Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Q U I Z How much do you know about Turkey, Slovakia, Hungary and Poland?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Q U I Z How much do you know about Turkey, Slovakia, Hungary and Poland?"— Zapis prezentacji:

1 Q U I Z How much do you know about Turkey, Slovakia, Hungary and Poland?

2 1)What is a Turkish delight? Co to jest RACHATŁUKUM?

3  Turkish delight or Lokum is a family of confections based on a gel of starch and sugar. Premium varieties consist largely of chopped dates, pistachios, and hazelnuts or walnuts bound by the gel; traditional varieties are mostly gel, generally flavored with rosewater, mastic, Bergamot orange, or lemon. The confection is often packaged and eaten in small cubes dusted with icing sugar, copra, or powdered cream of Tartar, to prevent clinging. Other common types include such flavors as cinnamon and mint.  Rachatłukum (tur.-osm. z arab. راحة حلقوم rā ḥ at ḥ ulqūm „ukojenie gardła”) – słodki wyrób cukierniczy charakterystyczny dla wielu lokalnych kuchni głównie z obszaru Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu. Jest to tradycyjny smakołyk, zwykle o smaku owocowym i konsystencji galaretki, wyrabiany ze skrobi pszennej lub mąki ziemniaczanej oraz cukru. Zamiast cukru pierwotnie używano miodu, a obecnie często stosuje się wiórki kokosowe. Rachatłukum jest podawany w postaci kostek oprószonych cukrem pudrem.

4 2)You are in Turkey and this is the fifth cup of tea or coffee you have been offered in a short time and you simply cannot manage yet another cup of hot brew. You are offered yet another cup. What do you do? Jesteś w Turcji i pijesz już piątą filiżankę kawy lub herbaty i już naprawdę nie dasz rady wypić więcej. Gospodarz proponuje Ci kolejną filiżankę. Co robisz?

5  Drink the coffee; drink the tea. Turkish coffee, or kahve, is almost a passion: it is served in little cups, usually already heartily sweetened, to be sipped (watch out for the grinds on the bottom: do NOT take one big swig). It is found everywhere and is offered almost instantly upon meeting anyone as a gesture of hospitality. It would be rude to refuse it. If it is your tenth cup of the day, and you simply cannot drink anymore, accept it anyway, and put it to your lips: never refuse it.  Wypij zaoferowaną kawę czy herbatę. Turecka kawa "khave" podawana jest w malutkich filiżankach, jest zwykle bardzo słodka i trzeba ją pić małymi łyczkami. Turcy proponują ją dosłownie na każdym kroku i jest to wyraz gościnności. Niegrzecznie jest odmówić. Nawet jeśli to Twoja 10 filiżanka tego dnia i już po prostu nie dasz rady więcej wypić-przyjmij ją i chociaż zamocz usta. Nigdy nie odmawiaj.

6 3)You are in Hungary and you raise your thumb up to show everything is OK. Will the Hungarians understand the same? Jesteś na Węgrzech. Podnosisz do góry kciuk żeby zakomunikować, że wszystko jest OK. Czy Węgrzy też tak zrozumieją Twój gest?

7  No, not at all! The thumb is used to signify the number one when you order something. For example, if you want one piece of cake, you use a thumb as you order to clarify. If you wish two, use the thumb and pointer finger.  Nie. Na Węgrzech uniesiony kciuk oznacza liczbę 1 jeśli coś zamawiamy, np. jeden kawałek ciasta. Jeśli chciałbyś 2 kawałki unieś kciuk i palec wskazujący.

8 4)Which country does „a swimming cat „ come from? Z którego kraju pochodzi „pływający kot„?

9  Turkish Van- the breed is noted to have an unusual fascination with water; most cat breeds dislike getting wet. The alleged unusual trait could be due to the breed's supposed proximity to Lake Van in their native country; it could have acquired this trait due to the very hot summers and have extremely waterproof coats that make bathing them a challenge.  Turecki Van- rasa ta znana jest z niezwykłego upodobania do wody podczas gdy większość kotów jej nie lubi. Ta niezwykła cecha mogła się wykształcić ze względu na pochodzenie z rejonu położonego nad jeziorem Van, w którym koty lubią pluskać się w czasie gorącego lata. Mają one futro, które szybko obsycha z wody. Kot ten posiada tylko jeden rodzaj sierści - okrywową, dlatego nie nasiąka ona wodą.

10 5)A Pole shows you the following gesture: he puts his thumb in between the middle and index fingers. What does it mean? Polak wykonuje następujący gest: wkłada kciuk pomiędzy palec wskazujący a środkowy. Co to oznacza?

11  Putting your thumb in between the middle and index fingers while making a thumb, means: “you’ll get zip” or “nothing/zero”.  Ten gest oznacza: „figa z makiem„ -nic nie dostaniesz.

