Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Kochanowski (1530-1584) Był jednym z najwybitniejszych poetów Był jednym z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Studiował polskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Kochanowski (1530-1584) Był jednym z najwybitniejszych poetów Był jednym z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Studiował polskich."— Zapis prezentacji:

1 Jan Kochanowski (1530-1584) Był jednym z najwybitniejszych poetów Był jednym z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Studiował polskich oraz europejskich. Studiował na Akademii Krakowskiej. Odbył wiele na Akademii Krakowskiej. Odbył wiele podróży, m.in. do Włoch, Francji, podróży, m.in. do Włoch, Francji, Królewca. Po powrocie został Królewca. Po powrocie został dworzaninem i sekretarzem króla dworzaninem i sekretarzem króla Zygmunta II Augusta, a po jego śmierci zamieszkał w Czarnolesie. Wiódł tam spokojne, szczęśliwe życie, które zakłóciła śmierć jego ukochanej córki – Urszulki. Zygmunta II Augusta, a po jego śmierci zamieszkał w Czarnolesie. Wiódł tam spokojne, szczęśliwe życie, które zakłóciła śmierć jego ukochanej córki – Urszulki. Wybrana twórczość: Fraszki (np.: Do doktora, Na dom w czarnoleskie, O żywocie ludzkim, Na zdrowie), Pieśni, Treny; Odprawa posłów greckich Wybrana twórczość: Fraszki (np.: Do doktora, Na dom w czarnoleskie, O żywocie ludzkim, Na zdrowie), Pieśni, Treny; Odprawa posłów greckich

2 Mikołaj Rej (1505-1569) Pochodził z Nagłowic. Mimo że nie Pochodził z Nagłowic. Mimo że nie zdobył uniwersyteckiego wykształcenia, zdobył uniwersyteckiego wykształcenia, miał rozległą wiedzę – był miał rozległą wiedzę – był samoukiem. Jest uważany za ojca samoukiem. Jest uważany za ojca piśmiennictwa polskiego. piśmiennictwa polskiego. Wybrana twórczość: Krótka rozprawa między trzema osobami…, Żywot człowieka poczciwego

3 Ignacy Krasicki (1735-1801) Był biskupem i poetą – jednym z najwybitniejszych bajkopisarzy polskich. To autor pierwszych w dziejach naszego narodu powieści. Był biskupem i poetą – jednym z najwybitniejszych bajkopisarzy polskich. To autor pierwszych w dziejach naszego narodu powieści. Wybrana twórczość: Wybrana twórczość: Hymn do miłości ojczyzny, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Bajki (np.: Przyjaciele, Wół i mrówki, Słowik i szczygieł) Hymn do miłości ojczyzny, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Bajki (np.: Przyjaciele, Wół i mrówki, Słowik i szczygieł)

4 Adam Mickiewicz (1798-1855) Jeden z najwybitniejszych poetów Jeden z najwybitniejszych poetów polskich. Wieszcz narodowy. polskich. Wieszcz narodowy. Tworzył w okresie romantyzmu. Tworzył w okresie romantyzmu. Po studiach pracował jako nauczyciel. Po studiach pracował jako nauczyciel. Oskarżony o udział w tajnych Oskarżony o udział w tajnych organizacjach został aresztowany i zesłany w głąb organizacjach został aresztowany i zesłany w głąb Rosji. Rosji. Wybrana twórczość: Wybrana twórczość: Pan Tadeusz, Dziady, Konrad Wallenrod, Ballady i romanse Pan Tadeusz, Dziady, Konrad Wallenrod, Ballady i romanse

5 Juliusz Słowacki (1809-1849) Był poetą i dramatopisarzem. Miał Był poetą i dramatopisarzem. Miał staranne wykształcenie – staranne wykształcenie – studiował prawo. Po powstaniu studiował prawo. Po powstaniu listopadowym udał się na listopadowym udał się na emigrację. Osiadł w Paryżu. emigrację. Osiadł w Paryżu. Odbył wiele podróży m.in. do Odbył wiele podróży m.in. do Włoch, Grecji, Egiptu, Palestyny. Jego prochy zostały Włoch, Grecji, Egiptu, Palestyny. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w krypcie na Wawelu. sprowadzone do Polski i złożone w krypcie na Wawelu. Wybrana twórczość: Balladyna, Kordian, Beniowski, Testament mój

6 Henryk Sienkiewicz (1846-1916) Pracował jako dziennikarz. Pracował jako dziennikarz. Wiele podróżował. Odwiedził Wiele podróżował. Odwiedził m.in.: Amerykę Północną, m.in.: Amerykę Północną, Ateny, Rzym, Hiszpanię. Ateny, Rzym, Hiszpanię. W czasie podróży pisał powieści W czasie podróży pisał powieści i nowele, które potem drukował w czasopismach. i nowele, które potem drukował w czasopismach. Wybrana twórczość: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy, Quo vadis, W pustyni i w puszczy Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy, Quo vadis, W pustyni i w puszczy

7 Bolesław Prus (1847-1912) Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Aleksander Głowacki. Był pisarzem Aleksander Głowacki. Był pisarzem i publicystą okresu pozytywizmu. i publicystą okresu pozytywizmu. Pisał powieści i nowele. Brał udział Pisał powieści i nowele. Brał udział w powstaniu styczniowym. w powstaniu styczniowym. Na jego grobie widnieje napis: „Serce serc”. Na jego grobie widnieje napis: „Serce serc”. Wybrana twórczość: Lalka, Faraon, Antek, Katarynka, Kamizelka, Z legend dawnego Egiptu Lalka, Faraon, Antek, Katarynka, Kamizelka, Z legend dawnego Egiptu

8 Był księdzem i poetą. W czasie II wojny światowej jako żołnierz AK walczył w Powstaniu Warszawskim. Pracował jako duszpasterz w szkołach dla upośledzonych dzieci. Wybrana twórczość: Powrót Andersena, Znaki ufności, Niebieskie okulary, Rachunek dla dorosłego, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1937- 1985, Sumienie ruszyło, Taka ludzka, Krzyżyk na drogę, Rwane prosto z krzaka, Patyki i patyczki, Uśmiech Pana Boga ks. Jan Twardowski (1915-2006)


Pobierz ppt "Jan Kochanowski (1530-1584) Był jednym z najwybitniejszych poetów Był jednym z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Studiował polskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google