Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 4. DR KRZYSZTOF JONAS Rachunkowość. Operacje gospodarcze. Każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie i skutkuje zmianami w strukturze bądź.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 4. DR KRZYSZTOF JONAS Rachunkowość. Operacje gospodarcze. Każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie i skutkuje zmianami w strukturze bądź."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 4. DR KRZYSZTOF JONAS Rachunkowość

2 Operacje gospodarcze. Każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie i skutkuje zmianami w strukturze bądź wielkości majątku lub kapitałów. To udokumentowane zdarzenia gospodarcze, które: prowadzą do zmian majątkowo kapitałowych, podlegają ewidencji rachunkowej i są wyrażone w jednostkach pieniężnych.

3 Operacje gospodarcze. Klasyfikacja operacji gospodarczych: 1. sposób powstawania (jednorazowe, procesowe) 2. zasięgu i kierunku (zewnętrzne, wewnętrzne) 3. faz procesu gospodarczego (zaopatrzenia, produkcji, zbytu) 4. charakteru zmian (bilansowe, wynikowe)

4 Operacje gospodarcze Operacje bilansowe: - aktywne - pasywne - aktywno pasywne + i – Operacje wynikowe: - przychodu - kosztu

5 Dokumentacja operacji gospodarczych musi Każda operacja gospodarcza musi być udokumentowana. Dokumentami stwierdzającymi zaistnienie operacji są dowody księgowe. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe (źródłowe).

6 Dokumentacja operacji gospodarczych. Dowodem księgowym jest: - rzetelnie i prawidłowo sporządzony dokument - potwierdzający wystąpienie zdarzenia gospodarczego - w danym miejscu i czasie

7 Dokumentacja operacji gospodarczych. Dowód księgowy powinien zawierać: 1. określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny 2. określenie stron dokonujących operacji 3. opis treści operacji oraz wartość 4. datę dokonania operacji i datę sporządzenia dowodu 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów 6. dekretacja i podpis osoby odpowiedzialnej

8 Dokumentacja operacji gospodarczych. Dekretacja – wskazanie sposobu ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych Podział dowodów księgowych: - zewnętrzne (obce, własne) - wewnętrzne (zbiorcze, korygujące, zastępcze, rozliczeniowe)

9 Rodzaje dowodów księgowych. Dowody zewnętrzne: - Faktura VAT - Wyciąg bankowy - Weksel obcy - Wydanie zewnętrzne - Czeki - Polecenie przelewu

10 Rodzaje dowodów księgowych. Dowody wewnętrzne: - KP, KW, RK - OT, PT, LT - PZ, PW, ZW, RW, MM - LP - PK

11 Dowody księgowe. Dowody księgowe mają być: - wystawione w języku polskim - wystawione w walucie polskiej Błędy w dowodach wewnętrznych i zewnętrznych własnych poprawia się dowodem korygującym błąd. Błędy w dowodach zewnętrznych obcych poprawia wystawca dowodu (TYLKO).

12 Faktura VAT.

13 Weksel

14 Wydanie zewnętrzne (WZ)

15 Czek

16 Polecenie przelewu

17 Kasa przyjmie (KP)

18 Kasa wypłaci (KW)

19 Raport Kasowy (RK)

20 Odbiór środka trwałego (OT)

21 Przesunięcie środka trwałego (PT)

22 Likwidacja środka trwałego (LT)

23 Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

24 Przyjęcie wyrobów (PW)

25 Zwrot wewnętrzny (ZW)

26 Rozchód wewnętrzny (RW)

27 Przesunięcie międzymagazynowe (MM)

28 Polecenie księgowania (PK)


Pobierz ppt "WYKŁAD 4. DR KRZYSZTOF JONAS Rachunkowość. Operacje gospodarcze. Każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie i skutkuje zmianami w strukturze bądź."

Podobne prezentacje


Reklamy Google