Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z końcem lat sześćdziesiątych, w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z końcem lat sześćdziesiątych, w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta,"— Zapis prezentacji:

1 Z końcem lat sześćdziesiątych, w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta, oświaty i rodziców, zapadła decyzja o budowie nowej szkoły na osiedlu Tysiąclecia.

2 Pierwsze koparki i spychacze pojawiły się 29 września 1970 roku. Pani Tekli Siwek, która wówczas pełniła funkcję zastępcy kierownika Szkoły Podstawowej nr 5 powierzono obowiązek dopilnowania budowy obiektu.

3 Od tego momentu powstawał plan wyposażenia placówki. Kopalnia "Szczygłowice" została opiekunem społecznym szkoły. Okres budowy trwał półtora roku. 1 września 1971 roku w Szkole Podstawowej nr 6 rozpoczęło naukę 582 uczniów oraz podjęło pracę 23 nauczycieli.

4 Z dniem 1 września 1971r. stanowisko kierownika szkoły, objęła pani Tekla Siwek a jej zastępcą została pani Janina Klimek. Do końca 1971 roku ukończono budowę sal lekcyjnych. W budowie pozostały: zaplecze, sala gimnastyczna, tereny rekreacyjne i boiska. Lekcje odbywały się również w 4 salach lekcyjnych udostępnionych przez sąsiadującą Szkołę Podstawową nr 5. Szkoła pracowała w systemie zmianowym.

5 7 lutego 1972 roku - nastąpiło przeniesienie wszystkich oddziałów szkoły do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Stefana Batorego 5.

6 Panie Tekla Siwek i Janina Klimek wraz z rodzicami i nauczycielami urządzały szkołę. Zakupiły niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne, księgozbiór biblioteczny. Urządziły kuchnię i świetlicę szkolną.

7 Dnia 19 września 1972 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole. Patronem szkoły został - Paweł Finder.

8 W roku szkolnym 1974/75 obowiązki zastępcy powierzono pani Bogusławie Rzepce. W latach osiemdziesiątych w szkole uczyło się ponad 1000 uczniów i pracowało ponad 41 nauczycieli. Nauka odbywała się w systemie trójzmianowym.

9 W roku szkolnym 1985/86 funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Marianna Brzozowska. W roku szkolnym 1986/87 zastępcą dyrektora został pan Eugeniusz Jurczyga. Za czasów kierowania przez nich szkołą wymienione zostały okna, zakupiono sprzęt muzyczny i nagłaśniający, gabloty, wyremontowano posadzkę w głównym holu.

10 Od roku szkolnego 1989/90 nowym zastępcą dyrektora została pani Teresa Woźnica. W tym roku religia wróciła do szkół. Część lekcji odbywała się w salkach katechetycznych przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ze względu na dużą ilość klas i brak miejsca w szkole. Wprowadzono naukę języka angielskiego w klasach czwartych.

11 W roku szkolnym 1991/92 dyrektorem szkoły został pan Bohdan Grzybowski. Za czasów dyrektora Grzybowskiego został przeprowadzony generalny remont obiektów sportowych wokół szkoły, zakupiono sprzęt sportowy. Wyremontowano łazienki szkolne. Powstała pierwsza pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. W klasach starszych wprowadzono naukę informatyki. Nauką języka angielskiego objęto uczniów klas IV-VIII. Wówczas w szkole uczyło się 614 uczniów i pracowało 36 nauczycieli.

12 W realizacji tych trudnych zadań pomagała dyrektorowi Bohdanowi Grzybowskiemu wicedyrektor Teresa Woźnica oraz sumienne i zdyscyplinowane Grono Pedagogiczne. 1 września 1996 roku wszyscy pracownicy MSP-6 stanęli przed kolejnym wyzwaniem - obchodami 25-lecia szkoły.

13 Przygotowywano specjalny program artystyczny oraz dekoracje. Już od początku roku szkolnego wszyscy mieli pełne ręce roboty. Gromadzono zdjęcia, dyplomy, puchary, kroniki inne pami ą tki.

14 Wreszcie nadszedł ten uroczysty dzień 8 listopada 1996 roku. Na sali gimnastycznej zgromadzili się goście. Historię szkoły przybliżył zebranym dyr. mgr Bohdan Grzybowski, któremu gratulacje za włożony wkład pracy złożyli: Wiceprezydent Elżbieta Gumienny i przewodniczący Zarządu Miasta Knurowa dr nauk med. Tomasz Reginek.

15 W roku szkolnym 2001/02 na stanowisko zastępcy dyrektora powołana została pani Teresa Dąbek, która funkcję tę pełniła do momentu przejścia na emeryturę w roku 2004. W tym samym roku na emeryturę przeszedł pan dyrektor Bohdan Grzybowski.


Pobierz ppt "Z końcem lat sześćdziesiątych, w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google