Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Part 62 Ukradzione mikropale! I-2010 (Part 31, PP 2007, animation+p/r : 2010.01.09) ready 1 Copyright notice Unauthorised copying of this presentation.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Part 62 Ukradzione mikropale! I-2010 (Part 31, PP 2007, animation+p/r : 2010.01.09) ready 1 Copyright notice Unauthorised copying of this presentation."— Zapis prezentacji:

1 Part 62 Ukradzione mikropale! I-2010 (Part 31, PP 2007, animation+p/r : 2010.01.09) ready 1 Copyright notice Unauthorised copying of this presentation as whole or in parts in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permision is prohibited.

2 2 ready Ważna informacja (cz. 1): 1.Wszystkie obiekty przedstawione w niniejszej prezentacji zostały zaprojektowane przy decydującym bąd ź znaczącym udziale Autora prezentacji oraz wykonane pod bezpośrednim jego kierownictwem bąd ź nadzorem jako Szefa Kontraktu, Kierownika Budowy, Dyrektora firmy bąd ź Konsultanta Technicznego. 2.Autor najczęściej był też twórcą koncepcji autorskiej, która po zaakceptowaniu stawała się podstawą do dalszego projektowania (o ile takie było wymagane). 3.Przedstawione obiekty zostały zrealizowane bąd ź przez firmę Stabilator AB (Szwecja), w której Autor był zatrudniony w latach 1983-2002 – w tym jako Area Manager Oddziału w Polsce w latach 1991-1995 i jako Dyrektor i V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Stabilator Sp. z o.o w latach 1995-2001. 4.Właścicielem Spółki był do roku 2001 koncern Skanska, zaś Spółka organizacyjnie podlegała Oddziałowi Międzynarodowemu firmy Stabilator AB, wchodzącej w skład tego koncernu. 5.Powodem rezygnacji z dalszego posiadania Spółki przez koncern Skanska w roku 2001 była wcześniejsza likwidacja Stabilator-a AB w Szwecji oraz choroba Autora niniejszej prezentacji.

3 3 ready Ważna informacja (cz. 2): 6. Spółka polska w dzisiejszej formie ma niewiele wspólnego z firmą Stabilator AB, działającą na terenie Polski w latach 1991-1995 a nic ze Stabilator AB, działającą w Szwecji w latach 1964- 2001. Jedynym łącznikiem wszystkich tych firm do roku 2002 pozostała osoba Autora. On też po otrzymaniu zadania ratowania Skrzydła Zachodniego Zamku w Malborku przekonał koncern Skanska do wejścia i pozostania na rynku polskim oraz w roku 1995 do przekształcenia filii w spółkę na prawie polskim. 7. Zatrudnieni w 1995r. w nowej Spółce oraz obecnie zatrudnieni, w szczególności jej właściciele od 2002r. nie mają nic wspólnego z firmą Stabilator AB oraz jej polską filją, działającą do roku 1995. Powoływanie się na tradycje koncernu Skanska czy firmy Stabilator AB i jej poprzedników organizacyjnych sprzed 1964r. jest całkowicie bezpodstawne. 8. Stabilator Sp. z o.o powstała w roku 1995, a zwłaszcza jej mutacja działająca od 2002r. też nie ma nic wspólnego z zasadniczymi pracami fundamentowymi przy Ścianie Zachodniej w Malborku, jak i w zwycięskim otrzymaniu kontraktu na ratowanie Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie (również według autorskiej koncepcji Autora niniejszej prezentacji). 9. Od 1995r. Autor jako nawet autor koncepcji kolejnych zrealizowanych i poniżej przedstawionych prac, nie mógł już występować jako projektant (podobnie zresztą jak jego szwedzcy koledzy z koncernu Skanska). Megalomańskie czy na pograniczu mafijnych reguły projektowania, wprowadzone przez NOT i PZiTB wymusiły swoisty haracz oraz przypisywały “zasługi” wynajętym z konieczności polskim projektantom (niezależnie od nierzadko wymuszonego wynagrodzenia i pominięciu oficjalnego wkładu Autora i jego szwedzkich współpracowników, których całkowicie ignorowano).

4 4 ready Ważna informacja (cz. 3): 10. Strony internetowe obecnej mutacji spółki Stabilator skrzętnie pomijają zwłaszcza dokonania Autora, a nawet jego rolę w zaistnieniu jakże zasłużonej w świecie nazwy Stabilator w Polsce. 11.W szczególności w informacji na temat Ściany Zachodniej w Malborku opisano prace i przedstawiono zawłaszczone zdjęcie z 1993r., do czego Spółka nie ma najmniejszego prawa. To Stabilator AB ze Szwecji zaprojektował i wykonał te prace – firma Stabilator Sp. z o.o wtedy nawet nie istniała. Wykorzystano też bezprawnie w przygotowaniu informacji artykuły Autora bad ź konserwatorów polskich bez podania ź rodła. 12. Włączono również do listy referencyjnej “swoich” osiągnięć prace w Arkadach Kubickiego. Tu niekompetencja sięgnęła szczytów poprzez zakwalifikowanie prac do wzmacniania fundamentów Zamku Królewskiego, co jest kompletnym nieporozumieniem. 13.Na stronie internetowej obecnej mutacji Spółki skrzętnie pominięto informacje o zasługach Autora w powstaniu mikropala o znacznych nośnościach systemu TNA. System ten jest opatentowany przez Urząd Patentowy RP i jest własnością Autora niniejszej prezentacji. To ten system stał się podstawą powodzenia całej koncepcji zabezpieczenia Ściany Zachodniej w Malborku, na stronie internetowej kłamliwie użyto jedynie sformułowania “specjalne pale iniekcyjne”. To te mikropale pozwoliły na przejęcie olbrzymich obciążeń, jednocześnie ich montaż nie naruszył praktycznie substancji zabytkowej (a co było podstawowym wymogiem Inwestora).

5 5 ready press Stabilator Sp. z o.o. 2010. Aktualna strona internetowa

6 6 ready

7 7 press

8 ready Bjurström Teatr ”Wybrzeże” 1991r. Koncepcja TNa – zmodyfikowane mikropale Bjurström

9 9 ready TNA Mikropale i kotwy gruntowe – typ TNA

10 ready 10 TNA Mikropale TNA - Malbork 1992r. Ø= 0.40 m Nośność graniczna ok. 120 ton TNA Mikropale TNA - Malbork: wnętrze piwnic 1992r.

11 11 ready

12 12 press ready

13 13 ready

14 14 ready

15 15 THE END

16 Ph.D Civ. Eng. Tomasz Najder Senior Consultant Senior Consultant Movägen 3, SE-133 36 Saltsjöbaden - Sweden Tel:Fax: Tel: 0046 (0)8 717 5714 Fax: 0046 (0)8 717 6042 Mobil: Mobil: 0046 (0)704 217 012 E-mail: E-mail: tomasz.najder@hotmail.com http://najder.se/ Org. nr: 490911 – 2148 ready 16


Pobierz ppt "Part 62 Ukradzione mikropale! I-2010 (Part 31, PP 2007, animation+p/r : 2010.01.09) ready 1 Copyright notice Unauthorised copying of this presentation."

Podobne prezentacje


Reklamy Google