Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

" W mniejszości siła". 2007 obchodzimy smutny jubileusz 60- lecia akcji "Wisła" Schyłek II wojny światowej Walki pomiędzy Ukraińska Powstańcza Armia Ludowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "" W mniejszości siła". 2007 obchodzimy smutny jubileusz 60- lecia akcji "Wisła" Schyłek II wojny światowej Walki pomiędzy Ukraińska Powstańcza Armia Ludowe."— Zapis prezentacji:

1 " W mniejszości siła"

2 2007 obchodzimy smutny jubileusz 60- lecia akcji "Wisła" Schyłek II wojny światowej Walki pomiędzy Ukraińska Powstańcza Armia Ludowe Wojsko Polskie zapobiec wysiedleniu ludności ukraińskiej do ZSRR chęć oderwania tego terenu od Polski i utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego Rzeź wołyńska - szereg ludobójczych akcji dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich, skierowanych przeciwko ludności polskiej i czeskiej zamieszkującej na Wołyniu wysiedlanie ludności ukraińskiej miało służyć zwalczeniu ukraińskiej partyzantki Przyczyny

3 Przesiedlenia 140 tysięcy osób Polesie, Roztocze, Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki i tzw. Ruś Szlachtowską.

4 Ludność została przesiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski (na tzw. Ziemie Odzyskane), część z tych osób przybyła do Wałcza W 2007 r. w przededniu 60 rocznicy wysiedleń Prezydent Polski Lech Kaczyński i Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko we wspólnym oświadczeniu potępili Akcję "Wisła" i stwierdzili, że była ona sprzeczna z podstawowymi prawami człowieka”, a jej winowajcą był „totalitarny reżim komunistyczny”. Podobnej deklaracji należałoby obecnie oczekiwać w stosunku do rzezi wołyńskiej, podobnie jak prezydenci obu państw zrobili to w Pawłokomie. Pierwszy i ostatni transport 29 kwietnia 1947 r 8 sierpnia 1947 r i później były dodatkowe wysiedlenia

5 Parafia w Wałczu W 1947 r. w czasie Akcji Wisła na teren dawnego woj. koszalińskiego deportowano 31 tys. Ukraińców. Na terenie powiatu wałeckiego znalazły się 2734 osoby narodowości ukraińskiej, co stanowiło 6% jego mieszkańców. Pierwszą Mszę Świętą dla greko-katolików odprawił w Wałczu ks. Teodor Markiv. To ważne wydarzenie miało miejsce 21 czerwca 1959 r ks. Jarosław Hrebeniak ks. Bogdan Hałuszka. ks. Arkadiusz Trochanowski

6 Parafia w Wałczu Życie wspólnoty wiernych skupia się zawsze w świątyni i na sprawach z nią związanymi. Świadectwem tego był obchodzony 25 września 1994 r. jubileusz 35-lecia wałeckiej parafii. W 1994r. ordynariusz diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej ks. bp. Czesław Domin przekazał świątynię w użytkowanie grekokatolikom.

7 Parafia w Wałczu działalność duszpasterska katechizacja dzieci i młodzieży Zespół folklorystyczny – Czeremcha nauka języka ukraińskiego zjazdy kobiet organizowanych przez eparchię wrocławsko – gdańską zjazdy dla młodzieży grecko-katolickiej organizowanych w Białym Borze udział dzieci w Festiwalu Twórczości Sakralnej oraz w Festiwalu Ukraińska bajka

8 "Spotkania z kulturą ukraińską" Ukraiński Dziecięcy Zespół Pieśni Tańca "Wesełka" Ukraiński Zespół Śpiewaczy Czeremcha z Wałcza ałcz "Kurier Szczeciński" z 15.11.2005r. Śpiewający seniorzy. Siedem godzin trwały prezentacje dorobku artystycznego amatorów. Tytuł laureata przyznano zespołowi śpiewaczemu "Czeremcha" (Wałcz),

9 "Spotkania z kulturą ukraińską" CZEREMCHA występuje na różnych uroczystościach okolicznościowych, bierze udział w Przeglądach i Festiwalach na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz w przeglądach ogólnopolskich. Kierownikiem zespołu jest pani Marianna Balcerek. Zespół folklorystyczny CZEREMCHA powstał w lutym 2002 r. i obecnie działa przy Wałeckim Centrum Kultury. W swoim repertuarze ma pieśni ukraińskie i łemkowskie.

10 Wieczór ukraiński Koncert poświęcony Tarasowi Szewczence

11 Niedziela WielkanocnaNabożeństwo ekumeniczne Rekolekcje parafialnePoświęcenie pokarmów

12 Letnia wycieczka na UkrainęBoże Narodzenie 2008 Wyjazd do Lublińca

13 Ankieta Co wiedzą Wałczanie o mniejszości ukraińskiej?

14

15 Zwierzchnikiem ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej w Polsce jest abp Jan Martyniak Ukraińska Cerkiew greckokatolicka w Polsce

16 GreckokatolickaRzymskokatolicka Nie ma celibatuJest celibat Obrządek wschodniObrządek zachodni Świątynia nazywa się cerkiewŚwiątynia nazywa kościół Posługują się kalendarzem juliańskimPosługują się kalendarzem gregoriańskim Wszystkie święta ruchomeRuchome niektóre święta Obrządek w języku ukraińskimObrządek w języku polskim Msza trwa ~1.5hMsza trwa ~45min Różnice między religią greckokatolicką, a rzymskokatolicką

17 7 sakramentów, Uznają zwierzchnictwo papieża, Obchodzą takie same święta, Wierzą w Trójcę Świętą, Niedziela to „dzień święty”, Piątkowy post, Uznają 10 przykazań. Podobieństwa między religią greckokatolicką, a rzymskokatolicką

18 Sobór św. Jura we Lwowie

19 Cerkiew w Kotani Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana Zbudowana prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. Cerkiew w Nowicy Cerkiew pw. św. Paraskewi Zbudowana w 1843 r Cerkiew w Kwiatoniu Cerkiew grekokatolicka pw. św. Paraskewi. Zbudowana w 1700 r. wieża dobudowana w 1743 r.

20 Ще не вмерла Українa Ще не вмерла Українa ні слава, ні воля, Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє. Душу, тіло... А завзяття, праця щира свого ще докаже, Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, За Карпати відоб'ється, згомонить степами, України слава стане помiж народами. Душу, тіло... Nie umarła jeszcze Ukraina Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność, Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los. Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu, Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju. Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności, Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu. Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu, Panować w domu ojców nie damy nikomu. Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje, W naszej Ukrainie dola się odmieni. Duszę, ciało... Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą I wolności pieśń huczna po kraju się rozleje, Za Karpaty się odbije i po stepach zagrzmi, Chwała Ukrainy stanie między narodami. Duszę, ciało...

21


Pobierz ppt "" W mniejszości siła". 2007 obchodzimy smutny jubileusz 60- lecia akcji "Wisła" Schyłek II wojny światowej Walki pomiędzy Ukraińska Powstańcza Armia Ludowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google