Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy

2 Science Citation Index – Expanded  baza bibliograficzno-abstraktowa  narzędzie do analizy cytowań

3 Platforma Web of Knowledge * wspólna platforma Web of Knowledge (WoK) = nowsza, „zielona” wersja (zob. slajdy poniżej) obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne (=indeksy cytowań): - Science Citation Index Expanded (SCI-Ex lub SCIE) - Social Science Citation Index (SSCI) - Art & Humanities Citation Index (AHCI) - Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) - Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) - bazy chemiczne: Index Chemicus oraz Current Chemical Reactions - pochodne bazy bibliometryczne: Journal Citation Report (JCR) = ranking cytowalności czasopism Essential Science Indicators (ESI) = rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów * indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI, Conference Proceedings oraz bazy chemiczne określane są wspólnie jako system Web of Science (WoS) = część WoK; indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska)Master Journal List * każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł; specjalny tryb przeszukiwania bazy "cited reference searching" pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora

4 Dostęp do SCI ze strony www Biblioteki PK

5 starsza wersja platforma Web of Science nowa wersja platforma Web of Knowledge UWAGA! Dwie możliwości wejścia do bazy SCI

6 starsza wersja bazy

7 nowa wersja bazy

8 Science Citation Index - Expanded – informacje ogólne  multidyscyplinarna baza bibliograficzno-abstraktowa  producent: Thomson Reuters  zawartość: opisy bibliograficzne dokumentów wraz z abstraktami i informacjami o cytowaniach z ok. 6650 czasopism naukowych (ponad 150 dziedzin naukowych)  zasięg chronologiczny: od 1996 r. ... (retrospektywnie od 1900 r.)  zakres tematyczny m.in. to: nauki ścisłe: matematyka, fizyka, chemia, astronomia, informatyka nauki biologiczne: biologia ogólna, zoologia, biotechnologia, biochemia, ekologia nauki politechniczne: technologia, materiałoznawstwo nauki o ziemi: geografia, geologia, meteorologia etc. aktualizacja: raz w tygodniu; 19 tys. nowych rekordów Polska, dostęp: za pośrednictwem serwera posadowionego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) Biblioteka PK – dostęp do SCIE (subskrybcja/rok + dostęp archiwalny od 1996 r.)

9 Dwie wzajemnie powiązane podbazy Science Citation Index 1. (General/Full) Search = baza publikacji, wyszukiwanie podstawowe; zawiera informacje dotyczące publikacji, które ukazały się w czasopismach „rozpisywanych” przez bazę; rekord zawiera: tytuł, nazwiska autorów, tytuł czasopisma, afiliację autorów, nazwę wydawnictwa, typ dokumentu, język oryginału, ISSN i numer IDS (numer artykułu potrzebny do zamówienia jego kopii w ISI); zawiera również autorskie abstrakty, słowa kluczowe, oraz KeyWords Plus (słowa lub wyrażenia najczęściej powtarzające się w tytułach cytowanych publikacji)  2. Cited Referance Search = baza cytowań; wyszukiwanie prac cytowanych; możliwość wyszukiwania cytowań po dołączanych do głównych opisów publikacji (General/Full Search) bibliografii załącznikowych (References)

10 1. Wyszukiwanie cytowań poprzez (General/Full) Search

11 kryteria wyszukiwania indeksy zawężanie wyszukiwania do roku publikacji SEARCH nazwisko autora, dla którego chcemy wyszukać cytowania; można również wyszukiwać cytowania dla tytułu artykułu Konieczna zmina kryterium wyszukiwania w przypadku wyszukiwania cytowań: - dla konkretnego tytułu artykułu, - dla pojedynczego autora

12 Zawężanie wyników wyszukiwania skrócony opis dokumentu Zawężanie wyników wyszukiwania kolejno do: tematyki, typu dokumentu, autorów, źródła publikującego tekst, roku, afiliacji autora, języka, kraju Kliknięcie w liczbę cytowań wyświetli listę pozycji cytujących ten artykuł

13 pełny opis dokumentu Cytowania = kliknięcie w liczbę cytowań rozwija listę artykułów cytujących ten artykuł (zob. następny slajd) możliwość utworzenia alertu do konkretnego artykułu, po wcześniejszej rejestracji na platformie WoK Bibliografia załącznikowa

14 cytowania dla tego artykułu to wykaz 12 pozycji wyświetlony poniżej

15 Automatyczne generowanie raportu cytowań = w SEARCH wpisujemy nazwisko autora i po otrzymaniu rezultatu wyników wystarczy kliknąć Create Citation Report

16 Graficzne i tabelaryczne ujęcie cytowań Wygenerowany automatycznie raport cytowań (1) możliwość wykluczenia autocytowań

17 wyniki do 1996 r. możliwość rozwinięcia wyników dla poprzednich lat Tabela cytowań – cd. Wygenerowany automatycznie raport cytowań (2) średnia cytowań dla danego artykułu na rok

18 2. Wyszukiwanie cytowań poprzez Cited Reference Search

19 wyszukiwanie cytowań po bibliografii załącznikowej (równocześnie wyszukiwana jest podbaza SEARCH) CITED REFERENCE SEARCH wykaz skrótów czasopism stosowanych w bazie

20 dokument jest w bazie głównej (SEARCH) opisy dołączone jako bibliografia załącznikowa do artykułów indeksowanych w SCI =REFERENCES

21 REFERENCES bibliografia załącznikowa 1 krok: należy wejść do pełnego opisu dok.; 2 krok: poprzez REFERENCES otrzymujemy wykaz bibliografii załącznikowej dla danego dok.

22 Sposoby wykorzystania cytowań 1.wyszukiwanie publikacji (aspekt praktyczny) 2.wykorzystanie danych dotyczących cytowań do określenia jakości: - publikacji (artykułu, czasopisma, mat. konferencyjnych) - pojedynczego uczonego (grupy uczonych) - naukowego statusu państwa 3. wykorzystanie cytowań do określenia struktury dyscypliny lub nauki w ogóle i jej tendencji rozwojowych

23 Dodatkowe informacje:  Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 31-155 Kraków, tel. (0-12) 628-29-67 e-mail: oin@biblos.pk.edu.pl oin@biblos.pk.edu.pl


Pobierz ppt "Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google