Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach. Źródła bibliometryczne 2  Źródła bibliometryczne dostarczające informacji o cytowaniach:  baza publikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach. Źródła bibliometryczne 2  Źródła bibliometryczne dostarczające informacji o cytowaniach:  baza publikacji."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach

2 Źródła bibliometryczne 2  Źródła bibliometryczne dostarczające informacji o cytowaniach:  baza publikacji i cytowań Web of Science (WoS) na platformie ISI Web of Knowledge  baza publikacji i cytowań SCOPUS ( informacje o cytowaniach dostępne są od 1996 roku )  program „Publish or Perish”  usługa Google Scholar Citations

3 3  Dzięki ogólnokrajowej licencji akademickiej użytkownicy mogą za pomocą tej platformy przeszukiwać jednocześnie bazy: WoS oraz Medline Platforma WoK  WoK – Web of Knowledge to platforma, na której udostępniane są różne bazy danych  Mają również dostęp do Journal Citation Reports, który posiada osobny interfejs wyszukiwawczy – szerzej na ten temat w oddzielnej prezentacji

4 4 Web of Science – na platformie WoK  Web of Science to baza bibliograficzno-abstraktowa, która umożliwia przeszukiwanie ponad 12 000 czasopism i m ateriałów pokonferecyjnych z ponad 120 tys. konferencji naukowych w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych  Czasopisma w Web of Science podział geograficzny (dane z 2011r.):  oznacza to, że zawartość poszczególnych numerów i roczników indeksowanych czasopism jest dostępna w bazie  WoS indeksuje czasopisma pochodzące z Master Journal List (tzw. listy filadelfijskiej)

5 5 Web of Science – na platformie WoK  WoS obejmuje 4 indeksy cytowań:  WoS dostarcza także informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji czyli wykazuje kto i jak często cytował daną pracę w literaturze światowej

6 Web of Science - cytowania 6 opcja Search - wyszukiwanie podstawowe w zbiorze publikacji, które ukazały się w czasopismach rejestrowanych przez Thomson Reuters (z listy filadelfijskiej) wraz z informacją ile razy dany dokument był cytowany opcja Cited Reference Search (przeszukiwanie cytowanych materiałów bibliograficznych) wyszukiwanie w zbiorze publikacji z bibliografii załącznikowych dokumentów indeksowanych przez WoS Szukając liczby cytowań danego autora możesz otrzymać różne wyniki wyszukiwania w zależności od wybranej opcji

7 Web of Science 7 opcja Search - wyszukiwanie podstawowe w zbiorze publikacji, które ukazały się w czasopismach rejestrowanych przez bazy Thomson Reuters (z listy filadelfijskiej) wraz z informacją ile razy dany dokument był cytowany Rejestracja czasopisma przez WoS oznacza, indeksowanie pełnej zawartości poszczególnych numerów i roczników danego tytułu. Opis artykułu będzie zawierał takie dane jak: autorzy, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, słowa kluczowe, abstrakt, adresy, DOI, bibliografia załącznikowa oraz liczba cytowań Jeżeli w trakcie wprowadzania artykułu do bazy okaże się, że bibliografia załącznikowa w tym artykule zawiera publikację z czasopisma, które również jest rejestrowane przez WoS, to zostanie ona automatycznie powiązana i w jej opisie pojawią się pełne dane, których z oczywistych względów nie ma w bibliografii załącznikowej publikacji oryginalnej

8 8 Web of Science Przykład 1. Sprawdzimy czy praca - Jankowski, S.; Lozowski, A.; Zurada, J.M.; "Complex-valued multistate neural associative memory," Neural Networks, IEEE Transactions on, vol.7, no.6, pp.1491-1496, Nov 1996 – jest indeksowana w bazie WoS, jeżeli tak to czy jest cytowana i ile razy jankowski s lozowski a

9 9 Czasopismo IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems jest indeksowane w WoS. Oznacza to, że otrzymasz pełne informacje o poszukiwanym artykule wraz z abstraktem, słowami kluczowymi, adresem autora, DOI i przede wszystkim liczbą cytowań W tym widoku rekordu proszę zwrócić uwagę na następujące pola: Web of Science Link do listy 114 publikacji, które cytują ten artykuł

10 10 Link do widoku pełnego opisu rekordu Web of Science Link do listy publikacji z bibliografii załącznikowej (prace cytowane przez autora tego artykułu) Na przykładzie widocznej bibliografii załącznikowej zostanie omówiona jeszcze jedną kwestia, istotna w zrozumieniu funkcjonowania bazy Web of Science

11 11  Proszę zwrócić uwagę na zapis poszczególnych pozycji w bibliografii załącznikowej omawianego artykułu  Jeżeli w bibliografii znalezionego dokumentu znajdzie się artykuł z czasopisma, którego zawartość jest rejestrowana przez WoS to będzie możliwość obejrzenia pełnego opisu takiego artykułu wraz z abstraktem, słowami kluczowymi, bibliografią załącznikową + liczba cytowań itd. (poz. 11 i 12). Są to dane znacznie szersze od tych, które umieścił autor tej pracy w swojej bibliografii Web of Science

