Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 91-022 Łódź ul. Żubardzka 26 www: gim8.szkoly.lodz.pl www: gim8.szkoly.lodz.pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 91-022 Łódź ul. Żubardzka 26 www: gim8.szkoly.lodz.pl www: gim8.szkoly.lodz.pl"— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 91-022 Łódź ul. Żubardzka 26 www: gim8.szkoly.lodz.pl www: gim8.szkoly.lodz.pl E-mail: gim8@szkoly.lodz.pl E-mail: gim8@szkoly.lodz.pl Tel/fax: 42 612 24 20

3 Oferujemy klasy rozwijające zainteresowania:  z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: fizyki matematyki  z dziennikarstwa klasa z jęz. hiszpańskim (drugi język)  z języków obcych: klasa z dodatkową godziną j. angielskiego projekty międzynarodowe  sportowe: siatkówka, piłka siatkowa -plażowa  Proponujemy także klasę ogólną

4 Nasza Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z fizyką” autorstwa p. Rychtelskiego w kl. 3c, 2c i 1c. Klasy te są objęte patronatem Uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach doświadczalnych na terenie Instytutu Fizyki i Informatyki stosowanej UŁ UniwersytetuŁódzkiego.

5 W Naszej Szkole prowadzone jest Szkolne koło fizyczne - Fizykomania więcej informacji na stronie WWW koła http://kola.edufizyka.pl/8/ http://kola.edufizyka.pl/8/

6 Organizujemy warsztaty międzyszkolne dla szkół gimnazjalnych i podstawowych „Bawmy się fizyką”

7 W gimnazjum realizowane są następujące projekty: „Z kamerą przez Łódzkie” ocalić od zapomnienia „Z kamerą przez Łódzkie” ocalić od zapomnienia Nowe horyzonty edukacji filmowej Nowe horyzonty edukacji filmowej Matematyczne wędrówki po Łodzi Matematyczne wędrówki po Łodzi „Perełki Łodzi” – rajdy po Łodzi „Perełki Łodzi” – rajdy po Łodzi „Jestem fair” – dotyczy przeciwdziałania nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii „Jestem fair” – dotyczy przeciwdziałania nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii „” „ Życie z pasją – fotografia ”

8 1. Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół: Realizacja międzynarodowego projektu „WE ARE FUTURE. FUTURE IS US.” Współpraca międzynarodowa - Comenius W ramach wymiany tygodniowy pobyt dzieci u rodzin, zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Francji, poznanie jej systemu edukacji oraz rozwijanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach. 2. WYMIANA UCZNIOWSKA ze szkołą w MUZZILAC, FRANCJA

9 W naszym gimnazjum od 2001 roku realizowana jest wymiana polsko-niemiecka. Jeden raz w roku uczniowie ze szkoły partnerskiej Erich – Klausener Gymnasium z Adenau przyjeżdżają do Łodzi, a drugi raz nasi uczniowie jadą w ramach rewizyty do swoich partnerów do Niemiec. Naszym głównym celem jest motywowanie uczniów do nauki j. niemieckiego oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi szkołą a szkołą niemiecką.

10 W gimnazjum realizowane są następujące programy własne: Wychowania fizycznego Wychowania fizycznego Zajęć technicznych Zajęć technicznych Języka hiszpańskiego Języka hiszpańskiego Malujemy przy muzyce Malujemy przy muzyce Sztuka w życiu. Życie w sztuce. Sztuka w życiu. Życie w sztuce. „Z egzaminem humanistycznym na ty” „Z egzaminem humanistycznym na ty” Program na trzyletni okres kształcenia w klasie skupiającej dzieci o zainteresowaniach dziennikarskich Program na trzyletni okres kształcenia w klasie skupiającej dzieci o zainteresowaniach dziennikarskich Koło turystyczne Koło turystyczne Koło Języka Miganego Koło Języka Miganego

11 Program "Szkoły z klasą" opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady przygotowane zostały zadania.  Poinformujmy, jak oceniamy  Czy uczymy myśleć  Jak uczymy współpracy  Szkoła bez nałogów Nasza szkoła wzięła udział w wielu programach i projektach, w których uzyskała liczne certyfikaty i wyróżnienia.

12 Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie "Nauczyciel z klasą". W ramach realizowanego programu nauczyciele pracowali nad wykonaniem szeregu zadań zmierzających do zdobycia czterech "sprawności nauczyciela":  Nauczycielu odejdź od tablicy.  Nauczycielu, pracuj metodą projektów.  Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc się uczyć.  Uczeń też człowiek.

13 Nasze Gimnazjum brało udział w programie "Szkoła z klasą - Czytam, Myślę, Działam". Zadaniem szkół uczestniczących w programie było zrealizowanie zadań rozwijających u swoich uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem, twórczego, krytycznego, naukowego myślenia oraz obywatelskiego działanie w lokalnym środowisku.

14 W czerwcu 2007 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu społecznego – SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

15 „Ósemka” od dziesięciu lat może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych organizowanych przez OKE. Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, wyraziła swoje uznanie za pracę dydaktyczną kadry pedagogicznej naszego gimnazjum.

16 Średnie z egzaminów:

17  koła przedmiotowe - wszystkie przedmioty szkolne  koło fotograficzne  koło języka miganego  koło języka łacińskiego  chór  koło plastyczne  zespół taneczny  rajdy piesze  siatkówka dziewcząt i chłopców  koszykówka  piłka ręczna  Wolontariat Ponadto, na terenie szkoły odbywają się:  zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów,  zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia pozalekcyjne:

18 Podstawowe informacje dotyczące godzin pracy pedagoga: Poniedziałek 12 30 – 16 Wtorek 9 00 - 13 00 Środa 9 30 - 13 30 Czwartek 10 30 – 14 30 Piątek 8 00 - 12 00 Możliwość korzystania z obiadów – cena 6,50 zł - obiady dwudaniowe z kompotem - catering - wydawane w trakcie długiej przerwy o godz. 11 30

19 Ż YCIE SZKO Ł Y W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

20 Ś lubowanie KLAS pierwszych

21 Dzień patrona

22 Konkurs - ABC dobrego zachowania

23 Wróżby andrzejkowe

24 Bal gimnazjalny klas III

25 Halloween

26 Nasi siatkarze i …cheerleaderki

27 Wieczór przy ognisku

28 Wszystkie sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy naszemu gronu pedagogicznemu.

29 Motto naszej szkoły „Siebie samego doskonali ć nie zapomnij” T. Ko ś ciuszko


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 91-022 Łódź ul. Żubardzka 26 www: gim8.szkoly.lodz.pl www: gim8.szkoly.lodz.pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google