Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznaj publikacje medyczne Artur Dziewierz II Klinika Kardiologii IK UJ CM DNI KARIERY UJ CM 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznaj publikacje medyczne Artur Dziewierz II Klinika Kardiologii IK UJ CM DNI KARIERY UJ CM 2014."— Zapis prezentacji:

1 Poznaj publikacje medyczne Artur Dziewierz II Klinika Kardiologii IK UJ CM DNI KARIERY UJ CM 2014

2 Czym jest publikacja naukowa? „Publikacja naukowa – artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.” HYPOTHESIS THESIS

3 Dlaczego o tym mówimy?  Publikowanie i praca naukowa wymagane dla osób zatrudnionych w ośrodkach uniwersyteckich  Publikacje wymagane do rozpoczęcia studiów doktoranckich / otwarcia przewodu doktorskiego  Możliwość pracy w redakcjach pism medycznych / portali edukacyjnych  Możliwość pracy jako pisarz medyczny  Odskocznia od pracy klinicznej…

4 Rodzaje artykułów naukowych  Prace oryginalne  Prace poglądowe  Opis przypadku / serii przypadków  List do redakcji  Komentarz redakcyjny  Inne…

5 Podstawowa zasada Słabe / złe badania są prawie zawsze odrzucane! Przełomowe badania są najczęściej akceptowane … nawet jeśli sama publikacja jest napisana źle!

6 Pisanie publikacji zaczyna się w momencie projektowania badania  Czy podejmowany temat jest istotny?  Czy uzyskane dane są nowe i oryginalne?  Czy uzyskane dane coś wnoszą?  Czy nie ma konfliktu interesu?  Czy nie ma zastrzeżeń etycznych?

7 Pisanie publikacji zaczyna się w momencie projektowania badania  Czy hipoteza badawcza jest jasna?  Czy badana grupa nie jest zaburzona czynnikami zakłócającymi?  Czy badana grupa jest wystarczająco duża?  Czy zastosowano właściwe metody statystyczne?  Czy wnioski są uzasadnione wynikami?

8 Pisanie publikacji zaczyna się w momencie projektowania badania  Czy publikacja jest dobrze napisana?  Czy nie ma błędów literowych / gramatycznych?  Czy tabele są czytelne i zrozumiałe? Czy nie powielają danych z tekstu?  Czy ryciny są czytelne i zrozumiałe? Czy nie powielają danych z tekstu?  Czy referencje są dobrze dobrane?

9 „What is clear in your mind can be expressed clearly and the words come to you easily.”

10 Struktura artykułu  Abstract  Introduction  Methods  Results  and  Discussion IMRAD

11 Abstrakt i tytuł  Najważniejsze! (pierwsze wrażenie)  Często jedyna czytana część artykułu  Powinien mieć strukturę zgodną z wytycznymi dla autorów – najczęściej cel, metodyka, wyniki, wnioski  Powinien zawierać główne wyniki i wnioski z pracy  Tytuł powinien jasno definiować tematykę pracy  Wykorzystywane ze słowami kluczowymi celem indeksowania artykułów w wyszukiwarkach

12 Introduction (wprowadzenie)  Ważne! (pierwsze wrażenie, powitanie)  Konstrukcja odwróconej piramidy – od stwierdzeń ogólnych, poprzez szczegółowe, do uzasadnienia celu badania  Przedstawia wiedzę niezbędną do zrozumienia wniosków / wyników pracy – rodzaj przewodnika / mapy

13 Introduction (wprowadzenie)  Co wiadomo?  Czego nie wiadomo?  Jakie były ograniczenia poprzednich badań w tym zakresie?  Jak autor ma zamiar wypełnić luki wiedzy w tym zakresie / pokonać ograniczenia?  Jaki jest (jasno sprecyzowany) cel badania / pracy?

14 Methods (metodyka)  Wystarczająca ilość informacji by powtórzyć badanie  Jaki był protokół badania?  Kto był uczestnikiem badania? Jakie były kryteria włączenia / wyłączenia?  Co badano, w jakim momencie i jakimi metodami (when, where and how)?  Jak zbierano i analizowano dane?

15 Results (wyniki)  Jak najprostsze i jasne przedstawienie wyników badania  Nie oceniaj / nie komentuj wyników – pozwól na własną interpretację  Kluczowe zaznaczenie głównych wyników i danych potwierdzających cel badania / hipotezę  Istotne pokazanie również wyników negatywnych

16 Results (wyniki)  Tabele – czytelne; nie powinny powielać danych przedstawionych w tekście  Ryciny – kluczowe; „jedna rycina mówi więcej niż 1000 słów”  Ryciny – czytelne; nie powinny powielać danych przedstawionych w tekście; ich interpretacja powinna być możliwa bez czytania tekstu – self-explanatory

