Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium magisterskie/licencjackie dr Renata Karkowska Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki (wpisać proponowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium magisterskie/licencjackie dr Renata Karkowska Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki (wpisać proponowany."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium magisterskie/licencjackie dr Renata Karkowska Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki (wpisać proponowany tytuł pracy) Imię i nazwisko (studenta) Nr. indeksu Rodzaj studiów Strony konspektu powinny zostać ponumerowane

2 Plan konspektu 1. Uzasadnienie tematu pracy 2. Cele pracy i problemy (pytania) badawcze pracy 3. Hipotezy 4. Ramowy układ pracy 5. Informacja o źródłach danych i metodach badawczych 6. Podstawowe pozycje literaturowe

3 Uzasadnienie tematu pracy Należy napisać jaki temat Pani (Pan) proponuje i dlaczego? Dlaczego jest to temat istotny? Jaki jest mój pomysł na pracę magisterską/licencjacką? Można napisać to w punktach używając równoważników zdań. Używamy wszędzie trybu bezosobowego. (np.. Autor zauważył..., Wydaje się zasadne...)

4 Cele pracy i problemy (pytania) badawcze Jakie cele stawia sobie w pracy jej Autorka (Autor)? 3 - 5 najważniejszych celów: poznawczych, metodologicznych, praktycznych itp. Jaki jest podstawowy problem (pytanie) pracy? Jakie są problemy (pytania) pomocnicze wynikające z problemu (pytania) podstawowego? Należy przedstawić logicznie uporządkowaną kolejność pytań. Nie więcej niż 5 problemów (pytań). Problemy (pytania) należy formułować w jasny i klarowny sposób używając prostego języka.

5 Hipotezy Hipotezy to prawdopodobne odpowiedzi na wcześniej przedstawione problemy (pytania) Hipoteza pozytywna - jeśli w wyniku przeprowadzonych studiów i badań są potwierdzone Hipoteza negatywna – jeśli jest odrzucona. Każdemu pytaniu (problemowi) powinna odpowiadać jena hipoteza. Hipotezy należy formułować w jasny i klarowny sposób używając prostego języka.

6 Układ pracy  Należy wypisać tytuły kolejnych rozdziałów wraz z podrozdziałami (jak najbardziej szczegółowy).  Układ pracy powinien być zgodny z przedstawioną koncepcją.  Praca powinna zawierać od 3 do 5 rozdziałów.  Rozdziały powinny mieć podobną objętość.  Pracę powinien poprzedzać wstęp (wprowadzenie).  Pracę powinny kończyć wnioski (podsumowanie).  Plan powinien zawierać na końcu bibliografię.

7 Informacja o źródłach danych i metodach badawczych  dokonać identyfikacji źródeł danych  wskazać potencjalne metody/techniki pozyskiwania danych: a/ raporty (Jakie?) b/ bazy danych (Jakie?) c/ ankieta kwestionariuszowa (z kim?, gdzie?) d/ inne? jakie?

8 Podstawowe pozycje literaturowe  Należy umieścić w konspekcie od 5 do 10 pozycji literaturowych w tym najnowszych (w pracy magisterskiej należy uwzględnić min. 20 pozycji również literaturę w j. angielskim) z pełnymi danymi bibliograficznymi w układzie:  Nazwisko i imię autora, rok wydania, pełny tytuł pracy (publikacji), wydawca, miejsce wydania, strony z których korzystamy (jeśli tylko wybrane), np. Karkowska R. (2015), Ryzyko systemowe. Charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków.  Literatura (bibliografia) przedstawiona w porządku alfabetycznym w rozbiciu na typy publikacji lub źródeł.


Pobierz ppt "Seminarium magisterskie/licencjackie dr Renata Karkowska Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki (wpisać proponowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google