Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI Program Rodzina 500 +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI Program Rodzina 500 +"— Zapis prezentacji:

1 USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI Program Rodzina 500 +

2 Założenia ustawy i skala zjawiska we Wrocławiu realizacja zadania powinna rozpocząć się 1 kwietnia b.r. Termin we Wrocławiu mieszka ok 100 tys. dzieci, które nie osiągnęły 18 r.ż. - z programu 500+ skorzysta około 40 tys. rodzin, a wsparcie trafi do 65 tys. dzieci Ilość decyzji szacunkowy budżet do końca 2016 roku wyniesie 292,5 mln złotych na 9 miesięcy + 5,85 mln na obsługę, natomiast na 2017 rok 390 mln na 12 miesięcy + 7,8 mln na obsługę Ilość środków świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. w przypadku pierwszego dziecka obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Na kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać Główne założenie

3 Działania związane z uruchomieniem i realizacją Programu 500+ * Terminy zależne od Ministerstwa  ogłoszenie ustawy  akcja informacyjno-promocyjna  mobilizacja struktur MOPS  wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy)  nabory pracowników  system dziedzinowy * od 01.03.2016 17.03.2016 do 23.03.2016 do 30.03.2016  sesja Rady Miejskiej  zatrudnienie i przeszkolenie pracowników  wejście w życie ustawy  przyjmowanie wniosków  wydawanie ok. 40 tys. decyzji  dostosowanie systemu księgowego (zależne od firmy zewnętrznej)  rozpoczęcie procedury wypłat świadczeń 01.04.2016 30.06.2016 17.02.2016  wpływ środków z DUW na uruchomienie zadania oraz deklaracja przekazania środków na realizację zadania (szacunki Ministerstwa różnią się od szacunków Gminy) do 7 dni po ogłoszeniu ustawy

4 Obsługa wniosków Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 1. lipca 2016 r. otrzymają wyrównanie od 1. kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1. lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1. lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie Prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują Osoby chcące otrzymać wsparcie na kolejny rok będą zobowiązane złożyć ponownie wymagane dokumenty

5 Czasochłonność realizacji zadania Przyjęcie i rejestracja w systemie 1 wniosku: 20-25 minut Weryfikacja uprawnień - analiza merytoryczna, sporządzenie projektu decyzji oraz zatwierdzenie decyzji: 30-40 minut Obsługa finansowo-księgowa 10 minut:  utworzenie harmonogramu  obsługa list wypłat Obsługa kancelaryjna: 10 minut

6 Potrzeby kadrowe 50 nowych etatów (trwa nabór) 30 stażystów 119 punktów mobilnych obsługiwanych będzie przez dotychczasowych pracowników MOPS Obecni Wnioskodawcy będą obsługiwani przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych (około 6 tysięcy rodzin) Potrzeby kadrowe

7 Składanie wniosków Punkty stałe Punkty mobilne Droga elektroniczna Składanie wniosków wraz z załącznikami

8 Punkty stałe przyjmowania wniosków wraz z załącznikami Dział Świadczeń ul. Hubska Centrum Grafit ul. Namysłowska Komórki organizacyjne MOPS Centra Obsługi Mieszkańca UM Utworzonych jest 6 stanowisk (czynne do godziny 20) Utworzonych zostanie 29 stanowisk (czynne do godziny 20) Możliwość wpływu wniosków do wszystkich 11 zespołów terenowych oraz do punktu w siedzibie przy ul. Strzegomskiej Punkty przyjęć wniosków w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. Bogusławskiego i ul. Kotlarskiej

9 Punkty mobilne przyjmowania wniosków wraz z załącznikami Żłobki i przedszkola 119 punktów czynnych wg grafiku Wnioski składać mogą wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających do placówki, w której znajduje się punkt We wskazanym w grafiku dniu pracownik MOPS przekaże wnioski do uzupełnienia wraz z podaniem daty, kiedy będą odbierane uzupełnione wnioski

10 Komórki organizacyjne MOPS, żłobki i przedszkola

11 Składanie wniosków drogą elektroniczną W postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego EMPATIA (na chwilę obecną występują problemy z weryfikacją danych poprzez system EMPATIA) W postaci elektronicznej uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP lub poprzez platformę usług elektronicznych PUE ZUS W postaci elektronicznej poprzez bankowość internetową

12 Akcja promocyjna Informacja telefoniczna MOPS dedykowana 500+ Materiały informacyjne na stronach www Wrocławia, MOPS (w zakładce Program „Rodzina 500+”) oraz w mediach Informacja w punktach przyjęć wniosków przez żłobki i przedszkola oraz konferencje dyrektorów Zaproszenia z terminami do klientów MOPS (DZWS, ZTPS, 2+3, KDR)

13 Program „Rodzina 500+” INFOLINIA 500+ 071 78-22-322e-mail: 500plus@mops.wroclaw.pl

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI Program Rodzina 500 +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google