17 Discussion (dyskusja)  Uważana za najtrudniejszą część do napisania  Przedstawienie własnego punktu widzenia i interpretacji wyników (bez ich powtarzania) w odniesieniu do rezultatów wcześniejszych badań  Często rozpoczyna się podsumowaniem głównych wniosków z badania  Przedstawienie możliwych praktycznych zastosowań wyników  Wskazanie ewentualnych obszarów następnych badań

18 Discussion (dyskusja)  Kluczowe określenie znanych ograniczeń badania  Najczęściej zakończona wnioskami, które powinny odpowiadać hipotezie / celowi badania  Unikać wniosku o konieczności dalszych badań

19 References (referencje)  Przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów i właściwie cytowane  Powinny obejmować możliwie najnowsze prace z danej dziedziny  Mogą stanowić podstawę do oceny znajomości tematyki podejmowanej pracy (brak cytacji kluczowych publikacji, pominięcie wcześniejszych publikacji przedstawiających odmienne rezultaty)  Przydatne dedykowane oprogramowanie

20 Poprawiaj, poprawiaj, poprawiaj…  Dokładność: literówki; dane na rycinach, w tabelach i tekście różnią się; zbyt duża ilość cyfr po przecinkach  Zwięzłość: „puste” słowa i zdania; (zawsze) im krócej tym lepiej  Jasność: brak powtórzeń; ta sama kolejność zmiennych i danych  Gracja: dobór słów; zmienna długość zdań

21 Uzyskaj poradę i akceptację współautorów  Roześlij manuskrypt do współautorów celem akceptacji przed wysyłką  Poproś o krytyczną ocenę  Prześlij manuskrypt do promotora / mentora  Odłóż manuskrypt na dłuższą chwilę  piątek – autor; poniedziałek – czytelnik

22 Czego nigdy nie robić?!!!  Nie powielać publikacji (i nie mówić o tym)  Nie szatkować wyników badania i prezentować ich w odrębnych publikacjach (i nie mówić o tym)  Prezentować wyników badań w innych mediach przed publikacją – dopuszczalne streszczenia konferencyjne

23 Wybór pisma  Czy zakres pracy odpowiada zakresowi tematycznemu (scope) pisma?  Doświadczenia własne / współpracowników  Czy w danym piśmie ukazały się prace o podobnej tematyce?  Jak długo trwa recenzja? Jaki jest czas do publikacji? Czy dostępne ahead-of-print?  Open access  Impact Factor / renoma pisma

24 IF za rok 2013 = A/B A = ilość CYTOWAŃ artykułów z lat 2011-2012 w okresie 2013 roku B = całkowita ilość ARTYKUŁÓW opublikowanych w latach 2011-2012 Impact Factor (IF) Wskaźnik odpowiadający ilości cytowań artykułów opublikowany w danym piśmie

25 Przed wysyłką…

26 List przewodni  Możliwość „zareklamowania” swojej pracy Redaktorowi Naczelnemu  Często musi być zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji (gotowy formularz)  deklaracja konfliktu interesów  deklaracja autorstwa / wkładu poszczególnych autorów  deklaracja akceptacji treści artykułu przez wszystkich autorów  deklaracja o oryginalności wyników i braku ich wcześniejszej publikacji  Możliwość zasugerowania recenzentów

27 Obieg manuskryptu i recenzja Wysyłka artykułu Wstępna ocena techniczna Wstępna ocena przez Edytora Przesłanie do Recenzentów Decyzja Edytora Akceptacja artykułu Konieczne poprawki minor / major Odrzucenie artykułu Wysyłka skorygowanego artykułu Ocena przez Edytora ew. ponowna recenzja

28 Odpowiedź na recenzję Response letter  Traktuj recenzentów jak przyjaciół  Odpowiedz na każdą uwagę  Bądź rozsądny i pokorny w polemice; nie pouczaj  Wyraźnie zaznacz każdą zmianę dokonaną w tekście pracy

29 „Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.”

30 Jak zacząć?  Praca w kołach naukowych  Uczestnictwo w konferencjach studenckich  Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach (w tym sesje poświęcone publikowaniu) – w większości przypadków udział dla studentów jest bezpłatny  Czytanie i analiza artykułów  Bezpłatne materiały online

31 „Non progredi est regredi” „Nie iść naprzód to cofać się”

32 Jak się doskonalić?  Pisanie, pisanie, pisanie...  Czytanie, czytanie, czytanie… Postawienie się roli recenzenta  Pozostanie recenzentem  Uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach  Dedykowana literatura  …

33 Parametry naukowca  Ilość publikacji  Całkowity Impact Factor  Łączna ilość cytowań  Wskaźnik Hirsha

34 Wskaźnik Hirsha (h-index) Ma w zamierzeniu wykazać wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzując jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy, co czyni zwykły indeks cytowań. Przykładowo - h-index = 12 mówi, że dany autor ma 12 publikacji które były cytowane co najmniej 12 razy

35 „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.”


Pobierz ppt "Poznaj publikacje medyczne Artur Dziewierz II Klinika Kardiologii IK UJ CM DNI KARIERY UJ CM 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google