Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na ziemie między Morzem Bałtyckim na północy, Karpatami na południu, Odrą na zachodzie oraz Bugiem na wschodzie przybyli Słowianie. Lud ten ukształtował.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na ziemie między Morzem Bałtyckim na północy, Karpatami na południu, Odrą na zachodzie oraz Bugiem na wschodzie przybyli Słowianie. Lud ten ukształtował."— Zapis prezentacji:

1

2 Na ziemie między Morzem Bałtyckim na północy, Karpatami na południu, Odrą na zachodzie oraz Bugiem na wschodzie przybyli Słowianie. Lud ten ukształtował się na obszarze między wschodnimi Karpatami a Dnieprem w V wieku po Chrystusie. W następnym stuleciu plemiona słowiańskie opuściły swe pierwotne siedziby i ruszyły na podbój nowych ziem. W niezwykle szybkim tempie zajęły prawie jedną piątą Europy. W swych wędrówkach dotarły poza rzekę Odrę i Salę na zachodzie, do gór Uralu na wschodzie i na Peloponez na południu. Słowianie zdobywając nowe ziemie, walczyli z Germanami, wikingami, wojskami cesarstwa Bizantyjskiego.

3 Rozproszenie plemion Słowiańskich na ogromnych obszarach doprowadziło do ich podziału na trzy grupy. Z pierwszej – zachodniej, w przyszłości wykształciły się narody: czeski, słowacki i polski, z drugiej – południowej, powstali między innymi: Chorwaci, Serbowie, Bułgarzy, Słoweńcy, zaś trzeciej – wschodniej, Rusini, którzy podzielili się na Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.

4 Słowianie byli wysocy i silni. Nie mieli skłonności do wojen, grabieży i okrucieństwa, ale gdy dochodziło do walki, mężnie stawiali czoła wrogowi. Oddawali cześć licznym bóstwom, z których najważniejsi byli: Swaróg – bóg Słońca, i Perun - bóg błyskawic i władca całego świata. Aby zapewnić sobie pomyślność, w ofierze składali swym bóstwom woły i inne zwierzęta. Czcili również rzeki, drzewa, góry, nimfy wodne i leśne oraz różne duchy. Słowianie zachodni; rekonstrukcja stroju wieśniaków

5 Legenda o Lechu, Czechu i Rusie …Lech, Czech i Rus wędrowali w poszukiwaniu ziemi, na której mogliby się osiedlić. Pewnego dnia stanęli pod wysokim dębem, na którym orzeł uwił swoje gniazdo. Lech podjął decyzje osiedlenia się w tym miejscu i założenia swojego państwa. Jego stolicę nazwał Gniezdnem (od gniazdo), później nazwa została przekształcona na Gniezno. Jako znak Królewski Lech przyjął wizerunek orła. Czech i Rus poszli w różne strony: Rus na wschód, a Czech na południe. Tam założyli swoje grody, później księstwa, dając początek trzem słowiańskim narodom.

6 Polanie VIII-X wiek Najważniejszą rolę w naszej historii odegrali jednak Wiślanie z Małopolski i Polanie z Wielkopolski. Na dzisiejszych ziemiach polskich mieszkało wiele plemion słowiańskich: Wolinianie i Pyrzyczanie nad Odrą; Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie, Gołęszyce na Śląsku; Wiślanie w Małopolsce; Polanie w Wielkopolsce; Goplanie na Kujawach; Mazowszanie na Mazowszu.

7 Wiślanie pierwsi stworzyli państwo – jego stolicą został Kraków. Padli oni jednak ofiarą najazdów. Pierwszego dokonali Awarowie, którzy w legendzie przetrwali jako smok niszczący księstwo Kraka. Drugiego najazdu dokonało Państwo Wielkomorawskie księcia Świętopełka. Upadek Wiślan wykorzystali Polanie, uważający się za potomków legendarnego Lecha. Wspólnymi siłami budowano otoczone wałem drewniano-ziemnym, palisadą i fosą grody, w których chroniła się cała ludność podczas najazdu wrogich wojsk. Zjednoczenia wszystkich opoli wielkopolskich w jedno państwo, dokonali książęta z dynastii Piastów: Siemowit, Leszek i Siemomysł. Po opanowaniu Wielkopolski, swą władzę rozciągnęli także na Kujawy i Mazowsze. Stolicą państwa było Gniezno, wcześniej nazywane Gniezdnem.

8 Mieszko I ( 935-992r.) Mieszko przejął po przodkach władzę nad Wielkopolską, Kujawami i Mazowszem. Dalsze podboje nie były łatwe. W sąsiedztwie znajdowały się trzy duże państwa, które, utworzone wcześniej, górowały stopniem organizacji i siłą militarną. Były to: Ruś Kijowska na wschodzie, Czechy na południu i Rzesza Niemiecka na zachodzie. Tereny Prusów znajdujące się na północnym wschodzie, z racji waleczności mieszkańców i niewielkiej ich zamożności, nie nadawały się do podboju.

9 Mieszko miał więc wokół granic swojego państwa samych wrogów, brakowało mu przyjaciół i nie mógł tego zmienić, dopóki on i wszyscy jego poddani byli poganami. Wtedy zdecydował się na czyn niezwykły. Poprosił o przyjaźń księcia Czech, Bolesława Srogiego. Za jego pośrednictwem postanowił ochrzcić się razem ze wszystkimi jego poddanymi. Średniowiecznym zwyczajem przyjaźń i sojusz należało przypieczętować małżeństwem. Mieszko poślubił córkę księcia czeskiego – Dobrawę. Nic dziwnego, że gdy urodził się syn, Mieszko dał mu imię Bolesław. Sukcesy Mieszka I i przyjęcie przez niego chrztu spowodowały, że zainteresował się nim cesarz i zaprosił na swój dwór.

10 Namówienie Mieszka I do przyjęcia chrztu było sporą zasługą Dobrawy. Wyd. Znak

11 Mieszko I został lennikiem cesarza, a Mieszkowe państwo znalazło się w kręgu cywilizacji europejskiej. Najbardziej trwałe i dalekosiężne skutki miało przyjęcie chrześcijaństwa. Polska weszła w krąg kultury europejskiej i zyskała równoprawną pozycję wśród innych narodów chrześcijańskich. Otworzyły się przed krajem drzwi do kultury śródziemnomorskiej. Kościół, którego rozwój rozpoczął się od biskupstwa misyjnego w Poznaniu, stał się niezwykle ważnym czynnikiem wzmacniającym państwo budowane przez Piastów.

12 Chrzest Polski. Obraz Jana Matejki z 1889 roku.Fot. Domena publiczna

13 Bibliografia http://natemat.pl/ http://forum.przyszloscwprzeszlosci.pl/

14 Dziękuję za uwagę Dariusz Dropinski


Pobierz ppt "Na ziemie między Morzem Bałtyckim na północy, Karpatami na południu, Odrą na zachodzie oraz Bugiem na wschodzie przybyli Słowianie. Lud ten ukształtował."

Podobne prezentacje


Reklamy Google