Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2014 IBM Corporation COMMON POLSKA 2014 JDBC z IBM System i Tomasz Piela & Marcin Wilk Global Technlonogy Services, IBM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2014 IBM Corporation COMMON POLSKA 2014 JDBC z IBM System i Tomasz Piela & Marcin Wilk Global Technlonogy Services, IBM."— Zapis prezentacji:

1 © 2014 IBM Corporation COMMON POLSKA 2014 JDBC z IBM System i Tomasz Piela & Marcin Wilk Global Technlonogy Services, IBM

2 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 2 Typy sterowników JDBC TypImplementacjaCechy Type 1JDBC-ODBC brigde - Zależny od platformy - Wymaga instalacji i konfiguracji sterownika ODBC i połączenia do bazy po stronie klienta - Translacja z JDBC na ODBC daje narzut wydajnościowy - Nie może być wykorzystywany w appletach Type 2JDBC Native API - Korzysta z natywnych wywołań API po stronie klienta - Jest kompilowany pod konkretny system operacyjny - Nie może być wykorzystywany w appletach (JNI calls) - Lepsza wydajność niż Type 1 Type 3JDBC-Net pure Java (Network Protocol Driver) - Wymaga tzw ‘middle-tier’ – warstwy pośredniej - Jeden sterownik do wielu typów bazy - Rozwiązanie mocno elastyczne - Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta Type 4Pure Java (Native Protocol Driver) - Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta - Niezależny od platformy - Wydajny, zwykle dostarczany i optymalizowany przez dostawcę bazy danych

3 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 3 Sterownikia używane z IBM System i SterownikTypKlasa implementacjiPlik.jar IBM i Developer Kit for Java JDBC driver (tzw native driver) Type 2com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driverdb2_classes.jar IBM Toolbox for Java JDBC Driver Type 4 com.ibm.as400.access.AS400JDBC Driver jt400.jar IBM Toolbox for Java JDBC Driver with Native Optimization Type 2 com.ibm.as400.access.AS400JDBC Driver jt400Native.jar IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ (Universal DB2 driver) Type 2/4 COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver com.ibm.db2.jcc.DB2Driver db2java.zip/db2jcc.jar

4 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 4 IBM i Developer Kit for Java JDBC driver  Używany po stronie IBM i do połączenia lokalnego i zdalnego  Wymaga konfiguracji (WRKRDBDIRE) – Type 2  Wykorzystuje protokół DRDA  Plik db2_classes.jar domyślnie ładowany przez classloadery przy starcie JVM (nie wymaga podawania ścieżki na CLASSPATH)  jdbc:db2:LPAR710;libraries=JDBCTEST  http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iseries/v7r1m0/index.jsp?topic=%2 Frzahh%2Fjdbcproperties.htm  Domyślna lokalizacja pliku: /QIBM/ProdData/OS400/Java400/ext/db2_classes.jar

5 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 5 IBM Toolbox for Java JDBC Driver  Używany zarówno po stronie klienta (niezależnie od systemu) jak i po stronie IBM i do połączenia do DB2 for IBM i  Oferuje dużo większą funkcjolaność niż tylko dostęp do DB2  connectionString=jdbc:as400://LPAR710;user=TRADEDB;password=fly2sky3;lib raries=JDBCTEST  Rozwijany i wspierany przez IBM w ramach inicjatywy JTOpen: http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/toolbox/index.html http://jt400.sourceforge.net/  Oferuje dużo większą funkcjolaność niż tylko dostęp do DB2  Domyślna lokalizacja pliku: /QIBM/ProdData/OS400/jt400/lib/jt400.jar

6 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 6 IBM Toolbox for Java JDBC Driver with Native Optimization  Zoptymalizowany sterownik Toolbox w przypadku połączenia do bazy lokalnej  Wykorzystuje userid/password z bieżącego zadania  Wywołuje bezpośrednio API IBM i zamiast połączeń do host serverów  connectionString=jdbc:as400://LPAR710;user=TRADEDB;password=fly2sky3;li braries=JDBCTEST  http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iseries/v7r1m0/index.jsp?topic=%2Frzahg%2 Ficmain.htm http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iseries/v7r1m0/index.jsp?topic=%2Frzahg%2 Ficmain.htm  Property: driver=native  Nie wymaga zmian w programach Java, które korzystają ze sterownika Toolbox  Domyślna lokalizacja pliku: /QIBM/ProdData/OS400/jt400/lib/jt400Native.jar

