Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jacek Borowicz. Wynagrodzenie socjalne – przykład: Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jacek Borowicz. Wynagrodzenie socjalne – przykład: Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jacek Borowicz

2 Wynagrodzenie socjalne – przykład: Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

3 Za czas niezdolności pracownika do pracy trwającej łącznie:  do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,  do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia

4 Kiedy wg K.P. uznajemy, że pracownik ukończył 50 rok życia?

5 Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:  choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, (chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu)

6 Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:  wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia

7 Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:  poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

8 A co po upływie 33/14 dni niezdolności do pracy?

9  Odprawa pośmiertna W razie śmierci pracownika : 1/w czasie trwania stosunku pracy lub 2/w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, 3/ rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

10  Odprawa pośmiertna Wysokość - uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (staż zakładowy)

11  Odprawa pośmiertna Kto to jest „rodzina” wg kodeksu pracy?

12  Odprawa pośmiertna Co się dzieje w sytuacji gdy po zmarłym zostaje: jeden członek rodziny kilku członków rodziny

13  Odprawa pośmiertna Kiedy mimo spełnienia przesłanek z art. 93. § 1 -2 k.p. odprawa pośmiertna nie przysługuje? będzie obniżona?

14  Odprawa emerytalno – rentowa Przysługuje pracownikowi: 1/spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, 2/którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,

15  Odprawa emerytalno – rentowa Wysokość - - jednomiesięczne wynagrodzenie.

16  Odprawa emerytalno – rentowa Zenon B. przeszedł na emeryturę i otrzymał od pracodawcy doprawę emerytalną. Po jakimś czasie stwierdzając,że brak mu środków na życie ponownie podjął zatrudnienie na umowę o pracę u innego pracodawcy, godząc się z czasowym zawieszeniem emerytury. Po 2 latach ze względu na stan zdrowia rozwiązał tę umowę o pracę. Czy ten pracodawca powinien mu wypłacić odprawę emerytalną?


Pobierz ppt "Dr Jacek Borowicz. Wynagrodzenie socjalne – przykład: Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google