12 6)A Slovak makes a fist with his right hand, holding it to the side of his head and rotates it forward quickly once. What does it mean? Słowak dotyka prawą dłonią złożoną w pięść swojej skroni i kręci nią raz do przodu. Co to oznacza?

13  It means he thinks you are crazy.  To nie jest uprzejmy gest. Oznacza, że Słowak uważa Cię za wariata.

14 7)Where was St. Nicholas – Santa Claus born? Gdzie urodził się Święty Mikołaj?

15  St. Nicholas, also known as Santa Claus, was born in Patara and became the bishop of Demre, on Turkey’s Mediterranean Coast  Święty Mikołaj (St. Nicholas) urodził się w Patarze (Turcja) i był biskupem w Demre w Turcji.

16 8)Who gave the Dutch their famous tulips? Kto dał Holendrom tulipany?

17  Turks  Turcy

18 9)Who introduced coffee to Europe? Kto wprowadził kawę do Europy?

19  Jerzy Franciszek Kulczycki who brouht the tradition of drinking coffee from Turkey and opened the first coffee shop in Vien (Austria) Kulczycki always served the mortar-ground coffee wearing a Turkish attire, which added to the place's popularity. Another of his innovations was to serve coffee with milk, a manner that was unknown to the Turks.  Jerzy Franciszek Kulczycki przywiózł tradycję picia kawy z Turcji do Europy i otworzył pierwszą kawiarnięw Wiedniu w Austrii. Kulczycki podawał kawę ubrany w turecki strój, co uczyniło jego kawiarnię jeszcze popularniejszą. To on wprowadził sposób podawania kawy z mlekiem - czego w Turcji nie stosowano.

20 10) In which country there is a city that is built on two continents? W którym kraju znajduje się miasto zbudowane na dwóch kontynentach?

21  Istambul- Turkey  Stambuł- Turcja

22 11)In which country it is still polite to kiss a woman on her hand? W którym kraju nadal uprzejmie jest całować kobietę w dłoń?

23  It is a Polish custom.  To polski zwyczaj.

24 12)What does „coffee reading” in Turkey mean? Co to jest „wróżenie z fusów”?

25  Coffee reading or Tasseography (also known as tasseomancy or tassology ) is a divination or fortune telling method that interprets patterns in tea leaves, coffee grounds, or wine sediments.  Wróżenie z fusów / Tasseomancja (także tasenografia lub tasseografia lub tassologia ) – sztuka wróżenia z fusów herbacianych albo z osadów z kawy lub wina.

26 13)What nationality was the author of the heliocentric model of the solar system? Jakiej narodowości był twórca heliocentrycznej teorii budowy układu słonecznego.

27  Mikołaj Kopernik came from Poland.  Mikołaj Kopernik był Polakiem.

28 14)Which country issued in 1946 banknotes of face value: 1 00 000 000 000 000 000 000 pengo- one quantilion pengo- the world's highest denomination ever? W którym kraju w 1946 roku wydawane były banknoty o nominale: 1 00 000 000 000 000 000 000 pengo?

29  In Hungary.  Na Węgrzech.

30 15)Which country has the highest V.A.T. rate in the world? Który kraj ma najwyższą stawkę podatku VAT na świecie?

31  Hungary  Węgry

32 16)What nationality was the Rubik's cube inventor? Jakiej narodowości był wynalazca kostki Rubika?

33  Emo Rubik was a Hungarian.  Emo Rubik był Węgrem.

34 17)What nationality were Andy Warhol’s parents? Skąd pochodzili rodzice Andy’ego Warhol’a?

35  The most famous American of Slovak descent is probably pop artist Andy Warhol (1928 -1987), whose parents immigrated from Miková in north- eastern Slovakia.  Najsłynniejszym Amerykaninem Słowackiego pochodzenia jest Andy Warhol. Jego rodzice wyemigrowali z miejscowości Mikova w północno - wschodniej Słowacji do Stanów Zjednoczonych.

36 18)What nationality was the inventor of the first actively used parachute? Jakiej narodowości był wynalazca 1-go, używanego przez amerykańską armię spadochronu?

37  Štefan Banič, a Slovak inventor, during his stay in the USA in 1907-1921, constructed a prototype. His parachute belonged to a standard equipment of the U.S. pilots during the World War I.  Stafan Banic- Słowak, wynalazca podczas swojego pobytu w USA w latach 1907- 1921 stworzył prototyp spadochronu zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w Stanach Zjednoczonych. Jego wynalazek stał się stałym elementem wyposażenia pilotów amerykańskich w czasie I Wojny Światowej.

38 19)What nationality was the scientist who was awarded a Nobel Prize for two different sciences? Jakiej narodowości był naukowiec, który otrzymał nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki?

39  Marie Curie is one of Poland’s most famous Nobel Prize winners. Maria Skłodowska is the first and only person to be awarded a Nobel Prize for two different sciences: physics in 1903 and chemistry in 1911.  Maria Curie (Maria Skłodowska) otrzymała nagrodę Nobla z dziedziny fizyki w 1903 r. i z dziedziny chemii w 1911 r.

