Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy dostarczania wody na duże odległości Zastosowanie systemu dostarczania wody na duże odległości Niewystarczające zasoby wodne na miejscu pożaru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy dostarczania wody na duże odległości Zastosowanie systemu dostarczania wody na duże odległości Niewystarczające zasoby wodne na miejscu pożaru."— Zapis prezentacji:

1 Systemy dostarczania wody na duże odległości Zastosowanie systemu dostarczania wody na duże odległości Niewystarczające zasoby wodne na miejscu pożaru Całkowity brak wody (duże odległości – odległości, które są poza zasięgiem możliwości podawania wody przez jedną pompę)

2 Czynniki wpływające na możliwości dostarczania wody na dużą odległość Odległość zasobów wodnych od miejsca pożaru Warunki terenowe na drodze dostarczania wody (zalesienie, ukształtowanie terenu, drogi dojazdowe, przeszkody) Liczba i rodzaj dostępnego sprzętu (pomp, węży, zbiorników, samochodów z pompami i/lub zbiornikami)

3 Sposoby dostarczania wody na duże odległości PRZESYŁANIE (transport wody pod ciśnieniem za pomocą węży pożarniczych lub przewodów sztywnych – rur) DOWOŻENIE (transport wody w zbiornikach pojazdów pożarniczych, cystern itp.) System mieszany

4 Przesyłanie wody za pomocą przewodów PRZETŁACZANIE PRZEPOMPOWY- WANIE System mieszany

5 PRZETŁACZANIE Jest to przesyłanie wody bezpośrednio z nasady tłocznej jednej pompy do nasady ssawnej następnej pompy. Pompa zasilająca jest to pierwsza pompa licząc od punktu czerpania wody. Pompa końcowa (ostatnia) podaje wodę do rozdzielacza i następnie do linii gaśniczych Zasięg tłoczenia – Odległość na jaką można przetłaczać wodę. W teorii jest nieograniczona. W rzeczywistości jest zdeterminowana takimi czynnikami jak trudności w budowie, dozorowaniu i organizacji pracy i nie przekracza 3 km.

6 M1 M2 M3 500m 250m M1 – motopompa zasilająca M2 – motopompa pośrednia M3 – motopompa końcowa

7 Rozstawianie motopomp zależy od: Profilu terenu Oporności hydraulicznej zastosowanych węży Wydajności i ciśnienia pomp Sposobu ułożenia węży

8 Pierwsza motopompa po zassaniu wody podaje ją do kolejnej motopompy odbierającej, pod ciśnieniem wyjściowym. Przykładowo dla motopomp M8/8 powinno wynosić 0,8 MPa. Motopompa odbierająca przyjmuje wodę pod ciśnieniem zmniejszonym o wartość zużytą na pokonanie oporów przepływu i różnicy wzniesień. Ciśnienie to nazywa się ciśnieniem wejściowym. Najkorzystniejsze jest takie ustawienie motopomp, aby ciśnienie wejściowe (na linii wężowej przy nasadzie ssawnej) wynosiło 0,15 MPa (stała).

9 Na pokonanie oporów przepływu i ewentualnych różnic poziomów może być w tym przypadku (motopompa M8/8) zużyte 0,65 MPa. Różnica między ciśnieniem wyjściowym, a ciśnieniem wejściowym nosi nazwę ciśnienia dyspozycyjnego. (Hd) W przypadku ustawienia pomp na jednakowym poziomie, ciśnienie dyspozycyjne będzie zużywane jedynie na pokonanie oporów występujących w linii wężowej.

10 Przepływ [l/min] 1002003004005006007008009001000120014001600 Strata ciśnie- nia [MPa] W520,0130,0470,10,170,260,36O,480,6----- W75---0,0340,050,070,0920,120,140,170,240,320,4 Strata ciśnienia r spowodowanych oporami tarcia na każde 100 m węża wykładzinowego

11  Hd – ciśnienie dyspozycyjne r – straty ciśnienia w linii wężowej

12 Przykład 1: Jaka może być maksymalna odległość między motopompami przetłaczającymi, rozstawionymi na jednym poziomie, o wydajności nominalnej 800 l/min i ciśnieniu wyjściowym 0,8 Mpa przy zastosowaniu węży W75?

13 Hd = 0,8 – 0,15 = 0,65 Mpa r = 0,12 Mpa (z tabeli)

14 Przykład 2: Jaka może być maksymalna odległość między motopompami przetłaczającymi, rozstawionymi na jednym poziomie, o wydajności nominalnej 800 l/min i ciśnieniu wyjściowym 0,8 Mpa przy zastosowaniu węży W52?

15 Hd = 0,8 – 0,15 = 0,65 Mpa r = 0,6 Mpa (z tabeli)

16

17 Przykład 3. O jaką wartość zmieni się odległość pomiędzy motopompami dla trzech przypadków poprowadzenia linii wężowych. Wydajność nominalna motopomp to 800 l/min i ciśnienie wyjściowe 80 metrów słupa wody [msw]. Zastosowano węże W75

18 M1 M2 ? m M1 – motopompa zasilająca M2 – motopompa końcowa M1 M2 ? m M1 M2 ? m 120m npm 135m npm 145m npm 115m npm120m npm

19 Ustalanie liczby niezbędnych motopomp W celu orientacyjnego ustalenia liczby potrzebnych motopomp należy posiadać dane: V – wydajność [l/min] L całk – odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru [m] h całk – różnica poziomów między stanowiskiem pompy zasilającej oraz pompy końcowej [m] Rodzaj węży użytych do tłoczenia wody

20 Przykład 4: Obliczyć liczbę motopomp, jeżeli V = 800 l/min, zastosowano węże W75, L całk = 3200 m., h całk = 30m.

21

22  Do uzyskanej wartości należy dodać 0,5 Mpa w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia na prądownicy CH d = 4,14 + 0,5 = 4,64 [MPa]  Jedna motopompa nie jest w stanie podać takiego ciśnienia, więc dzielimy uzyskane całkowite potrzebne ciśnienie dyspozycyjne, przez ciśnienie dyspozycyjne pojedynczej pompy (M8/8). Liczba motopomp = 4,64 : (0,8-0,15) = 7


Pobierz ppt "Systemy dostarczania wody na duże odległości Zastosowanie systemu dostarczania wody na duże odległości Niewystarczające zasoby wodne na miejscu pożaru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google