Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowali: Maciej Kukuł Kacper Pukmiel. Krzysztof Kamil Baczyński miał trudne życie jako jeden z kolumbów. Bardzo przysłużył się Polsce w czasie II wojny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowali: Maciej Kukuł Kacper Pukmiel. Krzysztof Kamil Baczyński miał trudne życie jako jeden z kolumbów. Bardzo przysłużył się Polsce w czasie II wojny."— Zapis prezentacji:

1 Opracowali: Maciej Kukuł Kacper Pukmiel

2 Krzysztof Kamil Baczyński miał trudne życie jako jeden z kolumbów. Bardzo przysłużył się Polsce w czasie II wojny światowej. Jego działalność poetycka działalność w Armii Krajowej pokrzepiła serca współrodaków i pomogła im kontynuować walkę. Był wielkim patriotą, co pokazał spędzając koniec swojego życia na walce za swój kraj.

3 Wstęp Krzysztof Kamil Baczyński – Biografia Pokolenie kolumbów Służba w Armii Krajowej Kamienie na szaniec Bibliografia

4 Kamil Baczyński (1921 – 1944) urodził się w Warszawie, tam też spędził dzieciństwo i młodość. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej zdał maturę. W czasie wojny Krzysztof Kamil Baczyński przebywał w Warszawie, studiując polonistykę na tajnych kompletach. Ukończył również konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy. W 1942 roku ożenił się z koleżanką ze studiów Barbarą Drapczyńską. Poległ w czwartym dniu powstania warszawskiego walcząc przeciwko Niemcom w 1944 roku. Miał 23 lata. W kilka tygodni później zginęła jego żona, adresatka wielu wierszy poety. Basia Drapczyńska

5 Mianem Pokolenia Kolumbów w polskiej literaturze nazywa się twórców urodzonych w okolicach 1920 roku, których czasy dojrzewania - zarówno biologicznego, jak i artystycznego - przypadły na okres II wojny światowej. Była to jednocześnie pierwsza generacja urodzona w wolnej, niepodległej Polsce, stąd też odwołanie do nazwiska najsławniejszego odkrywcy w dziejach ludzkości można rozumieć dwojako. XX-wieczni Kolumbowie odkrywali więc „nowy ląd” w postaci wolnej Polski, wyczekanej i wytęsknionej, ale również wymagającej ogromnych nakładów pracy, by po wielu latach zaborów „ucywilizować” ją na nowo. Kolumbowie

6 Jako poeta współpracował z referatem literackim Podwydziału Propagandy Mobilizacyjnej "Rój" Biura Informacji i Propagandy AK. W lecie 1943 wstąpił do Harcerskich Grup, które stały się zalążkiem batalionu AK "Zośka". Ukończył turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" ze stopniem starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Od 1943 był sekcyjnym w 2 plutonie "Alek" 2 kompanii "Rudy" batalionu "Zośka", od lipca 1943 zastępcą dowódcy 3 plutonu 3 kompanii batalionu "Parasol". W chwili wybuchu powstania warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego plutonu, walczył w okolicy Placu Teatralnego, tam też zginął.

7 Żołnierze AK Sztandar Armii Krajowej

8 Kamil Baczyński mógł spotkać bohaterów powieści napisanej przez Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Ich losy toczyły się w tym samym czasie. Wspólnie walczyli w jednym celu – walczyli za wolną Polskę.

9 http://wypracowania24.pl/jezyk-polski/8592/pokolenie-kolumbow-przedstawiciele-geneza http://www.google.pl http://www.sww.w.szu.pl/postacie/post_polska/baczynski.html http://ewapam.republika.pl/basia.html http://www.edulandia.pl/lektury/1,89628,5132481,Krzysztof_Kamil_Baczynski_-_biografia.html http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/k3Ps/content/krzysztof-kamil- baczynskihttp://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/k3Ps/content/krzysztof-kamil- baczynski http://www.google.pl

10


Pobierz ppt "Opracowali: Maciej Kukuł Kacper Pukmiel. Krzysztof Kamil Baczyński miał trudne życie jako jeden z kolumbów. Bardzo przysłużył się Polsce w czasie II wojny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google