Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, listopad 2009 STOSUNEK DO ORGANIZACJI EURO 2012 ™ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM opracowanie: Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, listopad 2009 STOSUNEK DO ORGANIZACJI EURO 2012 ™ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM opracowanie: Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, listopad 2009 STOSUNEK DO ORGANIZACJI EURO 2012 ™ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM opracowanie: Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo

2 2 ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU METODOLOGIA BADANIA STRESZCZENIE WYNIKÓW STAN PRZYGOTOWAŃ DO EURO 2012 ™ Zainteresowanie stanem przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ Czy Gdańsk zdąży z przygotowaniami do EURO 2012 ™? Czy Gdańsk zyska na organizacji EURO 2012 ™? Stopień poinformowania o stanie przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ Źródła informacji o stanie przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ Wspomagana znajomość inwestycji związanych z EURO 2012 ™ Chęć włączenia się w organizację EURO 2012 ™ w Gdańsku OPINIE NA TEMAT ORGANIZACJI EURO 2012™ 3-6 7-8 10 11 12 13 14-16 17-19 20 21-29 STADION W GDAŃSKU Czy stadion w Gdańsku może stać się nowym symbolem miasta? Zainteresowanie odwiedzeniem budowy stadiony w Gdańsku Letnicy Uczęszczanie na mecze Lechii Gdańsk Funkcjonalność stadionu po EURO 2012 ™ 31 32 33-34 35-37 SPIS TREŚCI 9-20 30-37

3 3 METODOLOGIA BADANIA

4 4 METODOLOGIA BADAWCZA Wielkość próby: Próba badawcza ogółem n=1001, w tym: Gdańsk: n=700 Aglomeracja (bez Gdańska):n=200 pozostałe:n=101 Rodzaj próby: losowa Zasięg badania: województwo pomorskie Termin realizacji badania w terenie: 26.10.2009 – 30.10.2009 r. Metoda badania: wywiad bezpośredni (PAPI) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

5 5 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU Płeć Gdańsk n=700 Aglomeracja (poza Gdańskiem) n=200 pozostałe n=101 Mężczyzna55,0%49,0%48,5% Kobieta45,0%51,0%51,5% Razem100,0% Wiek Gdańsk n=700 Aglomeracja (poza Gdańskiem) n=200 pozostałe n=101 do 30 lat29,1%27,5%23,8% 31 do 40 lat19,1%19,0%17,8% 41 do 50 lat17,9%20,5%19,8% 51 do 60 lat16,9%17,5%20,8% powyżej 60 lat17,0%15,5%17,8% Razem100,0% Wykształcenie Gdańsk n=700 Aglomeracja (poza Gdańskiem) n=200 pozostałe n=101 Podstawowe5,9%8,0%8,9% Zasadnicze zawodowe18,3%21,0%30,7% Średnie47,3%51,0%40,6% Wyższe28,6%20,0%19,8% Razem100,0%

6 6 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU Czy Pan/Pani obecnie: Gdańsk n=700 Aglomeracja (poza Gdańskiem) n=200 pozostałe n=101 jest zatrudniony/a w zakładzie pracy/instytucji 46,3%49,5%48,5% prowadzi własną firmę/działalność gospodarczą/jest współwłaścicielem 8,1%16,0%17,8% jest emerytem/ką / rencistą/ką23,4%18,0%17,8% uczę się, studiuję10,3%4,5%2,0% nie pracuje zawodowo8,6%5,0%10,9% jestem bezrobotny/a3,3%7,0%3,0% Razem100,0% Przeciętny dochód miesięczny netto respondenta Gdańsk n=700 Aglomeracja (poza Gdańskiem) n=200 pozostałe n=101 do 1 000 zł8,7%5,0%7,9% od 1 001 do 2 000 zł24,7%24,5%14,9% od 2 001 do 3 000 zł14,3%13,0%15,8% od 3 001 do 4 000 zł6,7%10,0%6,9% od 4 001 do 5 000 zł2,3%1,0%2,0% powyżej 5 000 zł3,3%3,0%5,0% odmowa odpowiedzi40,0%43,5%47,5% Razem100,0%

7 7 STRESZCZENIE WYNIKÓW

8 8 Ponad 70% mieszkańców Gdańska twierdzi, że interesuje się stanem przygotowań Gdańska do Euro 2012™. Ponad 75% mieszkańców Gdańska twierdzi, że Gdańsk zdąży z przygotowaniami do Euro 2012™. Ponad ¼ mieszkańców Gdańska odpowiada ‘zdecydowanie tak’. Ponad 85% mieszkańców Gdańska twierdzi, że Gdańsk więcej zyska niż straci na organizacji Euro 2012™. Ponad 1/3 mieszkańców Gdańska twierdzi, że jest słabo poinformowana o stanie przygotowań Gdańsk do Euro 2012™, ale jednocześnie prawie 50% twierdzi, że jest dobrze poinformowana. Główne źródło informacji o stanie przygotowań Gdańska dla mieszkańców Gdańska to media ogólnopolskie oraz telewizja lokalna. W formie wolontariatu w organizację Euro 2012™ chce się włączyć około 8% mieszkańców Gdańska. Ponad 40% mieszkańców Gdańska zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniami, że Euro 2012™ przyczyni się do poprawy wizerunku Gdańska w kraju i za granicą, przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarczego Gdańska i regionu oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania turystów Gdańskiem i regionem. Najwięcej sceptycyzmu wśród mieszkańców Gdańska wywołują stwierdzenia, że Euro 2012™ przyczyni się do likwidacji chuligańskich zachowań pseudokibiców oraz, że przyczyni się do popularyzacji idei wolontariatu STRESZCZENIE WYNIKÓW ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

