank przeksięgował należne środki na rachunek bieżący Spółki Cis 30 października 2014 r. Bank dostał od cesjonariusza wezwanie do zapłaty, jednak odmówił wskazując, że brak jest przedmiotu umowy albowiem umowa o prowadzenie lokaty terminowej wygasła 14 października i lokata została zlikwidowana, a środki przelane na rzecz Spółki Cis. Zdaniem Banku, wezwanie do zapłaty przyszło za późno. Cesjonariusz pozwał Bank o wypłatę 250 tysięcy tytułem zwrotu lokaty oraz o odsetki ustawowe od dnia 14 października 2014 r. do dnia zapłaty. Czy słusznie ? Czy Bank może potrącić wierzytelność o zwrot 250 tys. wypłaconych spółce Cis?

4 Przedmiot przelewu 1)w zakresie kwoty kapitału ulokowanego na rachunku lokaty terminowej, przelew już z chwilą zawarcia umowy powoduje przejście wierzytelności na cesjonariusza 2) przelew w zakresie oczekiwanego oprocentowania lokaty; w tym zakresie mamy do czynienia z wierzytelnością przyszłą wierzytelność odsetkowa, obejmująca odsetki naliczane dopiero z upływem terminu na jaki umowę lokaty zawarto,


Pobierz ppt "Lokata terminowa : jej posiadacz w zamian za wyższe oprocentowanie, zobowiązuje się nie podejmować środków z rachunku lokaty, przez czas określony w umowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google