12 Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej12  Jeżeli publikacja z bibliografii załącznikowej nie jest indeksowana w WoS to jej opis bibliograficzny będzie zawierał bardzo skrócone dane, bez możliwości obejrzenia pełnego opisu tej pracy – brak linku - (poz. 13 i 14) + liczba cytowań Web of Science

13 13  Reasumując WoS indeksuje zawartość artykułów ponad 12 tys. czasopism pochodzących z tzw. listy filadelfijskiej. Do bazy wprowadzane są także bibliografie załącznikowe indeksowanych artykułów  Jeżeli w trakcie wprowadzania do bazy okaże się, że taka bibliografia załącznikowa zawiera publikację, która pochodzi z czasopisma rejestrowanego przez WoS, będzie można ją zobaczyć klikając na tytuł tej publikacji Web of Science widok tej samej bibliografii w artykule w bazie WoS Bibliografia pochodząca z oryginalnego artykułu

14 14  Jeżeli autor artykułu powoływał się w bibliografii załącznikowej na artykuły z czasopism, książki, patenty – na publikacje, które nie są indeskowane w WoS, to ich opis będzie zawierał często bardzo skrócone dane, czasami z błędami w zapisie poczynionymi przez autora bibliografii (brak ich weryfikacji na etapie wprowadzania do WoS) Web of Science

15 15 Każda z pozycji w bibliografii załącznikowej posiada pole Times Cited z informacją o liczbie cytowań, ale cytowania tych prac zostały znalezione przy okazji szukania zupełnie innej publikacji. Oglądamy je na widoku Cited References (bibliografii załącznikowej) poszukiwanego wcześniej artykułu Web of Science Fragment bibliografii załącznikowej artykułu indeksowanego w WoS

16 16 Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną. Poszukamy publikacji 7 i 4 z bibliografii załącznikowej, traktując je teraz jako prace wyjściowe Web of Science Fragment bibliografii załącznikowej artykułu indeksowanego w WoS

17 17 Przykład 2. HOPFIELD, J.J. 1982, "Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America-Biological Sciences, vol. 79, no. 8, pp. 2554-2558. Web of Science Fragment bibliografii załącznikowej artykułu indeksowanego w WoS

18 18 Web of Science hopfield jj 1982 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America- Biological Sciences wraz zawartymi w nim artykułami jest indeksowany przez WoS

19 19 Przykład 3. Feller, W. (1960). An Introduction to Probability Theory and Its Application. II. Wiley, New York Web of Science Fragment bibliografii załącznikowej artykułu indeksowanego w WoS

20 20 feller w 1960 Praca Fellera W. nie jest indeksowana przez WoS i dlatego nie znaleziono jej przez opcję Search Web of Science

21 21 Przykład 4. Te same wyszukiwania zrobimy przez opcję Cited Reference Search Feller, W. (1960). An Introduction to Probability Theory and Its Application. II. Wiley, New York – brak w Search HOPFIELD, J.J. 1982, "Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America-Biological Sciences, vol. 79, no. 8, pp. 2554-2558 – znaleziono w Search Web of Science hopfield jj 1982

22 22  W opcji Cited Reference Search przeglądamy bibliografie załącznikowe artykułów pochodzących z dokumentów indeksowanych przez WoS Web of Science – Podsumowanie  Obie prace pochodzą z bibliografii załącznikowej co najmniej jednej z prac (Przykład 1). Stąd widoczne są w opcji Cited Reference Search  Zawartość serii, w której ukazał się artykuł Hopfielda jest równocześnie indeksowana przez WoS. Dlatego tę pozycję można znaleźć szukając zarówno przez Search jak i Cited Reference Search

23 23 Web of Science – Podsumowanie  W opcji Cited Reference Search każda znaleziona publikacja będzie miała co najmniej jedno cytowanie (wszystkie pochodzą z bibliografii załącznikowych czyli były przez kogoś cytowane)  W opcji Search nie każdy znaleziony artykuł będzie miał cytowanie

24 24 Web of Science – Podsumowanie  W Cited Reference Search dokumenty z bibliografii załącznikowych, które są równocześnie indeksowane przez WoS, mają odsyłacze do pełnego opisu bibliograficznego i abstraktu. Te prace będą również widoczne w opcji Search  Przy publikacjach z bibliografii załącznikowych, nieindeksowanych (przeglądanych) w WoS nie będzie dostępu do pełnego opisu bibliograficznego. Będą to bardzo skrócone dane, czasami niepełne lub z błędami, w takiej formie, w jakiej zostały zapisane w bibliografii przez autora