40 20)In which country are there about 300 castles? W którym kraju znajduje się około 300 zamków?

41  In Slovakia  Na Słowacji

42 21)In which country did the Noah's Ark land? Gdzie osiadła Arka Noego?

43  It was on Eastern Turkey’s Mount Ararat that Noah’s Ark landed. This mountain is also called: Agri Dagi.  We wschodniej Turcji, na górze Ararat. Inna nazwa tej góry to: Agri Dagi.

44 22)In which country did Julius Caesar say the famous words: „VENI, VIDI, VICI”? W jakim kraju Juliusz Cezar wypowiedział słynne słowa: „VENI, VIDI, VICI”?

45  Julius Caesar uttered the famous words: „Veni, Vidi, Vici” when he defeated Pontus in Turkey.  Juliusz Cezar wypowiedział słynne słowa „Veni, Vidi, Vici”- „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” – kiedy zdobył Ponyus w Turcji.

46 23)Which language gave us the word: „yoghurt”? Jaki język dał nam słowo jogurt?

47  This word comes from Turkish yoğurt  Słowo jogurt – pochodzi z języka tureckiego: yoğurt

48 24)On which day does Santa bring presents to children in Poland and Slovakia? Którego dnia Święty Mikołaj przynosi prezenty dzieciom w Polsce i na Słowacji?

49  On 24th December.  24 grudnia.

50 25)In which countries the carrying of Morena (in the form of a straw effigy dressed in woman’s clothing) symbolises the end of winter and the arrival of spring. Young girls carried Morena to a local stream, undressed it on the bank, set it on fire and threw it in a stream. W których krajach topienie Marzanny symbolizuje koniec zimy?

51  In Poland and in Slovakia.  W Polsce i na Słowacji.

52 26)In which countries is it believed that during the Holy Night (the Night 24/25th Dec) animals can speak with a human voice? W którym kraju ludzie wierzą, że zwierzęta mówią ludzkim głosem w noc wigilijną?

53  In Poland.  W Polsce.

54 27)Which language does the word „coach„ come from? Z którego języka pochodzi angielskie słowo: „coach” - autokar?

55  The word „coach” derives from the name of the Hungarian town Kocs, where multi-passenger wheeled vehicles first appeared around 1500.  Słowo „coach” pochodzi od nazwy węgierskiego miasta Kocks, gdzie już około 1500 r. n.e. jeździły pojazdy służące do przewozu kilku pasażerów.

56 28)Where did the inventor of ballpoint pen come from? Jakiej narodowości był wynalazca długopisu?

57  Laszlo Biro was a Hungarian.  Laszlo Biro był Węgrem.

58 29)Which language is similar to Finnish and Estonian and very different from other European languages? Który język pochodzi z tej samej rodziny co Fiński i Estoński a nie jest podobny do żadnego innego języka w Europie?

59  Hungarian language is known as Magyar. It is the direct descendent of the language spoken by the Huns, and is therefore not an Indo-European language. It has only two related languages in Europe : Finnish (Suomi) and Estonian (Eesti keel).  Język Węgierski pochodzi z tej samej rodziny co Fiński i Estoński, a jego źródłem jest język, którym posługiwali się Hunowie (– lud koczowniczy, który ok. roku 370 najechał Europę i wywołując wielką wędrówkę ludów, przyczynił się do upadku Cesarstwa Rzymskiego.) Zgodnie z hipotezą wysuniętą po raz pierwszy przez Josepha de Guignesa w roku 1758, Hunowie są potomkami Xiongnu, od IV w. p.n.e. koczujących na północ od Chin.

60 30)In which country are there lots of caves (more than 4000) and hot springs? W którym kraju znajduje się najwięcej jaskiń (więcej niż 4000) i bardzo dużo gorących źródeł?

61  In Slovakia.  Na Słowacji.

62 31)Where is the centre of Europe? W którym kraju znajduje się centrum Europy?

63  The European geographical centre is considered near the roman-catholic church of St. John the Baptist above the village of Kremnicke Bane. There is now a stone commemorating the point at 48°45′N 18°55′E as well as a hotel and a recreation centre called „Centre of Europe”.  Geograficzne centrum Europy znajduje się w pobliżu kościoła Świętego Jana Chrzciciela we wsi Kremnicke Bane na Słowacji. Znajduje się tam kamień, na którym zapisane jest położenie geograficzne tego miejsca: 48°45 ’ N 18°55 ’ E. Znajduje się tam też hotel o nazwie: „Centrum Europy”.

64 32)What nationality was a famous composer Frederic Chopin? Jakiej narodowości był słynny kompozytor Fryderyk Chopin?

65  He was a Pole.  Był Polakiem.

66 You are all the winners. CONGRATULATIONS!


Pobierz ppt "Q U I Z How much do you know about Turkey, Slovakia, Hungary and Poland?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google