Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ataki "fair" na piłkę w zakresie ustalenia granic między grą i atakiem nieostrożnym, nierozważnym i wykonanym z użyciem nieproporcjonalnej siły Antalya,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ataki "fair" na piłkę w zakresie ustalenia granic między grą i atakiem nieostrożnym, nierozważnym i wykonanym z użyciem nieproporcjonalnej siły Antalya,"— Zapis prezentacji:

1 Ataki "fair" na piłkę w zakresie ustalenia granic między grą i atakiem nieostrożnym, nierozważnym i wykonanym z użyciem nieproporcjonalnej siły Antalya, 2012 Referee Programme Opracował: Julian Pasek, Paweł Gil

2 Atak na piłkę a atak na przeciwnika  Celem ataku powinna być piłka.  Atak powinien zostać wykonany na piłkę.  Wykonujący atak powinien najpierw zagrać piłkę zanim dojdzie do ewentualnego kontaktu z przeciwnikiem.  Atak nie może zostać wykonany w sposób niebezpieczny dla przeciwnika. „Atak wykonany w ten sposób należy uznać za prawidłowy” Jeżeli nie został zachowany jakikolwiek z wymienionych warunków to mamy do czynienia z przewinieniem.

3 Atak na piłkę a atak na przeciwnika Za przewinienia sędzia przyznaje drużynie przeciwnej:  rzut wolny bezpośredni – jeżeli dochodzi do kontaktu atakującego z przeciwnikiem,  rzut wolny pośredni – jeżeli mamy do czynienia z grą niebezpieczną.

4 Określenie powagi przewinienia Ze względu na sposób wykonania ataku przewinienia, za które sędzia przyznaje rzut wolny bezpośredni dzielimy na:  nieostrożne,  nierozważne,  z użycie nieproporcjonalnej siły.

5 Określenie powagi przewinienia Nieostrożność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez zachowania należytej staranności. nieostrożność w grze nie powoduje konieczności stosowania kar indywidualnych. Nierozważność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik atakuje przeciwnika nie zważając na jego bezpieczeństwo i konsekwencje, jakie ten atak może spowodować. zawodnik grający nierozważnie, musi być ukarany napomnieniem. Użycie nieproporcjonalnej siły ma miejsce wtedy kiedy, atak na przeciwnika wykonany jest z dużą siłą, rażąco wykraczający poza granice normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo lub powodując jego kontuzje. zawodnik używający nieproporcjonalnej siły, musi być usunięty z gry.

6 Określenie powagi przewinienia Określając powagę przewinienia sędzia powinien wziąć pod uwagę:  element intencji lub złośliwości,  szybkość akcji zawodnika (intensywność)  szanse wykonującego atak na zagranie piłki,  kierunek stóp i atakowanie korkami/podeszwą,  czy zawodnik zagraża bezpieczeństwu przeciwnika? EKS D46 D 10 D7

7 Strefa przejściowa Określenie powagi przewinienia A B C

8 Sytuacje jednoznaczne tzw. „czarno – białe”  Brak przewinienia - prawidłowe zagranie piłki,  Przewinienie – oczywisty faul,  Przewinienie za które sędzia ma obowiązek ukarać, przewiniającego zawodnika odpowiednią karą indywidualną tzw. kartka obligatoryjna.

9 Określenie powagi przewinienia Strefa przejściowa A granica gry „ostrej”, zdecydowanej, twardej.  taktyka prowadzenia zawodów,  bez przesadnej drobiazgowości ( czepianie się błahostek),  zdrowy rozsądek w puszczaniu gry,  utrzymanie kontroli nad zawodami,  umiejętność oceny zdarzeń które mogą doprowadzić do utraty kontroli nad grą,  zawodnicy akceptują decyzje („winny i poszkodowany”),  podejmowane decyzje uspokajają zachowanie zawodników,  sędzia zawsze gotowy do działania. D39 EKSB25 B10B9

10 Zanim pokażesz pierwszą kartkę... Strefa przejściowa B Reprymenda słowna czy napomnienie? Sędziowie powinni w miarę możliwości podejmować działa prewencyjne wykorzystując:  swoją osobowość,  mowę ciała,  ostrzeżenia zawodników przy wykorzystaniu słów i gestów tzw. „public warning”. B12

11 Pierwsza żółta kartka podczas zawodów Pokazując pierwszą żółtą kartkę podczas zawodów sędzia musi zdawać sobie sprawę, że:  daje sygnał wszystkim uczestnikom – nie będę tolerował tego typu przewinień,  określa poziom przewinień za które będzie udzielał napomnień. EKS D48

12 Określenie powagi przewinienia Strefa przejściowa C napomnienie czy wykluczenie z gry najtrudniejsza do określenia - ma bardzo duży wpływ na przebieg zawodów Sędzia biorąc pod uwagę sposób wykonania ataku może udzielić kary indywidualnej w postaci napomnienia (żółta kartka) bądź wykluczenia z gry (czerwona kartka) analizując odpowiednie aspekty. EKS

13 Czynniki składają się na poważny, rażący faul  użycie nadmiernej siły,  z jakiego kierunku następuje atak na przeciwnika  zachodzi prawdopodobieństwo, że przeciwnik zostanie poważnie kontuzjowany,  zawodnik podskakuje (naskakuje) dokonując ataku korkami,  w czasie wyskoku ręce znajdują się w nienaturalnym ułożeniu,  piłka jest poza zasięgiem gry w momencie, gdy dochodzi do ataku,  obecność piłki, to tylko pretekst do usprawiedliwienia rzeczywistych zamiarów,  atak zostaje dokonany bezpośrednio na przeciwnika. Wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa przeciwnika. Zanim wykluczysz zawodnika z gry … D40 D45

14 Ochrona zawodników  Chronić zawodników prowadzących grę (tzw. „liderów”), gdyż najczęściej są narażeni na nieprzepisowe ataki.  Neutralizować (zidentyfikować i odpowiednio karać) zawodników którzy psują grę i narażają zdrowie innych. Przypomina się sędziom o ich odpowiedzialności, aby chronić zawodników przed nieprzepisową grą i aby okazali zero tolerancji w przypadkach nierozważnych ataków lub poważnych rażących fauli / gwałtownego agresywnego zachowania. EKS

15 Ochrona zawodników W niektórych sytuacjach sędzia musi pokazać czerwoną kartkę, nawet gdy została zagrana piłka. Zawodnik, który pomimo tego że zagrał piłkę kopie w głowę i poprzez to w sposób oczywisty zagraża bezpieczeństwu przeciwnika musi zostać wykluczony z gry. EKS D29

16 Ochrona zawodników Motto Pierluigi Colliny: „Nie chcemy złamanych nóg!!!” D29

17 Stosowanie kar indywidualnych Właściwe stosowanie kar indywidualnych pozwala na utrzymanie kontroli nad zawodami – atmosferę zawodów. Można to osiągnąć poprzez:  jednolitość w ocenie i karach,  ochronę zawodników przed grą nieprzepisową,  konsekwencję w karaniu.

18 Staraj się nie tylko sędziować, ale również prowadzić zawody

19 Dziękujemy za uwagę! Powodzenia !!! Referee Programme


Pobierz ppt "Ataki "fair" na piłkę w zakresie ustalenia granic między grą i atakiem nieostrożnym, nierozważnym i wykonanym z użyciem nieproporcjonalnej siły Antalya,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google