25 25  Liczba „Citing Articles” odzwierciedla cytowania ze wszystkich lat edycji Web of Science  W opcji Cited Reference Search jest możliwość znalezienia cytowań różnych typów dokumentów, np. książek, patentów, dokumentów rządowych, raportów itd., czyli tego wszystkiego co zawarte jest w bibliografii załącznikowej, pod jednym warunkiem, że ta bibliografia pochodzi z artykułu indeksowanego przez WoS Web of Science – Podsumowanie

26 26  Automatyczne generowanie raportu cytowań - Create Citation Report  jest to funkcja, która występuje wyłącznie w opcji Search Web of Science 26 Raporty cytowań mogą dostarczyć użytecznych mierników produktywności i wydajności dotyczących zestawu wyników liczba publikacji na rok liczba cytowań na rok H-index (N rekordów z przynajmniej N cytowaniami) całkowita liczba cytowań dla wszystkich dokumentów średnia liczba cytowań liczba artykułów cytujących bez autocytowań Raporty cytowań mogą dostarczyć użytecznych mierników produktywności i wydajności dotyczących zestawu wyników liczba publikacji na rok liczba cytowań na rok H-index (N rekordów z przynajmniej N cytowaniami) całkowita liczba cytowań dla wszystkich dokumentów średnia liczba cytowań liczba artykułów cytujących bez autocytowań ≤ H-index tworzy się poprzez: 1. uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań 2. wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej H-index tworzy się poprzez: 1. uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań 2. wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej H-index=3

27 27  SciVerse Scopus - bibliograficzna baza abstraktów i cytowań recenzowanej literatury naukowej, wyposażona w narzędzia bibliometryczne do śledzenia, analizowania i wizualizacji badan naukowych  Baza zawiera ponad 20 tys. tytułów czasopism (w tym 1,900 czasopism Open Access) ponad 5 tys. wydawców z całego świata SCOPUS

28 SCOPUS - cytowania 28 Służy do generowania przeglądu cytowań artykułów (w formie tabeli) i liczby cytowań – rok po roku, począwszy od 1996 r. To narzędzie pozwala ocenić trendy cytowań poszczególnych artykułów Służy do generowania przeglądu cytowań artykułów (w formie tabeli) i liczby cytowań – rok po roku, począwszy od 1996 r. To narzędzie pozwala ocenić trendy cytowań poszczególnych artykułów

29 SCOPUS 29 Możliwość zawężenia cytowań do poszczególnych lat Możliwość wykluczenia autocytowań

30 h Index(3) SCOPUS 30 Wykresy Documents (opublikowane artykuły), h Graph (wykres h) i Citations (cytowania) umożliwiają przegląd historii publikacji autora, graficzną prezentację indeksu Hirsha i poziomu aktywności pod względem cytowań w czasie, co jest pomocne przy głębszej ocenie dorobku naukowego

31 SCOPUS 31 Domyślnie indeks h jest obliczany w bazie Scopus na podstawie dokumentów autora opublikowanych od roku 1996 do chwili obecnej. Można dowolnie zmienić zakres lat, byleby początkowa data analizowanego okresu była ≥1996 Domyślnie indeks h jest obliczany w bazie Scopus na podstawie dokumentów autora opublikowanych od roku 1996 do chwili obecnej. Można dowolnie zmienić zakres lat, byleby początkowa data analizowanego okresu była ≥1996 Wykres h przedstawia indeks h w punkcie przecięcia linii h (h-line) i krzywej obrazującej liczbę cytowań każdego artykułu h Index(3)

32 32 SCOPUS  W bazie Scopus można również porównać i ocenić czasopismo (z różnych perspektyw) korzystając z opcji Journal Analyzer – Analizowanie czasopism  Stosowane wskaźniki:  wskaznik SJR (SCImago Journal Rank) – wykorzystując algorytm podobny do Google PageRank, określa wagi cytowań w oparciu o jakość czasopism cytujących i umożliwia porównywanie cytowań z różnych dziedzin  wskaznik SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – umożliwia porównywanie czasopism z różnych dziedzinach uwzględniając fakt, że cytowalność artykułów w różnych dyscyplinach jest różna  Citations [cytowania] – całkowita liczba cytowań czasopisma w ciągu roku  Documents [dokumenty] – całkowita liczba artykułów opublikowanych w czasopiśmie w ciągu roku  Percentage Not Cited [procent niecytowanych] – wyrażona w procentach ilość artykułów opublikowanych w ciągu roku, które nie były ani razu cytowane  Percentage Reviews [procent artykułów przeglądowych] – wyrażona w procentach ilość artykułów, które mieszczą się w kategorii artykułów o charakterze przeglądowym

33 Publish or Perish 33  Nakładka na Google Scholar stworzona przez Anne-Wil Harzing  Wymagana instalacja programu na komputerze

34 Google Scholar Citations 34  Usługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar  Umożliwia śledzenie cytowalności swoich prac  Wymagane jest utworzenie profilu autora, a następnie jego tzw. „upowszechnienie” 73 publikacje


Pobierz ppt "Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach. Źródła bibliometryczne 2  Źródła bibliometryczne dostarczające informacji o cytowaniach:  baza publikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google