7 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 7 IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ (Universal DB2 driver)  Używany do połączenia z bazą DB2 (zarówno na IBM i, jak i distributed platforms)  Implementacja: Type 2 (COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver) Type 4 (com.ibm.db2.jcc.DB2Driver)  Rozwijany i wspierany przez zespół DB2 distributed platforms  jdbc:db2://LPAR710:447/LPAR710:user=TRADEDB;password=fly2sky3;current Schema=JDBCTEST;  http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.d b2.udb.apdv.java.doc/doc/tjvjcccn.htm http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.d b2.udb.apdv.java.doc/doc/tjvjcccn.htm  Domyślna lokalizacja pliku: /java/db2jcc.jar

8 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 8 Live Demo 67 69 121 152 221 69... 32 701024... 15212 2211... RECORDS (500000) DATAFILE (4300000)

9 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 9 Kod Java SELECT QRECN, QTBHLL FROM JDBCTEST.DATAFILE WHERE QRECN IN (SELECT QRECN FROM JDBCTEST.RECORDS FETCH FIRST " + rowsToProcess + " ROWS ONLY) FOR UPDATE OF QTBHLL UPDATE JDBCTEST.DATAFILE SET QTBHLL=? WHERE CURRENT OF " + rs.getCursorName ()

10 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 10 Średnie czasy wykonania (ms) jt400.jarjt400Native.jardb2_classes.jar 326532963180 317532352195 328332802222 327232922216 317332002255

11 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 11 Średnie czasy wykonania (ms)

12 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 12 DBMON view jt400Native.jar

13 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 13 DBMON view jt400.jar

14 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 14 DBMON view db2_classes.jar

15 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 15 DBMON view jt400.jar – zdalna baza

16 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 16 DBMON view db2jcc.jar - zdalnie

17 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 17 Rekomendacje  Dla połączeń do lokalnej bazy DB2 IBM i należy używać sterownika natywnego (com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver) jeżeli to tylko możliwe  Nie umieszczać klasy sterownika w kodzie Java tylko jako parametr (lub property)  Testować aplikację przy użyciu różnych sterowników i mierzyć wyniki  Korzystać z najnowszej wersji sterowników  Aktualizować na bieżąco PTFy

18 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 18 Quiz 1 Przy założeniu, że aplikacja Java jest skompilowana z użyciem sterownika Toolbox do połączenia do lokalnej bazy DB2 na IBM i, która z opcji powinna być użyta aby zapewnić najlepszą wydajność? 1.IBM i Developer Kit for Java JDBC driver (tzw native driver) 2.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400.jar) 3.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400Native.jar) 4.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400NativeOpt.jar)

19 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 19 Quiz 2 Przy założeniu, że aplikacja Java jest skompilowana w taki sposób, że wybór sterownika jest parametryzowany, do połączenia do lokalnej bazy DB2 na IBM i. Która z opcji powinna być użyta aby zapewnić najlepszą wydajność? 1.IBM i Developer Kit for Java JDBC driver (tzw native driver) 2.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400.jar) 3.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400Native.jar) 4.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400NativeOpt.jar)

20 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 20 Quiz 3 Który z wymienionych sterowników JDBC może być użyty w aplikacji Java działającej na platformie IBM i do połączenia do bazy DB2 działającej w systemie Linux? 1.IBM i Developer Kit for Java JDBC driver (tzw native driver) 2.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400.jar) 3.IBM Toolbox for Java JDBC Driver (jt400Native.jar) 4.IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ (db2jcc.jar)

21 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 21 Q&A

22 COMMON POLSKA JDBC z IBM System i © 2014 IBM Corporation 22 Dziękuję! Email: tomasz.piela@pl.ibm.com, marcin.wilk@pl.ibm.comtomasz.piela@pl.ibm.com


Pobierz ppt "© 2014 IBM Corporation COMMON POLSKA 2014 JDBC z IBM System i Tomasz Piela & Marcin Wilk Global Technlonogy Services, IBM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google