Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą."— Zapis prezentacji:

1 Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą.
Alicja Potocka (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej) „Just in time” w zarządzaniu księgozbiorem wyższej uczelni technicznej – nowe potrzeby nowe możliwości. Agnieszka Kowalczyk Kielce

2 Organizator: Tytuł: Patronat:
Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tytuł: III międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”. Patronat: JM Rektor UJK prof. zw. dr hab. Regina Ren Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Korub Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.

3 Współpracownicy: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach,
Antykwariat Naukowy im. Andrzeja Metzgera, Fabryka Porcelany AS Ćmielów, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

4 Obrady toczyły się w następujących sekcjach problemowych:
 Ruch wydawniczo-księgarski,  Książka,  Prasa,  Biblioteka,  Informacja,  Słowo „w sieci”.

5 Dyskusje na temat: - teraźniejszości, przyszłości książki, biblioteki, informacji, o ich nowych funkcji, zadań i celów. 1. Zainteresowanie przeszłością, bowiem próby jej opisania ułatwiają zrozumienie kierunków dzisiejszych przemian. 2. Refleksje nad miejscem człowieka – twórcy, pośrednika i odbiorcy – w złożonym procesie komunikowania społecznego: lokalnym, regionalnym i globalnym. 3. Obowiązek rewidowania i redefiniowania roli mediów i instytucji gromadzących, przetwarzających, upowszechniających i udostępniających informację oraz zastanowienia się nad ich przygotowaniem do nowych wyzwań przez bibliologów, medioznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów, pedagogów, socjologów. 4. Ustalenie w jakim stopniu książka i biblioteka, postrzegane dotychczas jako dziedzictwo narodów, mogą współtworzyć kulturę „społeczeństw otwartych”.

6 Oczekiwania organizatorów konferencji:
- sesja umożliwi wymianę doświadczeń oraz pogłębienie refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w bibliologii i komunikowaniu społecznym, - możliwość „wprowadzania” technologii informatycznych do procesu upowszechniania kultury. - obrady zainicjują trwałe kontakty między pokrewnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury, polskimi i europejskimi.

7 Sesja: Biblioteki Oksana Karlina (Wołyński Uniwersytet Narodowy Łesi Ukrainki, Łuck) Biblioteka kolegium jezuickiego w Łucku w końcu XVIII w. Wojciech Kęder (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Problematyka polska na łamach Gazety Leydeyskiej (Nouvelles Extraoridinaires de Divers Endroits) w czasach stanisławowskich (lata 60-te XVIII w.). Magdalena Dąbrowska (Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski) Czasopisma rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku jako źródło do dziejów europejskich związków kulturowych i literackich (wybrane przykłady). Ewa Andrysiak (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Łódzki) Idea „Książek Pamiątkowych” guberni jako źródło rosyjskiej informacji urzędowej. Kaliskie a kieleckie edycje „Pamjatnych Knižek”. Krzysztof Walczak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski) Obzor Kališskoj Gubernii i jego recepcja w rosyjsko-polskiej społeczności Kalisza. Zdzisław Kropidłowski (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Patriotyzm gdański, niemiecki czy polski w świetle gdańskiej „Księgi bułkarzy i ciastkarzy” z lat Anna Gruca (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński) Katalog księgarski jako źródło informacji o książce i rynku wydawniczo-księgarskim oraz druk reklamowy (na przykładzie katalogów krakowskich z drugiej połowy XIX wieku).

8 Bogumiła Staniów (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski) Grimmowie w Polsce. Rekonesans bibliograficzny w 200 lat po „Kinder- und Hausmärchen”. Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu) Filie niemieckich księgarń, wydawnictw i drukarń w XIX-wiecznym Poznaniu. Bożena Koredczuk (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski) Badania nad książką na tzw. Ziemiach Odzyskanych – powojenna polityka czy wspólnota nauki? Piotr Sławiński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) Biblioteki szkół elementarnych w Sandomierzu w latach Izabela Krasińska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Rosyjskie biblioteki publiczne w Królestwie Polskim. Na przykładzie książnicy w Płocku ( ). Olha Palyukh (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka) Organizacja i gromadzenie zbiorów biblioteki związku zawodowego drukarzy lwowskich „Ognisko”. Adrian Uljasz (Instytut Historii Uniwersytet Rzeszowski) Z tradycji zarządzania polskimi bibliotekami akademickimi. Edward Kuntze ( ). Kazimierz Adamczyk (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zarys dziejów, teraźniejszość i przyszłość.

9 Sesja: Biblioteki Sesja: Prasa
Alicja Potocka (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej) „Just in time” w zarządzaniu księgozbiorem wyższej uczelni technicznej – nowe potrzeby nowe możliwości. Anna Stach-Siegieńczuk, Maria Kaczmarek-Popławska (Biblioteka Politechniki Wrocławskiej) Biblioteka Uniwersytetu Karola III w Madrycie na podstawie szkolenia Erasmus ( ). Agnieszka Wandel (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski) Misja francuskich bibliotek publicznych – realizacja funkcji socjalizacyjnej. Renata Samotyj (Biblioteka Naukowa Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) Szkice do „portretu przestrzeni” biblioteki. Sesja: Prasa Ewa Fogelzang-Adler (Instytut Politologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Wzorzec osobowy kobiet aktywnych zawodowo, społecznie i politycznie na łamach „Mody i Życia” (rocznik 1952) Zbigniew Anculewicz (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Krytyka Polityczna” jako instytucja życia publicznego „nowej lewicy” na przełomie I i II dekady XXI wieku

10 Pozostali referenci: Ewa Danowska, Halina Rusińska-Giertych, Marta Pękalska, Sylwia Bielawska, Nadia Zubko, Marzena Kowalska, Renata Bednarz-Grzybek, Aleksandra Lubczyńska, Bogumiła Warząchowska, Jolanta Dzieniakowska, Agnieszka Paja, Anna Nosek, Monika Olczak-Kardas, Maria Domańska-Nogajczyk, Emilia Maria Prucia Kultura, Justyna Jasiewicz, Katarzyna Domańska, Renata Sowada, Agata Walczak-Niewiadomska, Hanna Kościuch, Tetyana Mykytyn, Zdzisław Gębołyś, Iwona Gleisner, Jan Jadach, Agnieszka Kida, Elżbieta Pokorzyńska, Michał Leszczyński, Albert Lewandowski, Małgorzata Gromniak, Łukasz Gworek, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Rzepka, Sabina Kwiecień, Jadwiga Wielgut-Walczak, Jadwiga Jaźwierska, Oleg Leszczak, Grzegorz Dorobek, Katarzyna Bernat, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Jarosław Gajda, Joanna Pawliniak, Adam Żurek, Adam Jachimczyk, Alina Przydańska.


Pobierz ppt "Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google