Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie programu Ilwis jako narzędzia GIS do uproszczonego wyznaczania stref zagrożenia powodziowego Magdalena Kot geodezja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie programu Ilwis jako narzędzia GIS do uproszczonego wyznaczania stref zagrożenia powodziowego Magdalena Kot geodezja."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie programu Ilwis jako narzędzia GIS do uproszczonego wyznaczania stref zagrożenia powodziowego Magdalena Kot geodezja i kartografia dr inż. Tomasz Pirowski

2 Cel i zakres pracy Celem i zakresem pracy jest wykazanie możliwości wykorzystania programu Ilwis w celu wyznaczenia stref objętych zagrożeniem powodziowym na przykładzie fragmentu biegu górnego rzeki Rab y za pomocą analiz przestrzennych. 2

3 Obszar analiz – zlewnia rzeki Raby powyżej zbiornika dobczyckiego

4 Zestaw danych Dane wejściowe Mapa pokrycia terenu Numeryczny Model Terenu Mapa zlewni cząstkowych 4

5 Etapy pracy 1.Przegląd literaturowy. 2.Przyjęcie sposobu postępowania. 3.Analiza dostępnych danych i ich jakości. 4.Poprawa sieci rzecznej. 5.Korekta wysokości NMT celem redukcji spadku rzeki. 6.Wyznaczenie stref zalewowych. 7.Analiza potencjalnych zniszczeń. 8.Uwagi i wnioski. 5

6 Przygotowanie schematu postępowania 6

7 Wektoryzacja sieci rzecznej w obszarze zlewni Wektoryzacja i rasteryzacja Sieć rzeczna ograniczona do zakresu zlewni Sieć rzeczna zwektoryzowana i rasteryzowana

8 Naniesienie wysokości na sieć rzeczną NMT Zwektoryzowana sieć rzeczna Sieć rzeczna z naniesioną wysokością 8

9 Korekta Numerycznego Modelu Terenu Sieć rzeczna z naniesioną wysokością Sieć rzeczna podzielona na odcinki Przypisane wartości liczbowe sieci rzecznej Skorygowany Numeryczny Model Terenu 9

10 Wygenerowanie stref zalewowych Strefa zalewowa – 1mStrefa zalewowa – 5mStrefa zalewowa – 10m 10

11 Mapa z wygenerowanymi strefami zalewowymi 11

12 Obszary z mapy pokrycia terenu w strefach zalewowych Strefa zalania – 1m Strefa zalania – 5m Strefa zalania – 10m 12

13 Mapa wyodrębnionego z pokrycia terenu obszaru znajdującego się w strefie zalania – 1m 13

14 Analiza stref objętych potencjalnym zagrożeniem 14

15 Analiza stref objętych potencjalnym zagrożeniem 15

16 Analiza stref objętych potencjalnym zagrożeniem 16

17 Analiza stref objętych potencjalnym zagrożeniem 17

18 Wnioski poprawność analiz zależy od prawidłowej redukcji spadku koryta rzeki i korekty NMT niezbędne sprawdzenie jakości danych wejściowych lepsze modelowanie zakładałoby posiadanie dokładniejszego NMT oraz analizę dynamiki fali powodziowej uwzględnienie zlewni dopływów pozwoliłoby na obliczenie powierzchni obszarów zagrożonych oraz strat dla poszczególnych rzek i jej dopływów 18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie programu Ilwis jako narzędzia GIS do uproszczonego wyznaczania stref zagrożenia powodziowego Magdalena Kot geodezja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google