Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz. PRAWO KOALICJI – ZAKRES PODMIOTOWY USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz. PRAWO KOALICJI – ZAKRES PODMIOTOWY USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych."— Zapis prezentacji:

1 SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz

2 PRAWO KOALICJI – ZAKRES PODMIOTOWY USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

3 Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją LUDZI PRACY, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

4 LUDZIE PRACY?

5 PRAWO KOALICJI 1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA MAJĄ…

6 PRAWO KOALICJI 1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA ZZ 2/PRAWO PRZYSTĘPOWANIA DO ZZ MAJĄ…

7 PRAWO KOALICJI 1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO ZZ 2/PRAWO PRZYSTĘPOWANIA DO ZZ 3/PRAWO UTRZYMANIA PRZYNALEŻNOŚCI W ZZ MAJĄ…

8 PRAWO KOALICJI WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

9 PRAWO KOALICJI – WYŁĄCZENIA

10 PRAWO KOALICJI – ORGANICZENIA

11 WYROK TK Z CZERWCA 2015 r. K 1/13

12 Przepis art. 2 ust 1 ustawy o związkach zawodowych w zakresie w jakim ogranicza prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom nie wymienionym w nim ale wykonującym prace zarobkową jest niezgodny z art. 59 ust 1 w zw. z art. 12 Konstytucji RP… !!!

13 Pojęcie konstytucyjne pracownika: Każda osoba, która :  wykonuje pracę zarobkową  pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem na rzecz którego świadczy pracę  ma takie interesy związane z wykonywaną pracą które mogą być reprezentowane zbiorowo

14 Pojęcie konstytucyjne pracownika:  Nie ma znaczenia czy zatrudniony jest w ramach stosunku pracy czy innego stosunku prawnego A WIĘC OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWACH CYWILOPRAWNYCH TAKŻE MAJĄ KORZYTSAĆ Z PRAWA KOALICJI!

15 TWORZENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

16 UCHWAŁA O UTWORZNIE ZZ STATUT I KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI REJESTRACJA W KRS

17 AKCEPTACJA OSOBOWOŚC PRAWNA ODMOWA KOREKTA STATUTU UPŁYW TERMINU KOREKTY REJESTRACJA ODDALENIE WNIOSKU

18 UPRAWNIENIA ZZ poziom krajowy i UE poziom zakładowy uprawnienia działaczy zz konsultacyjne/współdecyzyjne/kontrolne

19 Uprawnienia zz – poziom zakładowy Art. 25 1. 1. Uprawniona zakładowa organizacja związkowa

20 Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących: 1) pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej zoz

21 Albo 2) funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

22  Obowiązek przedstawiania co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków „kwalifikowanych, o których mowa w tym przepisie.

23 UPRAWNIENIA ZOZ Art. 26 – 30 ustawy o związkach zawodowych

24 UPRAWNIENIA DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH zwolnienia od pracy - doraźne - na czas pełnienia funkcji urlop bezpłatny ochrona trwałości stosunku pracy


Pobierz ppt "SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz. PRAWO KOALICJI – ZAKRES PODMIOTOWY USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google