Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MID Measuring Instruments Directive Wisła 11.10. 2006. Robert Link

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MID Measuring Instruments Directive Wisła 11.10. 2006. Robert Link"— Zapis prezentacji:

1 MID Measuring Instruments Directive Wisła 11.10. 2006. Robert Link rlink@actaris.com

2 11/10/2006 Stan obecny PN-ISO 4064 druga edycja 75/33/EWG dla wodomierzy wody zimnej 79/830/EWG dla wodomierzy wody ciepłej Stan przyszły MID PN-EN14154 / R49 / ISO 4064 ( R72 dla wody ciepłej ) 

3 11/10/2006 Obecne podstawy prawne w Polsce Ustawa Prawo o Miarach z 11 maja 2001 Dz.U. 63/2001 poz. 636 (z późn. zmianami, w szczególności Dz.U. 141/2004 poz.1493) – tekst jednolity Dz.U. 243/2004 poz. 2441 Rozp.MGiP z 30 marca 2005 Dz.U. Nr 74/2005 poz. 653 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej Norma PN - ISO4064 Dyrektywa 75/33/EWG (liczniki do wody zimnej) Dyrektywa 79/830/EWG (liczniki do wody ciepłej) Rozp. MGPiPS z 20 lutego 2004 Dz.U. 40/2004 poz.360 w sprawie wymagań metrologicznych jakim powinny odpowiadać wodomierze - traci moc obowiązywania najpóźniej 7.01.2007. Rozp. MGPiPS z 2 kwietnia 2004 Dz.U. 77/2004 poz.730 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - traci moc obowiązywania najpóźniej 7.01.2007.

4 11/10/2006 Obecne przepisy PN - ISO4064 Klasy metrologiczne: Qs  Qmax = 2xQn) Qp  Qn +5% -5% +2% -2% Qt Zakres pomocniczyZakres podstawowy Maksymalny dopuszczalny błąd w zakresie podstawowym Maksymalny dopuszczalny błąd w pomocniczym zakresie Przykładowa krzywa błędu Qmin

5 11/10/2006 PN - ISO 4064 Klasy metrologiczne: Qn < 15 m3/h (do DN40) 10 8 4 21.51 100200 Qmax (= 2xQn) Qn +5% -5% +2% -2% % Qn CB A 1.15 0,75 D

6 11/10/2006 PN - ISO 4064 Klasy metrologiczne: Qn  15 m3/h 1002003020831.50.6 Qmax (= 2xQn) Qn +5% -5% +2% -2% % Qn CB A

7 11/10/2006 Obecny stan ISO 4064 druga edycja 75/33/CEE dla wodomierzy wody zimnej Stan przyszły MID EN14154 / R49 / ISO 4064 

8 11/10/2006 Planowane akty prawne Dyrektywa MID 2004/22/WE z dnia 31.03.2004, która powinna zostać wdrożona do 30.04.2006 i zastosowana w praktyce 30.10.2006 ( uchyla 18 dyrektyw w tym 75/33/EWG i 79/830/EWG ) Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( w tym ustawy prawo o miarach ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności ( zał nr 1 dotyczy wodomierzy ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( uchyla Rozp. MGPiPS z 20 lutego 2004 Dz.U. 40/2004 poz.360 sprawie wymagań metrologicznych jakim powinny odpowiadać wodomierze)

9 11/10/2006 Measuring Instruments Directive 2004/22/EC z dnia 31 marca 2004 Wchodzi w życie 30/10/2006 Dotyczy 10 rodzajów przyrządów pomiarowych takich jak wodomierze czy ciepłomierze, ale także na przykład taksometry 27 artykułów wymagania ogólne (appendix I) => dotyczy wszystkich przyrządów Procedury certyfikacyjne=> podobnie jak dzisiaj -B : zatwierdzenie typu WE -D : fabryczny system jakości ( odpowiednik legalizacji ) -F: sprawdzenie przez jednostkę notyfikowaną (Okręgowy Urząd Miar) alternatywa dla D

10 11/10/2006 Measuring Instruments Directive Załączniki dotyczą poszczególnych przyrządów pomiarowych -MI-001 dotyczy wodomierzy -MI-004 dotyczy ciepłomierzy => MID wykorzystuje międzynarodowe standardy, aby zdefiniować techniczne wymagania dla każdego rodzaju przyrządów pomiarowych MID nie ingeruje w przepisy krajowe dotyczące weryfikacji okresowej 10 letni okres przejściowy do 29.10.2016.

11 11/10/2006 Metrologiczna tolerancja błędu Q2 = 1.6xQ1 Q1 = Q3/R Q4 (= 1.25xQ3) Q3 +5% -5% +2% -2% Testy trwałościowe: 100.000 cykli w Q3 + 100h w Q4 800h w Q3 + 200h w Q4

12 11/10/2006 Koncepcja nowej klasyfikacji Q3 : ciągły strumień objętości do wyboru z: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 6300 R=Q3/Q1 : do wyboru z: 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 Q1 : minimalny strumień objętości = Q3/R Q2 : pośredni strumień objętości = 1.6xQ1 (dopuszczone także w 5 letnim okresie przejściowym : 2.5,4 & 6.3) Q4 : przeciążeniowy strumień objętości = 1.25xQ3

13 11/10/2006 Przyszły stan OIML IR49-1 (2003) ISO 4064-12004 EN 14154-12005 Metrologia - Błąd graniczny dopuszczalny (MPE) - Wymagania trwałościowe... inne -długość -strata ciśnienia... MiĘDZYNARODOWE EUROPA

14 11/10/2006 Wodomierze wody zimnej Dokument normatywny OIML ( Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej) : R49-1 : Wymagania metrologiczne i techniczne 2003 R49-2 : Metody badań 2004 R49-3 : Format raportu testowego 2004 MID

15 11/10/2006 Wodomierze zimnej i ciepłej wody Norma zharmonizowana: PN-EN14154-1 : Wymagania ogólne Maj 2005 PN-EN14154 -2 : Instalacja i warunki użytkowania Maj 2005 PN-EN14154 -3 : Metody i wyposażenie do badań Maj 2005 MID

16 11/10/2006 Wodomierze zimnej i ciepłej wody ISO4064-1 : Specifications 2004 ISO4064-2 : Installation requirements 2004 ISO4064-3 : Test methods and equipment 2004 MID

17 11/10/2006 Oznakowanie wg MID Nr certyfikatu badania typu WE ( moduł B ) CE 1445 JN 1445 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie ( moduł F) w Polsce 9 OUM M metrologiczny 06 rok legalizacji WE JN 1440 GUM

18 11/10/2006 Gdzie szukać informacji www.gum.gov.pl projekty rozporządzeń www.mgip.gov.pl projekt nowelizacji ustawy Instal nr 11/2004 Marek Tichy, Dyrektywa MID i ocena zgodności ciepłomierzy, gazomierzy i wodomierzy Instal nr 1/2005 Maria Dąbrowska, Akty prawne dotyczące wodomierzy


Pobierz ppt "MID Measuring Instruments Directive Wisła 11.10. 2006. Robert Link"

Podobne prezentacje


Reklamy Google