9 9 STAN PRZYGOTOWAŃ GDAŃSKA DO EURO 2012 ™

10 10 Zainteresowanie stanem przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU TAK 73,5% Ponad 70% mieszkańców Gdańska twierdzi, że interesuje się stanem przygotowań Gdańska do Euro 2012 ™. Jest to prawie 1,5 krotnie więcej niż w przypadku pozostałych miast aglomeracji i miejscowości województwa pomorskiego

11 11 Czy Gdańsk zdąży z przygotowaniami do EURO 2012 ™? ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU Ponad 75% mieszkańców Gdańska twierdzi, że Gdańsk zdąży z przygotowaniami do Euro 2012 ™. Ponad ¼ mieszkańców Gdańska odpowiada ‘zdecydowanie tak’

12 12 Czy Gdańsk zyska na organizacji EURO 2012 ™? ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU Ponad 85% mieszkańców Gdańska twierdzi, że Gdańsk więcej zyska niż straci na organizacji Euro 2012 ™

13 13 Stopień poinformowania o stanie przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU Ponad 1/3 mieszkańców Gdańska twierdzi, że jest słabo poinformowana o stanie przygotowań Gdańsk do Euro 2012 ™, ale jednocześnie prawie 50% twierdzi, że jest dobrze poinformowana

14 14 Źródła informacji o stanie przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ (Gdańsk) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU Główne źródło informacji o stanie przygotowań Gdańska dla mieszkańców Gdańska to media ogólnopolskie oraz telewizja lokalna

15 15 Źródła informacji o stanie przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ (Aglomeracja) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

16 16 Źródła informacji o stanie przygotowań Gdańska do EURO 2012 ™ (pozostałe) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

17 17 Wspomagana znajomość inwestycji związanych z EURO 2012 ™ (Gdańsk) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

18 18 Wspomagana znajomość inwestycji związanych z EURO 2012 ™ (Aglomeracja) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

19 19 Wspomagana znajomość inwestycji związanych z EURO 2012 ™ (pozostałe) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

20 20 Chęć włączenia się w organizację EURO 2012 ™ w Gdańsku ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU W formie wolontariatu w organizację Euro 2012 ™ chce się włączyć około 8% mieszkańców Gdańska

21 21 OPINIE NA TEMAT ORGANIZACJI EURO 2012 ™

22 22 EURO 2012 ™ przyczyni się do poprawy wizerunku Gdańska i regionu za granicą ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

23 23 EURO 2012 ™ przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarczego Gdańska i regionu ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

24 24 EURO 2012 ™ przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy w Gdańsku i regionie ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

25 25 EURO 2012 ™ przyczyni się do zwiększenia zainteresowania turystów Gdańskiem i regionem ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

26 26 EURO 2012 ™ przyczyni się do poprawy jakości dróg w Gdańsku i regionie ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

27 27 EURO 2012 ™ przyczyni się do likwidacji chuligańskich zachowań pseudokibiców ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

28 28 EURO 2012 ™ przyczyni się do większej otwartości mieszkańców Gdańska i regionu wobec cudzoziemców ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

29 29 EURO 2012 ™ przyczyni się do popularyzacji idei wolontariatu i zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie Gdańska i regionu ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

30 30 STADION W GDAŃSKU

31 31 Czy stadion w Gdańsku może stać się nowym symbolem miasta? ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

32 32 Zainteresowanie odwiedzeniem budowy stadionu w Gdańsku Letnicy w ramach organizowanego Dnia Otwartego Budowy ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

33 33 Uczęszczanie na mecze Lechii Gdańsk, które odbywają się na stadionie MOSiR przy ul. Traugutta w Gdańsku ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

34 34 Zamiar uczęszczania na mecze Lechii Gdańsk, które będą odbywały się na nowym stadionie w Gdańsku Letnicy ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

35 35 Funkcjonalność stadionu po EURO 2012 ™ (Gdańsk) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

36 36 Funkcjonalność stadionu po EURO 2012 ™ (Aglomeracja) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU

37 37 Funkcjonalność stadionu po EURO 2012 ™ (pozostałe) ORG A NIZACJA EURO 2012™ NA POMORZU


Pobierz ppt "Gdańsk, listopad 2009 STOSUNEK DO ORGANIZACJI EURO 2012 ™ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM opracowanie: Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google